Pravidla fóra

Z Wiki

Přejít na: navigace, hledání
Pravidla hryPravidla fóraPravidla wikiPravidla speed

s


§ 1 Všeobecná ustanovení

► Tato pravidla jsou závazná. Jsou doplněním stávajících Všeobecných Obchodních Podmínek.
► Tím, že se hráč přihlásí na účet potvrzuje, že s pravidly souhlasí a zavazuje se podle nich řídit.
► Pravidla mohou být podle potřeby bezpečnosti a dobrých mravů na www.divokekmeny.cz, http://forum.divokekmeny.cz měněna i bez souhlasu hráčů.
► O změnách pravidel budou hráči informováni.
► Hráči mohou podávat návrhy na doplnění pravidel. Návrhy se musí týkat řešení konkrétního problému.
► Každý uživatel fóra je povinen dbát a respektovat rozhodnutí, která stanoví administrátor hry či moderátoři.
► Administrátor nebo hlavní moderátor mají právo kdykoli změnit pravidla fóra.
► Je zakázané vymáhat heslo od účtu jiného uživatele.


§ 2 Komunikace

► Přímé urážení ostatních hráčů, či spojovat slova v urážlivém kontextu je zakázáno.
► Používat neslušná, vulgární a jinak nevhodná slova je zakázáno.
► Prezentovat na fóru extremistické hnutí, pornografii, rasismus a podobné výrazy, kterými by mohl být porušen zákon ČNR č. 40/2009 Sb. (Trestní zákon), je přísně zakázáno.
► Politické či náboženské názory jsou povoleny, pokud nejsou porušována pravidla fóra.
► Hru není povoleno používat pro šíření reklamního materiálu či pro jiné reklamní účely bez souhlasu InnoGames GmbH.
► Jakékoli odkazy na jiné konkurenční hry a internetové stránky (mimo hry a www stránky firmy InnoGames) mohou být trestány až trvalou blokací uživatele.
► Povoleny jsou odkazy, které nejsou v rozporu s pravidly fóra, nemají přímý komerční účel a neobsahují škodlivý obsah.
► Šířit odkazy na nelegální software (warez) je zakázáno.
► Videa vložená z portálu youtube nesmí porušovat pravidla fóra.
► Zatěžovat fórum zprávami, které jsou brány jako spam (hmmm, lol, ach jo atd.), může být kartováno.
► Zveřejňovat komunikaci se supportem (Tickety) a tresty z fóra je zakázáno.
► Zveřejňovat soukromou komunikaci bez souhlasu všech účastněných osob je zakázáno.

§ 3 Účet a profil hráče

► Každý účet může být pozměněn, zablokován nebo smazán z důvodu porušení pravidel.
► Je zakázáno používat herní nick, který je vulgární, nevhodný či napodobuje herní nick administrátora, supportérů či moderátorů fóra.
► Je zakázáno vydávat se za administrátora, supportéra či moderátora fóra.
► Je zakázáno ve svém profilu (bydliště, koníčky aj.) psát vulgární či jiným způsobem nevhodná slova.
► Při porušení pravidel, bude profil bez upozornění změněn.
► Podpis musí splňovat níže uvedené podmínky.
Maximální velikost obrázku může být 700 Pixelů na šířku a 120 Pixelů na výšku.


§ 4 Vytvoření tématu, vložení příspěvku a příloh

► Dbejte na to, aby bylo téma vytvořeno do příslušné sekce.
► Dodržujte správné pojmenování jednotlivých témat, usnadní to případné hledání důležitých věcí na fóru.
► Vyhýbejte se příliš obecným názvům témat (Např. názvy - Otázka, Pomoc apod.)
► Předtím, než vytvoříte téma s určitou věcí (otázkou, idejí aj.), použijte tlačítko hledat a ověřte si, že se daná věc již neprojednávala či nezodpověděla. Zabráníte tak zbytečnému vytváření opakovaných témat.
► Vkládáte-li příspěvek na fórum, dbejte na to, aby se týkal sekce, do které daný příspěvek vkládáte.
► Nevkládejte více příspěvků za sebou, nevyžaduje-li tomu daná situace jinak. Vložíte-li dva či více příspěvků za sebou, upravte je pomocí tlačítka edit, které vedle příspěvku máte, do jednoho příspěvku.
► Vkládate-li nějaký dlouhý příspěvek, to znamená příspěvek, který obsahuje dlouhý text (30 a více řádků), velké obrázky (nebo několik za sebou), statistiky, či cokoliv jiného, co by mohlo ostatní uživatele svojí velikostí omezovat, vložte jej vždy do Spoileru. ► Snažte se vyvarovat citacím dlouhých příspěvků. Chcete-li citovat nějaký delší příspěvek, vložte citaci do spoileru.
► Je přísně zakázáno vkládat obrázky, které budou v rozporu s pravidly fóra (pornografické, extrémistické apod.).
► Obrázky vložené do příspěvku musí splňovat níže uvedené podmínky.
Maximální rozměry obrázku může být 640 Pixelů na šířku a 180 Pixelů na výšku.

§ 5 Tresty a protest

► Kritizovat postupy a práci DK týmu je zakázáno. (Při nespokojenosti použijte Ticket s delegací k odpovědné osobě >> Seznam DK týmu).
► Protesty na karty směřujte danému moderátorovi do SZ (soukromá zpráva).
► V případě jakéhokoliv sporu s moderátorem se obraťte na hlavního moderátora formou Ticketu.
► V případě sporu s hlavním moderátorem se obraťte na administrátora hry formou Ticketu.
► Administrátor hry či moderátoři mají právo udělit blokaci účtu i za výjimečných podmínek, jež nejsou stanoveny v pravidlech.
► V případě zablokovaného účtu má trestaný hráč zakázáno přihlašovat se na fórum přes jiný účet či vkládat příspěvky na fórum přes jiného hráče.
► V případě porušení tohoto bodu budou veškeré účty trvale blokovány.
► Trvalou blokaci účtu je možno udělit i za opakované porušování jednoho pravidla.
► Pro nahlášení porušení pravidel ve hře, nepoužívejte toto fórum, ale odkaz na Herní podporu.

► V případě méně závažného porušení pravidel fóra, bude hráč napomenut formou žluté karty (bez bodů, nahrazuje soukromou zprávu).
► Při opakovaném přestupku či hrubším porušení pravidel, bude hráči udělena červená karta (s body).
► Seznam karet naleznete zde

Jak se orientovat na fóru : kodex chování se na fóru