Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Změny a vylepšení

Zástup v dovolené - přístup do inventáře
Hráč nyní bude moci zakázat zástupu používání položek z inventáře.

Zástup v dovolené - omezení posílání jednotek
Omezení posílání útoků, podpor a různých dalších příkazů z trvale zastupovaných účtů, se nyní vztahuje na všechny vesnice, a ne pouze na vesnice jiných hráčů či barbarské vesnice.

Příliš dlouho zastupované účty mohou mít nyní také omezenu funkci Sběru surovin. K těmto změnám došlo již v rámci aktualizace na verzi 8.140.

Rychlejší ukončení Casual světů
Upravili jsme jednotlivé fáze pro ukončování Casual světů, má-li svět automatizovaný konec. Celkově byla hra trochu zrychlena, abyste mohli útočit na jiné hráče rychleji.

Tento efektivnější způsob bude nastaven na nových světech Casual, které se spustí v budoucnu. Tzn. od světů Casual 5 a novějších.

Obrazovka konečné fáze Casualu
Na Casual světech naleznete stránku s informacemi, kde se bude nacházet rozpis jeho konečných fází spolu se změnami, které přinese automatizovaný konec.

Přesun položek na Casual světy
Položky "Velkolepý projev" a "Prestižní surovinový balíček" již není možné přesouvat na Casual světy.

Maximální hodnota v simulátoru
Abychom zabránili chybám ve výpočtech simulátoru, má maximální podporovanou hodnotu 999 999 999 999, která by měla být dostačující pro simulaci jakékoliv bitvy.