Pravidla fóra

Z Tribalwars Wiki CZ
Verze z 8. 9. 2017, 07:07, kterou vytvořil Deynor (diskuse | příspěvky) (Změna z ► na tečku)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Jump to navigation
Pravidla hryPravidla fóraPravidla wikiPravidla speed§ 1 Všeobecná ustanovení
 • Tato pravidla jsou závazná. Jsou doplněním stávajících Všeobecných Obchodních Podmínek.
 • Tím, že se hráč přihlásí na účet potvrzuje, že s pravidly souhlasí a zavazuje se podle nich řídit.
 • Každý uživatel fóra by se měl snažit chovat se k ostatním zdvořile a s úctou, neboť se na fóru sdružují různé věkové kategorie. Toto pravidlo se týká zejména tolerance k tématům diskuze v sekci "Hráčská komunita".
 • Každý uživatel fóra je povinen respektovat rozhodnutí, která stanoví administrátor hry či správci fóra (dále jen moderátoři) a dodržovat doporučení jimi stanovená.
 • Moderátor má právo za jakékoli porušení pravidel fóra udělit uživateli trest dle výše prohřešku. Výši prohřešku mají moderátoři stanovenu v interních pravidlech.
 • Pouze moderátor má právo určit, zda se jednalo o porušení pravidel či nikoliv.
 • Dbejte na to, že některá podfóra mají svá další rozšiřující pravidla, která je nutno znát v případě, že se do dané sekce aktivně zapojujete.
 • V případě jakéhokoliv sporu s moderátorem se obraťte na hlavního moderátora, v případě sporu s hlavním moderátorem se obraťte na administrátora hry.


§ 2 Komunikace
 • Komunikovat je povoleno pouze v češtině či slovenštině, případně pro menší skupiny jiných národností také v angličtině.
 • Je povoleno použití citátu v jiném, než povoleném jazyce (např. v latině).
 • Je přísně zakázáno používat kdekoliv na fóru či v soukromých zprávách neslušná či vulgární slova a urážky vůči jiným hráčům.
 • Urážky, vulgarita či provokace vůči moderátorům může být trestána okamžitou trvalou blokací. Témata a příspěvky vytvořené za účelem vyvolání nějakého osobního konfliktu vůči moderátorům budou vymazány a jejich autor přísně potrestán.
 • Je zakázáno na fóru kritizovat práci a postupy DK Týmu či odkazovat na stránky, kde je DK Tým kritizován. Při nespokojenosti využijte ticket systém, rádi si samozřejmě vaši kritiku vyslechneme.
 • Je přísně zakázáno prezentovat na fóru extremistické hnutí, pornografii, politické či náboženské názory, rasismus či cokoliv jiného, co je většinovou společností považováno za nevhodné nebo kazící dobré mravy.
 • Je zakázáno na fóru zveřejňovat soukromou korespondenci, zprávy z ticket systému či tresty z fóra.
 • Ryze soukromou komunikaci mezi dvěma uživateli směřujte do soukromých zpráv v případě, že její důsledky nemají žádný dopad na další uživatele fóra (smyslem je zejména zabránit diskuzím o počasí na světových podfórech apod.).
 • Je přísně zakázáno na fóru propagovat porušování oficiálních i morálních pravidel hry Divoké kmeny.§ 3 Profil hráče
 • Je zakázáno používat herní nick, který je vulgární, nevhodný či napodobuje herní nick členů DK Týmu.
 • Je zakázáno vydávat se za člena DK Týmu.
 • Je zakázáno ve svém profilu (bydliště, koníčky aj.) psát vulgární či jinak nevhodná slova.
 • Je zakázáno vymáhat heslo od účtu jiného uživatele.


§ 4 Podpis
 • Podpis uživatele fóra nesmí být zbytečně velký, urážlivý či jiným způsobem nevhodný.
 • Jakákoliv reklama v podpisu na jiné online hry může být trestána až trvalou blokací uživatele.
 • Dbejte na to, aby váš obrázek v podpisu nebyl příliš velký. O tom, zda je, či není příliš velký, v případě sporu rozhodne moderátor.
 • Rozšířená pravidla pro tvorbu podpisů (§ 4.1):
 • Podpisy nesmí porušovat všeobecná pravidla fóra.
 • Členové DK Týmu si vyhrazují právo upravit Váš podpis i nad rámec těchto pravidel, bude-li to nutné či prospěšné pro herní komunitu.
 • Videa z YouTube v podpisech povolena nejsou.
 • Do podpisu je možné dát jen jeden obrázek s maximální velikostí 120 kB.
 • Podpisy nesmí přesahovat stanovené maximální rozměry 700 pixelů na šířku a 120 pixelů na výšku.
 • Rozměry taktéž přibližně odpovídají šesti řádkům textu normální velikosti.
 • Spoilery:
 • Do podpisu je povoleno vložit maximálně jeden spoiler. Není tedy povoleno mít v podpisu vícero spoilerů pod sebou, ale ani v sobě (víceúrovňový spoiler).
 • Podpis se zabaleným spoilerem nesmí přesahovat stanovené maximální rozměry.
 • Ani obrázek nacházející se ve spoileru nesmí mít větší velikost jako 120 kB.
 • Podpis, kde je spoiler rozbalený, nesmí přesahovat rozměry 700 pixelů na šířku a 200 pixelů na výšku.
 • Rozměry taktéž přibližně odpovídají dvanácti řádkům textu normální velikosti.
 • Moderátor má právo smazat určitou část, nebo i celý nevhodný podpis, a to i bez předcházejícího upozornění.


