Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Charakteristika


Blesk může být označením pro všechna speed kola délky do 36 hodin, z čehož jsou občas vyňaty speedy délky kratší než 6 hodin, tzv. MiniBlesky.
V užším smyslu se tak však říká speed kolu délky 6-36 hodin, ve kterých vítězí hráč nebo kmen s největším počtem bodů, vesnic, případně největším průměrným počtem bodů na vesnici.

Rozšíření a četnost


Tento typ ( nebo jeho obdoby na cizích jazykových verzích DK ) speed kola je základním typem speedu na všech jazykových verzích DK, které mají svůj speed server. Vyskytuje se tedy jako nejčastější ze všech typů speedů na každé takovéto jazykové verzi.
Důležité je však říct, že na některých jazykových verzích jsou přeci jen tato speed kola naprosto dominantní a jinde naopak takovou převahu nemají. Za obdobu českého Blesku můžeme považovat kromě speed kol délky 6 a více hodin každý další speed, který je odměňován prémiovými body.
Naprosto dominantní jsou Blesky na světové, německé, polské a brazilské jazykové verzi.
Naopak česká, ruská, maďarská a portugalská speed kola se vyznačují velmi pestrým programem s mnohými speedy typu např. Bash, CAT, Tantaller a Železná pevnost.

Nastavení


Je samozřejmé, že se tato speed kola díky své časté nastavovanosti mohou pochlubit velmi různorodými druhy svého nastavení.
Rychlost se na těchto speed kolech může pohybovat v rozmezí 50-400, samozřejmě jsou však na českých speed kolech rychlosti pod 400 vzácné. Rychlost závisí na délce hry a je-li velmi pomalá, jedná se rovněž o velmi zajímavý speed.
Oproti ostatním typům speedů zde dochází ke velmi zajímavému úkazu, a to k vysoké rozmanitosti rozestavěných vesnic. Byť jsou rozestavěné vesnice na levelech 2 a 6-9 velmi vzácné, přesto jsou Blesky jediný typ speed kola, kde se reálně mohou vyskytnout ( neplatí pro level 2 ).
Byť to není naprosto typické, i u Blesků se často vyskytuje farm limit, nejčastěji o hodnotě 1000, 1500 nebo 2000- je tedy využitelný jen po zbourání selského dvora nebo brání-li se velké vojsko. Velmi vzácně se však vyskytuje farm limit 50, 200 nebo 500. Jedná se však většinou jen o jednotlivé případy na českých speed kolech, samozřejmě čím větší farm limit, tím je jeho nastavení pravděpodobnější.
K zajímavostem některých Blesků patří dále zajímavé způsoby vytváření a ceny šlechticů ( Balíčkový systém šlechticů, zlaté mince poloviční nebo dvojnásobné hodnoty oproti normálnímu nastavení, případně mající zvláštní hodnoty- např. 100.000 jednotek od každé suroviny )
Hráčský limit je u českých Blesků vždy 100, vítězný hráč nebo kmen získává dohromady 100 PB.

Taktika


Taktika je velmi odlišná, mění se podle toho, jak je speed kolo dlouhé, jakou má rychlost, jaká je rozestavěná vesnice, kolik je barbarských a bonusových vesnic na hráče ( pokud vůbec nějaké jsou ), apod.
Obecně lze říci, že podle taktika můžeme speed kola rozdělit na 3 základní typy:

 • Na speedu je rozestavěná vesnice 0-3 a bonusové a barbarské vesnice.
 • Na speedu je rozestavěná vesnice 4-10 a bonusové a barbarské vesnice.
 • Speed kolo se odehrává bez barbarských a bonusových vesnic.
  Pro všechny tyto typy je společný jeden základní charakterový rys v taktice: Hlavní, co je potřeba dělat, je získávat co nejrychleji co nejvíce surovin. To znamená nutnost farmit co nejvíce vesnic a zajistit dostatečně rychlý růst své hlavní vesnice.
  Jakmile je na speed kole rozestavěná vesnice 0-3 nebo neobsahuje-li žádné barbarské a bonusové vesnice, v podstatě se nelze obejít bez kvalitního útoku. Smíšená vesnice je samozřejmě také variantou, poměrně často však vede ke konečnému selhání útočné i obranné složky hry. Je-li rozestavěná vesnice na levelu 3 a obsahuje-li speed nějaké barbarské a bonusové vesnice, je pravděpodobnost úspěchu s obrannou vesnicí ( s útočnou složkou ) vyšší než v ostatních případech, avšak ani tak nedosahuje uspokojivých výsledků. Další vesnice je často velmi obtížné dobýt, je proto nutné se v samotných začátcích hry zaměřit na armádu oproti samotnému dobývání.
  Při ostatních typech rozestavěných vesnic a určitém počtu barbarských nebo bonusových vesnic je samozřejmě taktika odlišná. Smíšené i obranné vesnice zezačátku hry mohou být poměrně úspěšné- pravděpodobnost je vyšší než v předchozím případě. Naopak jedna z prvních věcí, na které hráči při podobném speedu myslí, je, jak co nejrychleji dobýt co nejvíce vesnic. Tato schopnost je totiž v dalším vývoji speed kola klíčová, zvláště v případě, je-li převyšován počet barbarských a bonusových vesnic počtem vesnic hráčů. V takovém případě celá situace vede k bitvám o jednotlivé opuštěné vesnice. Po dobytí určitého počtu vesnic nastává ve hře fáze typická hledáním vesnic slabých a neaktivní hráčů a zvyšováním síly vojenské i bodové.

  Náhled blesku

  Blesk12.png