Špeh

Z Tribalwars Wiki CZ
Verze z 15. 1. 2021, 22:17, kterou vytvořila DragonLady (diskuse | příspěvky) (oprava údajů)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Jump to navigation

Obecné informace

Špeh
Špeh Náklady
Dřevo Dřevo: 50
Hlína Hlína: 50
Železo Železo: 20
Populace Míst v selském dvoře: 2
Informace o jednotce
Síla útoku Síla útoku: 0
Všeobecná obrana Všeobecná obrana: 2
Obrana proti kavalerii Obrana proti kavalerii: 1
Obrana proti lučištníkům Obrana proti lučištníkům: 2
Rychlost Rychlost: 9
Kořist Unese surovin: 0

Špehové, pokud jsou v dostatečném množství, mohou zjistit informací o budovách, surovinách a počtu vojenských jednotek ve vesnici. Špehové se rekrutují ve stájích.

Požadavky

Budovy: Stáj - stupeň 1
Náklady na zkoumání na stupeň 1: Holz.png 560 Lehm.png 480 Eisen.png 480

Další informace

Špeh sám o sobě nemá žádnou útočnou sílu, může zabít pouze špehy, a hodí se tedy pouze pro špehování.
Pří vícestupňovém výzkumu obvykle nelze vyzkoumat na vyšší stupeň.

Špeh v boji

Špehové v boji tvoří samostatnou kategorii. Mají jen velmi malé obranné a nulové útočné číslo. Svými obrannými čísly přispívají do obranné síly vojska obránce.
Při útoku se špehy, se porovnává pouze počet špehů útočníka a počet špehů obránce nezávisle na počtu ostatních bojujících jednotek. Podle toho jsou či nejsou ztráty útočících špehů. Například: útočník má 10 špehů, obránce žádné špehy. Přestože zbytek vojska útočníka boj prohraje, špehové zjistí vše, co mohou, a vrací se do domovské vesnice beze ztrát. Opačný případ: Obránce má ve vesnici pouze 1000 špehů, útočné vojsko má 50 špehů a 100 lehkých kavalérií. Přestože ztráty lehké kavalérie jsou minimální, žádní ze špehů útočníka útok nepřežijí, jelikož bez ohledu na systém špehování, netvoří dostatek pro to, aby vyšpehovali vesnici a přežil aspoň jeden z nich.
Na výsledek špehování a na ztráty útočících špehů se nevztahuje opevnění, morálka, farm limit ani noční bonus. Ovlivnit ho mohou pouze bonusy z inventáře.
Na odesílání útoků složených výhradně ze špehů se nevztahuje fake limit.

Systém špehování

Existují celkem 4 druhy systémů špehování.
Pro všechny z nich platí tato pravidla:
1) Pro vyšpehováni určitých informací o vesnici je potřeba, aby přežilo určité procento špehů. Ne každý systém, nebo nastavení hry, umožňuje získat všechny níže uvedené informace.
Pro informace o počtu vojska nacházejícího se ve vesnici je potřeba, aby přežil aspoň 1 špeh.
Pro informace o počtu surovin ve špehované vesnici, které nejsou ukryté ve skrýši je potřeba, aby přežilo alespoň 50 % špehů
Pro informace o úrovních budov je potřeba, aby přežilo aspoň 70 % špehů
Pro informace o počtu vojska pocházejícího ze špehované vesnice, které se ale momentálně v domovské vesnici nenachází je potřeba, aby přežilo aspoň 90 % špehů.
2) Špeh má při všech typech špehování tyto stejné vlastnosti:
Bojová síla na jednotlivých stupních
Cena a časová délka výroby a výzkumu
Požadavky na obyvatelstvo

1. systém
Špeha lze vyzkoumat na 1 stupeň. Může získat informace pouze o jednotkách nacházejících se ve špehované vesnici. Pro přežití špehů je potřeba mít více špehů než kolik se nachází v bránící se vesnici.
2. systém
Špeha lze vyzkoumat na 1 stupeň. Může špehovat informace o jednotkách, surovinách a stupních budov ve špehované vesnici. Pro přežití špehů je potřeba mít více špehů než polovinu počtu špehů v bránící se vesnici.
3. systém
Špeha lze vyzkoumat na 1 stupeň. Může získat informace o jednotkách ve špehované vesnici i jednotkách, které z ní pochází, ale v současné době se nacházejí mimo vesnici, o stupních budov a surovinách ve špehované vesnici. Pro přežiti špehů je potřeba mít více než polovinu špehů v bránící se vesnici.
4. systém
Tento systém se může, ale nemusí, nacházet pouze na světech, kde funguje třístupňový nebo desetistupňový výzkum. Špeha lze vyzkoumat na 3 stupně. Špeh na 1. úrovni může zjistit velikost vojska v bránící se vesnici, a pokud přežije více než polovina špehů, tak i suroviny. Špeh na 2. úrovni může kromě toho zjistit i úrovně budov a počet surovin. Špeh na 3. úrovni může dále zjistit jednotky nacházející se mimo špehovanou vesnici. Pro vyšpehování je potřeba mít více než polovinu počtu špehů obránce. Na ztráty špehů útočníka nemají vliv stupně vyzkoumání špehů v obou vesnicích.

Zajímavosti

Na některých speed kolech je možné vyšpehovat vojsko nepřítele bez použití špehů. Stává se to v takovém případě, že je nepříteli zničeno více než 50% jednotek.
Za obranu proti špehům je možné získat ocenění Obrana před špehy. Počítá se každé vojsko obsahující špehy, ve kterém jsou všichni špehové pobiti:
Dřevo - 25 vojsk
Bronz - 50 vojsk
Stříbro - 250 vojsk
Zlato - 500 vojsk