§ 5 Vytvoření topicu (témata)
 • Dbejte na to, aby byl topic vytvořen do příslušné sekce. (Jde-li o otázku, vytvořte topic do sekce "Otázky", jde-li o nějaký nápad jak vylepšit hru, vytvořte topic do sekce "Ideje & Nápady" atd.).
 • Dodržujte správné pojmenování jednotlivých topiců, usnadní to případné hledání důležitých věcí na fóru.
 • Vyhýbejte se všeobecným názvům topicu (např. názvy "Otázka", "Pomoc" apod.).
 • Předtím, než vytvoříte topic s určitým tématem (otázkou, idejí aj.), použijte tlačítko hledat, které se nachází ve Vašem hlavním panelu, a ověřte si, zda se daná věc již neprojednávala či nebyla zodpovězena. Zabráníte tím zbytečnému vytváření opakovaných témat.


§ 6 Vložení postu (příspěvku)
 • Vkládáte-li příspěvek na fórum, dbejte na to, aby se týkal sekce, do které daný příspěvek vkládáte.
 • Nevytvářejte zbytečně více příspěvků za sebou, nevyžaduje-li tomu daná situace jinak (např. delší časový úsek). Vložíte-li dva či více příspěvků za sebou, upravte je pomocí tlačítka "Upravit příspěvek", které vedle příspěvku máte, do jednoho postu.
 • Vkládáte - li dlouhý příspěvek, to znamená příspěvek, který obsahuje dlouhý text (30 a více řádků), velké obrázky (nebo několik za sebou), statistiky, či cokoliv jiného, co by mohlo ostatní uživatele svojí velikostí omezovat, vložte jej vždy do Spoileru.
 • Snažte se vyvarovat citacím dlouhých příspěvků. Chcete-li citovat nějaký delší příspěvek, vložte vždy jen část daného příspěvku, na kterou reagujete.
 • Nevyužívejte Citaci při odpovídání na předchozí příspěvek.


§ 7 Spamování - zbytečné příspěvky
 • Je zakázáno zbytečně fórum zatěžovat zprávami, které jsou brány za spam (zprávy typu: Hmmm, lol, ach jo atd.).
 • Je zakázáno spamovat osobní schránku zpráv hráče či spamovat na profil jiného hráče.
 • O tom co je bráno za spam rozhodují moderátoři.


§ 8 Vkládání obrázku
 • Je povoleno vložit obrázek o max. rozměru 640 x 180 pixelů, chcete-li vložit větší obrázek, učiňte tak formou linku, který odkáže na stránku s daným obrázkem.
 • Je přísně zakázáno vkládat obrázky, které budou v rozporu s pravidly fóra (pornografické, extrémistické apod.).


§ 9 Ankety
 • Vyvarujte se sáhodlouhým diskuzím v sekci anket, které slouží pouze k
 • Vyjadřujte se pouze k bodům, pro které jste hlasovali, příp. upozorněte moderátory na chybějící údaje v anketě.§ 10 Porušení pravidel
 • Pro nahlášení porušení pravidel ve hře nepoužívejte toto fórum, ale odkaz na Support, který je uveden na hlavní stránce hry.
 • Pro nahlášení porušení pravidel na fóru, můžete využít možnost "Nahlásit", která se nachází pod příspěvkem, který nahlašujete. Příspěvek následně bude ohlášen moderátorům a ti porušení pravidel fóra prověří.
 • Fórum neslouží k řešení blokací ve hře. Pokud chcete podat protest proti blokaci, obraťte se na Support formou ticket systému.
 • Fórum neslouží k řešení blokací na fóru. Pokud chcete podat protest proti své blokaci, obraťte se na moderátora, který vás blokoval, formou soukromé zprávy.§ 11 Reklama
 • Je zakázáno vytvářet témata či posty za účelem propagace jiných internetových browserových her či stránek, které na toto fórum nepatří.


§ 12 Autorská práva
 • Nepoužívejte ve svých postech žádný materiál, na který má někdo jiný autorská práva, bez jeho souhlasu.
 • Je zakázáno využívat avatary jiných uživatelů fóra bez jejich souhlasu.


§ 13 Tresty a blokace
 • V případě méně závažného porušení pravidel fóra bude hráč napomenut zprávou či formou varování. V případě, že se bude jednat o opakovaný menší přestupek či hrubší porušení pravidel, bude hráči udělena dočasná blokace účtu. V případě, že se bude jednat o neuposlechnutí příkazu moderátora či o hrubé porušení pravidel fóra, je možné udělit blokaci uživatelova účtu na dobu předem určenou či na dobu trvalou.
 • Administrátor hry má právo udělit blokaci účtu i za výjimečných podmínek, které nejsou stanoveny v pravidlech.
 • V případě zablokovaného účtu má trestaný hráč zakázáno přihlašovat se na fórum přes jiný účet, či vkládat příspěvky na fórum přes jiného hráče.Pravidla jsou platná od 29.11.2013​.