Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Základní informace

Balíčkový systém šlechticů funguje jako způsob navyšování cen šlechticů na herních světech ( dalšími způsoby jsou zlaté mince a konstantní ceny šlechticů ).
Při tomto způsobu tvorby šlechty se ukládají do panského dvora balíčky surovin. Panský dvůr lze vystavět na 3 úrovně, každý z nich zkracuje délku rekrutace šlechtice. Jejich hlavní význam se ale ukazuje v samotném balíčkovém systému šlechticů.
Součet všech úrovní panských dvorů je roven součtu dobytých vesnic, stávajícího počtu šlechticů, šlechticů, kteří jsou ve výstavbě a šlechticů, které lze vytvořit. Aby šlechtice bylo možné vytvořit, je nutné uskladnit balíčky surovin, jejich počet roste stejně jako počet zlatých mincí. Pro vytvoření prvního šlechtice hráče je tak potřebný 1 balíček surovin a panský dvůr na stupni 1. Pro vytvoření druhého šlechtice jsou nutné 2 balíčky surovin a součet úrovní panských dvorů minimálně 2 ( tedy 1+1 nebo 2+0 ). A takto navyšování požadavků pro vytváření šlechticů pokračuje dále. Šlechtic sám ale nestojí vůbec nic ( je plně hrazen uskladněním balíčků surovin ).

Praktický příklad: Hráč má 8 vesnic. Ve 2 vesnicích má panský dvůr na stupni 3, v 1 vesnici má panský dvůr na stupni 2, nikde jinde panský dvůr nemá. Celkově může vlastnit 9 vesnic ( 2x3 + 1x2 dobyté + 1 hlavní ). Má dostatek balíčků surovin, a tak se rozhodne, že 1 šlechtice postaví. Brzy mu je dobyta jedna ze 2 vesnic s panským dvorem na stupni 3, ale není to ta vesnice, ve které má postaveného šlechtice. Poté se počet vesnic, které může vlastnit, redukuje z 9 na 6. Hráč má ale v tuto chvíli 7 vesnic a šlechtice. O nadbytečnou vesnici ani nadbytečného šlechtice nepřijde, ale dokud nepostaví další stupně panských dvorů, nemůže stavět další šlechtice. Nemůže tedy znovu postavit ani svého jediného šlechtice v případě, že mu padne, protože je "v minusu".

Tabulka vlastností třístupňového panského dvora

StupeňCenaDělníci pro stupeň/celkem Časový faktor
1 Dřevo: 15000 Hlína: 25000 Železo: 10000 80 / 80 63%
2 Dřevo: 30000 Hlína: 50000 Železo: 20000 14 / 94 59%
3 Dřevo: 60000 Hlína: 100000 Železo: 40000 16 / 110 56%

Ceny balíčků surovin

Nejčastější cena balíčků surovin je shodná s obvyklou cenou zlatých mincí, tedy 28.000 dřeva, 30.000 hlíny a 25.000 železa. Méně často se objevuje poloviční nebo pětinová cena. Desetinové a dvojnásobné ceny balíčků surovin se používají jen vzácně na speed kolech nebo světech typu classic.

Vliv na hru

Balíčkový systém šlechticů je časově nejnáročnější ze všech systémů stavby šlechty. Standardně vyžaduje dobývání velkých vesnic hráčů, nikoli opuštěných vesnic ( aby nebylo třeba dlouhou dobu čekat na postavení panského dvora ). Má kvalitní využití jako zpomalení například při speedech typu Cheatdorf - oproti mincovnímu způsobu šlechticů totiž na podobných speed kolech neumožňuje majitelům obrovských vesnic dobývat s velkou rychlostí vysoké počty barbarských a bonusových vesnic, aniž by tyto vesnice museli mít nějak "pokryté vysokou úrovní staveb v nich". Balíčkový systém šlechticů více zvýhodňuje silnější hráče, jelikož omezuje počet šlechticů a vesnic úrovněmi panských dvorů, a tak napadený hráč, který přijde o mnoho svých vysoce vystavěných vesnic, nemůže dobývat ztracené vesnice zpátky.

Výskyt

Balíčkový systém šlechticů se vyskytuje na normálních světech, classic světech i speed kolech. Jeho přítomnost je na zahraničních DK běžná, z českých stálých světů však tento systém postupně mizí. Na českých speed kolech je nastavován přibližně 1-3x týdně.