Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Zástup v dovolené je speciální forma hry, ve které je možno předat jakémukoliv jinému hráči kontrolu nad svým účtem.

Je zakázáno útočit na hráče, kteří napadli účet, který máte v zástupu.

Příklad:
Hráč A zastupuje hráče B.
Hráč C útočí na hráče B. = Pouze hráč B může zaútočit na hráče C.
Hráč A může zaútočit na hráče C až po 24 hodinách od ukončení zástupu.

Taktéž je zakázáno zastupovat hráče déle než 60 ze 120 dní (nově od CS54 je to delé než 30 ze 60 dní), v případě nedodržení bude majitel účtu, který je zastupován, zablokován, s tím, že se může obrátit na Support, kde má možnost slušně vysvětlit, proč zástup v dovolené přesáhl mez a následně po posouzení Supportu může být odblokován, ale podmíněčně - nesmí se využívat zástup, dokud nepoklesne doba zástupu na povolenou mez.

Po 60 dnech v ZvD Vám systém automaticky znemožní zaslání jakékoli podpory či útoku ze zastupovaného účtu na jiného hráče, pokud je tak psáno v nastavení daného světa.


Jak nastavit ZvD

Tento režim nastavíte tak, že ve hře kliknete na "Nastavení" a poté na "Režim dovolená". Na této stránce už jen zvolíte svého zástupce a stisknete "OK". Tím se mu odešle oznámení, a hráč může žádost přijmout, ale také ji může odmítnout. Taktéž můžete zvolit, jak bude moci zástupce nakládat s prémiovými body, či zda-li uvidí výpis prémiových transakcí.

Od verze 8.29, můžete již také nastavit, zda zástup bude moct číst a odesílat zprávy, odesílat útoky, posílat podpory, použivaní kmenových funkcí, včetně všeho, co může vyžadovat speciální práva.

UPOZORNĚNÍ - Ujistěte se že dáváte zástup osobě, která nezneužije Vaše prémiové body, pokud je na účtu máte k dispozici. Jediné, co zástup nemůže, je převést Vaše body jinam, ale použít je na placené výhody může!

S přístupem na účet má ZvD přístup i k uděleným právům v kmenu (Moderátor fóra, Vůdce, Diplomat), které hráč má. Jen zakladatelská práva jsou pro ZvD částečně omezena.


Možnosti ZvD pro nově otevřené světy:
ZvD8.29.PNG

Možnosti ZvD pro starší světy:
ZvDoldw.jpg


Jak zrušit ZvD

Režim jednoduše zrušíte tak, že se na hlavní stránce Divokých Kmenů opět přihlásíte na svůj účet. Poté stačí zvolit možnost "Ukončit zástup v dovolené".


Co vidí zástupce

V režimu zástupu, uvidí zastupující hráč povolené oprávnění po kliknutí na ikonu: "i"

Tuto složku ale uvidí pouze tehdy, když není odebrané oprávnění "používání kmenových funkcí" a "číst, mazat a posílat zprávy" (při odebrání těchto funkcí není tato složka s informacemi vidět).

Zástup vd.jpg