Pravidla speed

Z Tribalwars Wiki CZ
Jump to navigation
Pravidla hryPravidla fóraPravidla wikiPravidla speedDoplnění pravidel pro SDS Rounds

Doplnění hlavních pravidel hry Divoké kmeny pro SDS rounds (speed kola). Pravidla doplňují a upřesňují povolené herní možnosti na CSS 1 serveru.


1. Hra a herní účet

 • Speed kolo a jeho nastavení je v kompetenci Speed Admina, či vyšší instance.
 • Každý hráč může mít na CSS 1 světě jen jeden účet.
 • Hra více hráčů na jednom herním účtu (dual account) je zakázána.
 • Je zakázáno přihlásit se na účet jiného hráče.
 • Je zakázáno převzetí cizího účtu, jakýmkoliv způsobem.
 • Je zakázáno sdělovat cizímu hráči heslo k hernímu účtu.
 • SDS kola nepovolují nastavení Sdílení internetového připojení (SIP).
 • Stejná IP adresa není na SDS kole povolena, striktně se zakazuje hra více hráčů na jedné IP adrese. (V případě hry více hráčů na jedné IP adrese je posuzováno porušení pravidel viz. Bod 2.)
 • Zástup v dovolené (ZvD) není na speed kole povolen.
 • Je přísně zakázáno šíření zpráv a odkazů poskytující login do herního účtu, toto porušení je posuzováno jako pokus o poškozování herních účtů a následkem je vyloučení ze hry
 • Hráči je dovoleno přenechat jinému hráči své vesnice bez boje, za předpokladu, že budou dodrženy podmínky uvedeny v bodě 2. Účty na stejném připojení se nemohou spojit.


2. Bots a Skripty

 • Bots, rozšířené Browsery (prohlížeče) nebo jiné programy, které jsou schopné automaticky přihlásit a provádět hrací akce jsou zakázány.
 • Premium hráčům je povoleno přidat povolený JavaScriptový příkaz(dále skript) do jejich lišty rychlého náhledu. Tyto skripty mohou hráčům pomoci dělat věci, jako je automatické vyplňování formulářů (např. rekrut vojska).
 • Skriptům není povoleno manipulovat se Správcem účtu, nebo některou z jeho funkcí bez zvláštního povolení od DK týmu.
 • Je dovoleno automaticky používat námi poskytnutá herní data světů.
 • Nástroje z jiných stránek jsou povoleny, pouze po konzultaci se supportem. Co je povoleno na tribalwars.net nebo die staemme nemusí být povoleno na divokekmeny.cz. Jsou to jiné portály.
 • Všechny povolené skripty naleznete zde https://forum.divokekmeny.cz/index.php?forums/skripty.165/. Mimo povolené skripta viz. odkaz jsou všechna ostatní zakázána.


3. Speed tým / support / premium body a účet

 • Každý hráč má právo podat proti zablokování protest. V tomto protestu musí podat důkazy dokazující jeho nevinnu a neporušení pravidel.
 • Pokud se hráč dopustí porušení pravidel hry není support povinen vracet finanční prostředky.
 • V případě celkového vyloučení hráče ze hry (tzv. global ban) nemá hráč nárok na převod prémiových bodů na jiný herní účet.
 • Pokud hráč v daném SDS kole poruší pravidla hry a i přesto dosáhl podmínek k vítězství kola, ztrácí tímto nárok na vyplacení odměny za vyhrané SDS kolo. Hráči v pořadí, jež by při diskvalifikaci výherce zaujali jeho místo (tedy výherní), nemají nárok na výhru.
 • Trest odebrání účtu je hráči možno udělit i za opakované porušování jednoho pravidla, v ojedinělých případech za vážné porušení jediného a prvního pravidla. Posouzení je na Speed Adminovi, či vyšší instanci.
 • V případě opakovaných porušení pravidel hry na více herních účtech support vytváří statistiku herních účtů, jež permanentně porušují pravidla hry pod různými herními účty. V takovémto případě takovýto hráč je vyloučen ze hry při vytvoření nového dalšího účtu v důvodném předpokladu opakovaného porušení pravidel hry. O tomto kroku rozhoduje Speed Admin.
 • Při případné blokaci je povinen hráč prokázat důkazními materiály svou nevinnu, v případě protestního ticketu.
 • Přidělování a vyplácení odměn za SDS kola:

Odměna za vítězství v SDS kole je určena ve směrnicích Innogames, případně upravena Speed Týmem.

Speed Administrátor může hráči za podvodné vítězství odejmout odměnu za vyhrané SDS kolo.

Odměna za vítězství na Speed kole je převáděna do 2 týdnů od vyhraného kola.

Zdali Vám do 2 týdnů není převedena výhra na Váš herní účet, kontaktujte přes ticket systém Support tým, v žádosti uveďte název vyhraného speed kola.

V případě, že se hráč do 8 týdnů od ukončení daného herního kola neozve, ztrácí tímto nárok na výhru.

Zdali je více výherců na jednom kole (kdy podmínkou je vítězství kmene) jsou vyplaceny výhry pouze hráčům, kteří prokazatelně vyhráli (tzn. počtem bodů se umístili v TOP50, v případě útočných bodů se umístili v TOP15), v jiných případech umístění nemají nárok na výhru.

V případě speed kola s železnou pevností, dostává nárok na vítězství hráč vlastnící železnou pevnost, není-li určeno jinak.Pravidla jsou platná od 1. 10. 2011.


Zpřísnění trestů za nepovolené skripty

Vzhledem k opakovanému používání nepovolených skriptů na SDS kole, jsme se s okamžitou platností rozhodli trestat tato porušení nejpřísnějším možný trestem a to hned po prvním porušení.

Od této chvíle tedy každý hráč, který na SDS kole použije nepovolený skript (různé farmboty, skripty na výstavbu apod) bude okamžitě trvale vyloučen ze všech světů, bez jakékoliv náhrady za prémiové body či aktivní prémiové funkce.

Zároveň berte prosím na vědomí, že pokud vás trvale vyloučíme ze hry za používání nepovolených skriptů, můžete být bez upozornění zablokován trvale na herním fóru a na všech herních nickách, které používáte či budete používat. A to bez jakéhokoliv upozornění!Zpřísnění je platné od 3. 1. 2015.