Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Změny a vylepšení

Masová rekrutace šlechticů (prémiová funkce) Hráči s aktivním prémiovým účtem nyní mohou hromadně rekrutovat šlechtice. Tuto funkci můžete použít pouze po dobu platnosti prémiového účtu.

8170.jpg


Bonus rychlosti rekrutace v Panském dvoře Počínaje touto verzí, všechny bonusy rychlosti rekrutace se budou vztahovat také na rekrutaci šlechtice v Panském dvoře.