Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Obecné informace

"X kmenů" je druh speed kola, nejčastěji délky 2-72 hodin, při němž jsou hráči po svém přihlášení na speed automaticky přiřazeni k jednomu z X existujících kmenů. Hráči nemohou svůj kmen opustit. Často je nastaveno i to, že nemohou útočit na členy vlastního kmene ani podporovat vesnice, jež nepatří jejich kmeni.
Není-li dáno jinak, vítězí kmen s největším počtem bodů nebo bodově nejlepší hráč(i) bodově nejlepšího kmene.

Průběh nastavování

1. fáze:
Speed kolo se spustí.
Je přístupné pouze s heslem. Heslo znají jen členové speed týmu.
Automatické rozdělování hráčů do kmenů není aktivováno. Lze zakládat kmen.
Člen nebo členové speed týmu založí na speed kole X herních účtů, na každém účtu založí kmen (například na českých DK jsou kmeny pojmenovávány Alfa, Beta, Gama, Delta, ...).

2. fáze:
Člen speed týmu přenastaví speed kolo - aktivuje automatické rozdělování hráčů do kmenů.

3. fáze:
V době otevření speed kola hráčům (čas je uveden v popisu speedu) člen speed týmu odhesluje speed kolo.
Hráči se nyní mohou přihlašovat na speed. Po jejich přihlášení jsou automaticky rozřazováni do kmenů.

Speciální případy

Mimo klasického rozdělení hráčů do kmenů lze na speed kole vytvořit (manuálně nebo automaticky) seskupení příslušníků kmenů do geometrických obrazců. Takové speed kolo je na německých a švýcarských DK nazýváno Konti-SDS. Příkladem může být speed Od zdi ke zdi. Speed kola tohoto typu nejsou na českém speed serveru spouštěna.
To si žádá speciální průběh nastavování:

1. fáze:
Speed kolo se spustí.
Je přístupné pouze s heslem. Heslo znají jen členové speed týmu.
Rychlost speedu je extrémně malá (0,001-1).
Automatické rozdělování hráčů do kmenů není aktivováno. Lze zakládat kmen.
Člen nebo členové speed týmu založí na speed kole X herních účtů, na každém účtu založí kmen.

2. fáze:
Člen speed týmu přenastaví speed kolo - aktivuje automatické rozdělování hráčů do kmenů.

3. fáze:
V době začátku přihlašování na speed kolo (čas je uveden v popisu speedu) člen speed týmu odhesluje speed kolo.
Hráči se mohou přihlašovat. Jsou automaticky rozdělováni do kmenů.
Jejich vesnice jsou manuálně nebo automaticky přemisťovány do uskupení tvořících geometrické obrazce.
Je-li omezen počet hráčů na speed kole, po dosažení limitu již na speedu nové účty zakládat nelze.
Čeká se na "odstartování speedu".

4. fáze:
V době začátku hry na speed kole (čas je uveden v popisu speedu) člen speed týmu změní rychlost. Speed kolo nyní poběží vysokou rychlostí (100-400).
Začíná hlavní fáze speedu, v níž budou hráči aktivně hrát.

Taktická stránka hry

Speed kola tohoto typu prověří hráče ve schopnosti spolupracovat i s dosud neznámými hráči. Jelikož se hráči neznají, komunikace většinou probíhá na fóru nebo pomocí zpráv, nikoli např. po skypu.
Vznik velkých kmenů vede k tomu, že se strategie často podobá dění na normálních světech (koordinované útoky, salámové podpory, vznik bojových front, budování kmenového území vyčištěného od dalších hráčů apod.).
Hra se většinou více upíná k zabírání hráčů než zabírání opuštěných vesnic (často je navíc na podobných speed kolech zabírání opuštěných vesnic deaktivováno).
Vůdce kmene buď není oficiálně zvolen, nebo je zvolen speed týmem jako známý účet, jehož majitel bude hrát na speedu dlouhou dobu (a své vůdcovství může v případě potřeby předat jiným).

Diplomatická stránka hry

Na speed kolech s více než 2 kmeny se často vytváří aliance několika kmenů - buď za účelem zničit kmen nebo kmeny představující velkou hrozbu, nebo samovolně vznikající stav, kdy větší kmeny postupně dobírají vesnice těch malých.

Nevýhody

Na některých speed kolech tohoto typu se může stát, že jsou hráči do jednotlivých kmenů rozdělováni nerovnoměrně, a to jak po kvalitativní stránce (což je neovlivnitelné), tak co do počtu jejich členů.
Výsledkem může být to, že jsou členové některého kmene prakticky bez šance na výhru na speed kole.

Další modifikace

Ačkoli je speed kolo "X kmenů" standardně de facto Blesk s obrovskými kmeny (stejně jako na Blesku, i zde lze zabírat vesnice, i zde se hraje na počet bodů, ...), lze podobným způsobem vytvořit i speed kolo typu CAT (na to jako první dostavit svou vesnici; těchto vesnic potřebných k výhře může být i víc - např. vítězí kmen, který jako první bude mít 3 hráče o 12130 bodech) nebo Bash (na off nebo OD rank).