Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Nová budova "kostel":
Kostel je důležitý pro udržování víry vaší armády. U jednotek, které nejsou v dosahu kostela je o 50% slabší obrana i útok. Kostel se nemusí stavět v každé vesnici, pouze ve vesnicích mimo dosah vesnice s kostelem. Každý hráč začíná s vesnicí s již vystavěným kostelem. Při dobytí vesnice je kostel automaticky zbourán, hráč ho ovšem může vystavět za mnohem nižší cenu.

- Kostel může být vystavěn maximálně na 3. úroveň. S vyšší úrovní se zvyšuje rozsah vlivu kostela.
- Existuje možnost zkontrolovat rozsah vystavěných kostelů na mapě tím, že kliknete na zaškrtávací tlačítko "Zobrazit rozsah kostela".
- Kostel nemůže být zničen katapulty.
- Seznam všech vesnic s kostelem lze nalézt zadáním kostela.
- S PÚ můžete vidět, které vesnic nejsou v rozsahu vesnice s kostelem v kombinovaném přehledu (vedle počtu obyvatel)
- Stav přesvědčení dané obce je zobrazen na pravé straně grafického náhledu obce.


Informace:
Level 1:
Dřevo: 16000
Hlína: 20000
Železo: 5000
Potřebná populace: 5000
Čas výstavby (rychlost serveru 1): 2:43:33

Level 2:
Dřevo: 20160
Hlína: 25600
Železo: 6300
Potřebná populace: 5650
Čas výstavby (rychlost serveru 1): 3:16:15

Level 3:
Dřevo: 25402
Hlína: 32768
Železo: 7938
Potřebná populace: 12034
Čas výstavby (rychlost serveru 1): 3:55:30

Nový grafický přehled vesnice:
- Nová grafika budov
- Náhodné objevování vesničanů
- Přerušení výstavby nebo výcviku vojáků, pokud již není místo v selském dvoře.

Nový celkový vzhled hry

Bild highlights small.jpg


Nový styl mapy

Úprava práv na kmenovém fóru
- V administraci fóra (sekce Přístup) můžete zadat kmeny, které se mohou dostat na vybraná fóra
- Můžete sdílet neomezeně fór
- Každé takové fórum bude zobrazováno mezi ostatními
- Kmeny, s nimiž sdílíte fórum se také zobrazí v záhlaví, takže členové vašeho kmene, jsou schopni je vidět.

Restart účtu ve tvém kmeni
- Pokud byla dobyta poslední vesnice hráče, má možnost si založit novou uprostřed svého kmene.

PÚ funkce: Zobrazení data a stavu posledního útoku na mapě
Datum poslední výsledek posledního útoku se zobrazí v popup oknu při najetí nad vesnici (na mapě)

PÚ funkce: Zobrazení posledních deset hlášení této vesnice
Při kliknutí na vesnici na mapě se zobrazí seznam posledních 10 hlášení o útocích na tuto obec (na pravé straně)

PÚ funkce: Lepší označení útoků
Pokud útočíte na jinou vesnici, nebo se vaše jednotky vrací z útoku, symbol útoku je blíže vesnici

Dvě nové bonusové vesnice
1. Větší sklad
2. Větší trh

Bonusové vesnice - všechny bonusové vesnice získali téměř dvojnásobnou výhodu (pouze u nových světů)

- Bonusy u předmětů pro paladina byly mírně upraveny (zvětšen bonus)
- Použitý předmět a jméno paladina se nyní zobrazí v hlášení.

Hra byla aktualizovaná 19.12.2008