Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

na základě zpětné vazby, v rámci aktualizace neproběhlo nasazení nové funkce "Podpory mimo kmen". O případném nasazení na nové světy či stávající světy budete včas informováni. V tuto chvíli bylo však nasazení nové funkce pozastaveno.

Posílání podpor mimo kmen


Pokud je na vašem světě zakázána možnost posílat podporu mimo vlastní kmen, není v současné době možné poslat podporu do vesnice, kterou se chystáte zabrat šlechticem. Nemůžete si tak poslat podporu, která by dorazila ihned za vašim šlechtickým útokem.

Toto tak často vede k nekonečné válce, která ústí k neustálému vzájemnému přebírání jedné vesnice. Hráči nás požádali o změnu, která by pomohla herní strategii a my jsme toto přání vyslyšeli.

Změníme následující:

Pokud je na vašem světě zakázána možnost posílat podporu mimo vlastní kmen, budete moct podporu poslat. Před odesláním se vám však zobrazí upozornění, že podpora dorazí do vesnice jako návštěva (tzn. po příchodu se ihned otočí zpět a začne se vracet do domovské vesnice).

Pokud však do té doby vesnici zaberete vy či váš soukmenovec, podpora ve vesnici zůstane běžným způsobem.

Toto platí také na barbarské vesnice, které není možné podporovat, je-li na vašem světě zakázáno posílat podpory mimo váš kmen.

Novou možnost posílání podpory mimo kmen je možné aktivovat na všech světech, kde je zakázáno posílat podpory mimo vlastní kmen.