Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka s textem „Předměty neboli artefakty mohou být nalezeny paladinem na světech s aktivní zbrojnicí (zbrojnice však není aktivní n…“)
(Žádný rozdíl)

Verze z 23. 9. 2015, 14:44

Předměty neboli artefakty mohou být nalezeny paladinem na světech s aktivní zbrojnicí (zbrojnice však není aktivní na všech světech, kde je aktivní paladin).
Artefakty může váš paladin použít ke zvýšení úspěšnosti útoků v případě, že je v době útoku bude mít u sebe. Tyto předměty získává postupně, doba do získání dalšího artefaktu (vyjádřená procentuálně) je zobrazena v detailu sochy, konkrétně v záložce "Zbrojnice". Zde také naleznete všechny již získané předměty, které si s sebou paladin může do bitvy vzít. V detailu sochy, záložce "Paladin", můžete zjistit, který předmět má paladin v současnosti u sebe a jehož výhody tedy využívá.
Pokrok do nalezení dalšího předmětu se navyšuje automaticky s existencí účtu na daném herním světě a po nárůstu poraženého protivníka. Stejně jako poražený protivník, i tento pokrok se započítává až po určité době od "skutečného času jeho dosažení". Na speed kolech se mnoho předmětů (často i celá sada) objeví na herních účtech spontánně brzy po jejich registraci na server.

Na většině nově spuštěných světů s předměty jsou předměty vylepšeny, mají tedy nové bonusy. Oproti tomu na většině speed kol s paladinem a předměty mají předměty staré bonusy.
Pro nové bonusy je typická zejména extrémně vysoká účinnost katapultů ve spojení s paladinem vyzbrojeným Aletheianými výstražnými ohni.
Níže vidíte tabulku hodnot bonusů předmětů.

Předmět Jednotka Staré bonusy Nové bonusy
Švýcarská halapartna Kopiník.png Útočná síla: +30 %
Obranná síla: +20 %
Útočná síla: +30 %
Obranná síla: +20 %
Ulrichův dlouhý meč Šermíř.png Útočná síla: +30 %
Obranná síla: +20 %
Útočná síla: +40 %
Obranná síla: +30 %
Thogardova válečná sekera Sekerník.png Útočná síla: +30 %
Obranná síla: +20 %
Útočná síla: +40 %
Obranná síla: +30 %
Edwardův dlouhý luk Lučištník.png Útočná síla: +30 %
Obranná síla: +20 %
Útočná síla: +30 %
Obranná síla: +20 %
Kalidův dalekohled Špeh.png Útok: Jestliže přežije aspoň 1 špeh, paladin přežije a budou zjištěny informace o vojsku, surovinách a budovách ve vesnici a vojsku mimo vesnici, které z ní pochází. Útok: Jestliže přežije aspoň 1 špeh, paladin přežije a budou zjištěny informace o vojsku, surovinách a budovách ve vesnici a vojsku mimo vesnici, které z ní pochází.
Mieszkosovo turnajové kopí Lehká kavalérie.png Útočná síla: +30 %
Obranná síla: +20 %
Útočná síla: +30 %
Obranná síla: +20 %
Khanův zahnutý luk Lučištník na koni.png Útočná síla: +30 %
Obranná síla: +20 %
Útočná síla: +30 %
Obranná síla: +20 %
Baptistův prapor Těžká kavalérie.png Útočná síla: +30 %
Obranná síla: +20 %
Útočná síla: +30 %
Obranná síla: +20 %
Karlův palcát Beranidlo.png Zdvojnásobení škod způsobených beranidly v útoku.
V útoku proti vesnici s opevněním na úrovni 20 stačí mít 107 beranidel pro maximální snížení jeho efektivity (-> výsledná efektivita jako na úrovni 10).
Zdvojnásobení škod způsobených beranidly v útoku.
V útoku proti vesnici s opevněním na úrovni 20 stačí mít 163 beranidel pro maximální snížení jeho efektivity (-> výsledná efektivita jako na úrovni 5).
Aletheiany výstražné ohně Katapult.png Zdvojnásobení škod způsobených katapulty v útoku. Zdvojnásobení škod způsobených katapulty v útoku.
Obranná síla: +900 %
Vascosovo žezlo Šlechtic.png Šlechtic sníží oddanost vždy aspoň o 30. Šlechtic sníží oddanost vždy aspoň o 30.