Velké obléhání

Z Tribalwars Wiki CZ
Jump to navigation

Velké obléhání

je nová podmínka ukončení světa, poprvé na světě 61.

Kmeny světa bojují o kontrolu jednoho velkého města. Kdo bude chtít vyhrát, bude muset uvažovat hodně strategicky. Rozbijete město, kde je tolik vojáků, co nejvíc jen jde? Pokusíte se převzít strategické části města od svých nepřátel? Nebo napadnete jejich vesnice, zatímco jejich vojáci jsou pryč a bojují o kontrolu nad městem?


Město a jeho okrsky

Na každém světě s touto podmínkou ukončení světa najdete město uprostřed světové mapy. Města se mohou lišit velikostí, a tvoří je několik okrsků. Tyto okrsky fungují jako normální vesnice, jen nemohou být přejmenovány, mají vždy oddanost 1 a cesta k nim vždy trvá stejně dlouho. Dokonce i z jednoho okrsku do druhého. Mimo to mají okrsky obranný malus (negativní modifikátor), proto je ještě obtížnější ho bránit. Hodnota snížení obranyschopnosti se u jednotlivých okrsků liší, ale ty okrsky, které jsou obtížněji bránitelné, poskytnou více "bodů vlivu" potřebných k vítězství. Ve vesnici nelze demolovat budovy.

Gs mapa.jpg


Městské čtvrti

Náhled na město je v záložce žebříčku.

Body vlivu jsou uděleny kmenům za každý okrsek, který vlastníte, ale v závislosti na městské čtvrti, do které okrsek patří. Zatímco množství okrsků se může na jednotlivých světech lišit, město jako takové se vždy bude skládat ze čtyř městských čtvrtí. Každá čtvrť uděluje body v jiný čas. Městské náměstí v 10 hodin, finanční čtvrť ve 14 hodin, řemeslnická čtvrť v 18 hodin a přístav ve 22 hodin. Chcete-li získat body vlivu, musí váš kmen držet daný okrsek v uvedený čas. To je jediný způsob, jak získávat body vlivu, takže je potřebné zajistit, aby okrsky byly pod vaší kontrolou v čase udílení odměn, v době, kdy časovač okrsků klesne na nulu. Ujistěte se proto, že vaše obrana je dostatečná. Případně naplánujte útok tak, abyste okrsek převzali na poslední chvíli.

U každého městského okrsku jsou jiné parametry (ukazatel obrany v procentech, body vlivu, atd)

Oblehani0.jpg


Bonus: Jakmile kmen dosáhne hranici 40 % požadovaných bodů vlivu, náklady na zlaté mince se pro všechny hráče automaticky sníží o 10 %. Tak to bude pokračovat pro každých dalších 10 % vlivu, dokud jeden kmen nedosáhne 90 % požadovaných bodů vlivu a zlaté mince budou sníženy až na 40 % původních nákladů.


Body vlivu

A1.jpg