Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Co je zástup v dovolené

Zástup v dovolené je speciální forma hry, ve které je možno předat jakémukoliv jinému hráči kontrolu nad svým účtem.

Je zakázáno útočit na stejné cíle.

Příklad:
Hráč A zastupuje hráče B.
Hráč C útočí na hráče B. = Pouze hráč B může zaútočit na hráče C.
Hráč A může zaútočit na hráče C až po 24 hodinách od ukončení zástupu.

Též je zakázáno zastupovat hráče déle než 60 ze 120 dní, nebo nově 30 ze 60 dní, v případě nedodržení bude zastupovaný účet, zablokován, s tím, že se může obrátit na Support, kde má možnost slušně vysvětlit, proč zástup v dovolené přesáhl mez a následně po posouzení Supportu může být odblokován, ale podmínečně - nesmí se využívat zástup, dokud nepoklesne doba zástupu na povolenou mez.

Po 30 dnech v ZvD systém automaticky znemožní zaslání jakékoli podpory či útoku ze zastupovaného účtu na jiného hráče, pokud je tak psáno v nastavení daného světa.


Jak nastavit ZvD

Tento režim nastavíte tak, že ve hře kliknete na "Nastavení" a poté na "Režim dovolená". Na této stránce už jen zapíšete svého zástupce a potvrdíte. Tím se mu odešle oznámení, a hráč může žádost přijmout, ale také ji může odmítnout.

Taktéž můžete zvolit, jak bude moci zástupce nakládat s vaším účtem, povolit různé funkce, včetně použití prémiovými body.

Dále můžete nastavit, zda zástup bude moct číst a odesílat zprávy, odesílat útoky, posílat podpory, používaní kmenových funkcí, včetně speciálních práv.

UPOZORNĚNÍ - Ujistěte se že dáváte zástup osobě, která nezneužije vaše prémiové body, pokud je na účtu máte k dispozici. Za účet si stále zodpovídáte vy sami!

S přístupem na účet má ZvD přístup i k uděleným právům v kmenu (Moderátor fóra, Vůdce, Diplomat), které hráč má. Jen zakladatelská práva jsou pro ZvD částečně omezena.


Možnosti ZvD:
ZvD8.29.PNG


Jak zrušit ZvD

Režim jednoduše zrušíte tak, že se na hlavní stránce Divokých Kmenů opět přihlásíte na svůj účet. Poté stačí zvolit možnost "Ukončit zástup v dovolené".


Co vidí zástupce

V režimu zástupu, uvidí zastupující hráč povolené oprávnění po kliknutí na ikonu: "i"

Tuto složku ale uvidí pouze tehdy, když není odebrané oprávnění "používání kmenových funkcí" a "číst, mazat a posílat zprávy" (při odebrání těchto funkcí není tato složka s informacemi vidět).

Zástup vd.jpg


Aktivace prémiového účtu - výjimka

Aktivace prémiového účtu je možná nouzově i při nepovolení. Je to z toho důvodu, aby zastupující hráč měl možnost účet ovládat se všemi výhodami, na které je zvyklý. Musí si ale premiové body na účet zastupovaného hráče přeposlat své vlastní.

Tzn.: Pokud na zastupovaný účet pošlete své vlastní prémiové body nejméně na dobu jednoho měsíce, pak je může administrátor hry aktivovat.

Převedení bodů potvrďte v ticketu.