Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Zprávy

Slouží ke komunikaci s kmenem, hráči a zprávu můžete obdržet i od DK Týmu. Zprávy jsou v hlavním menu. Po kliknutí na Zprávy se vám ukáže nabídka:
Zprávy
Hromadný dopis
Napsat zprávu
Adresář
Složka

Zprávy

Běžnému uživateli se zprávy řadí za sebou a postupně se umazávají.
Uživatel s aktivovaným prémiovým účtem má možnost si vytvořit a pojmenovat složky, a do nich si zprávy uschovat.


Skupiny pro zprávy

S prémiovým účtem máte možnost vytvořit si různé skupiny, kam můžete libovolně přesouvat vámi vybrané zprávy. Nejprve skupinu vytvoříte, poté ve složce všechny zprávy vybrané téma přesunete. Nad zprávami si pak můžete přepínat mezi jednotlivými skupinami.

Latka 20.png


Hromadné zprávy

Hromadné zprávy vám umožňují rozeslat zprávu např. celému kmeni, přátelům, apod.

Používat hromadné zprávy můžou hráči, kteří mají v kmeni nastavenou tuto možnost od vůdce/zakladatele nebo mají prémiový účet.

Latka 58.png


Vyhledávání zpráv

Vyhledávat zprávy můžete podle předmětu, příjemce a obsahu. Kliknětě na zprávy a v pravo nahoře naleznete okénko. (viz. obrázek)

VyhledáváníZpráv1.PNG


Máte možnost nastavit, podle čeho budete vyhledávat


VyhledáváníZpráv2.PNGBlokokovat odesílatele

Pokud vás někdo otravuje z hráčů nebo uráží, můžete toho určitého hráče zablokovat v menu "Profil" - Seznam blokovaných.

Blokovat2.JPG


Nebo můžete daného hráče blokovat přímo, když kliknete na jeho profil.

(Pokud máte aktivní prémiový účet,je zde např. i možnost přidat ho do adresáře).

Blokovat.jpg