Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Charakteristika


Bash, případně MiniBash ( Bash délky kratší než 6 hodin ) je speciální druh speed kola, ve kterém je vítězný hráč nebo kmen určen velikostí svého poraženého protivníka, ať už celkového či některé jeho složky ( off rank, deff rank ).

Nastavení


Bashe mají obvykle rychlost 400. Na českých speed kolech jsou nejčastěji nastavovány rychlosti jednotek 0,5, aby bylo možné lépe manévrovat s vojskem při napadení a vykompenzovala se tak pozice obránce.
Délka je celkem rozmanitá, zvláště na české verzi DK. Nalézt můžeme Bashe délky 30 minut ( MiniBash ) i délky 2, případně 3 dnů ( Vítr Bash ). Nejčastěji však mají délku 6 hodin.
Rozestavěná vesnice je nejčastěji na levelu 0, level 10 je oproti Bleskům velmi vzácný, skoro vůbec se nevyskytuje.


Kromě těchto nastavení se na některých speedech typu Bash uplatňují i speciální druhy, díky nimž jsou tato speed kola tak zajímavá.
Farm limit ohraničuje maximální počet obyvatel, kteří se brání při napadení nepřítelem / 1 stupeň selského dvora. Z toho vyplývá, že je-li například farm limit 200 a vesnice obránce má selský dvůr na levelu 23, brání se po napadení pouze 4600 obyvatel, tedy např. 2000 kopiníků, 1000 šermířů a 400 lehkých kavalérií. Na tento počet obyvatel jsou redukovány jednotky ve vesnici tak, aby byl naplněn v daném poměru. Výsledné bránící se jednotky a počet % jednotek ve vesnici, které se brání, lze nalézt v selském dvoře. Nejčastější na Bashi je farm limit 200, dále 50, 100, 1, 10, 300, 400, 500 nebo 800. Farm limit se může nastavit jakýkoliv, také záleží jak je nastaveno celkové kolo speedu.
Dalším zajímavým nastavením je, že na většině Bashů nelze dobývat vesnice. Toho lze docílit například nastavením snížení oddanosti vždy 0 nebo maximálním dosahem šlechty 0 polí.

Podmínky vítězství


Jak již bylo řečeno, výhru může získat hráč nebo kmen, který získá největší off, deff nebo OD rank.
Zdaleka nejčastější je samozřejmě vítězství hráče, případně kmenu, s největším off rankem. Na takovém speedu je obvykle zaveden farm limit a nelze dobývat vesnice. Výjimky jsou poměrně vzácné.
Vzácněji vyhrává hráč nebo kmen s největším OD rankem. V takovém případě je nastavení obvykle podobnější normálnímu Blesku v tom smyslu, že se častěji neobjevuje farm limit ( aby bylo možné získat i body do deff ranku ).
Nejvzácnější druh nastavení je v poslední době typický jen pro české speedy a i zde je poměrně vzácný. Nastavení je obvykle stejné jako u Blesků, proto je tento speciální druh speedu často nazýván Bleskem, občas se však vyskytuje i označení Bash. Taktika na tomto speedu je pak samozřejmě odlišná- vzájemné útoky jsou spíše vzácné, nejčastěji hráči útočí sami na sebe.

Speciální nastavení


Ať už na českých či na arabských nebo maďarských DK jsou velmi zřídka používány pro speedy typu Bash obrovské rozestavěné vesnice velikosti podobné železné pevnosti. Vyskytují se samozřejmě mírně větší i o něco menší vesnice. Toto nastavení samozřejmě vede k velmi tuhým bojům, délkově se jedná obvykle o dvouhodinovky nebo tříhodinovky, jen vzácně jsou výherní.

Taktika


Tato speed kola jsou oproti klasickým, kde vyhrávají hráči nebo kmeny s největším počtem bodů, velmi odlišná, a tak se samozřejmě mění i taktika. Zde bude zmíněna pouze taktika u Bashů, kde vyhrává hráč nebo kmen s největším off rankem.
Celá hra je založena na nutnosti získat co největší off rank. To samozřejmě vede k tomu, že si hráči často vzájemně ničí a čistí ( zbavují vojska ) vesnice a využívají i farm limitu. Proto je zde potřebná co nejvyšší aktivita pro uhýbání útokům a ve chvíli, kdy je vesnice dostatečně velká, i stavba výhradně útočných jednotek (Sekerníci + lehká kavalérie + berany nebo katapulty). S tím souvisí nutnost mít co nejvyšší stupně budov, které nejvýrazněji ovlivňují vojsko a jeho produkci ( kasárna, stáj, dílna, opevnění, selský dvůr ). Jako na klasickém Blesku je i zde nutné farmení co nejvíce vesnic po získání tolik potřebných surovin. Do hry se také začíná používat katapult, který se hlavně používá na ničení budov ostatních hráčů, ničí se nejčastěji kasárna, stáje a dílna, čím nižší soupeř má tyto stupně, tím pomaleji se staví vojsko.


U Bashů, kde vyhrává hráč s největším OD rankem, lze teoreticky hrát i silně obranně a zataženě, pokud není nastaven farm limit. Tato hra je však obtížná, jelikož se obrana staví pomaleji než útok, a tak je potřeba využívat i jiných zdrojů než kasárny a samozřejmě se ještě více projevuje stupeň budov produkujících vojsko. Nevýhodou pasivní hry je například pravděpodobnější vyšpehovatelnost a závislost na útocích nepřítele. Výhra při ní není příliš pravděpodobná. Proto se i zde doporučuje hrát útočně.

Zahraniční Bashe


Je samozřejmě jasné, že jsou speed servery každé jazykové verze specifické i nastavením Bashů a jejich frekvencí nastavování. Obecně lze říci, že Bash je menšinový typ speedu, na některých verzích DK téměř nebo úplně vymizel.
Příkladem jazykové verze, kde je obtížné se se speed koly setkat, je samozřejmě ta německá. Tento typ speed kola je tam stále vzácnější. S něčím podobným se v minulosti setkaly i české speedy, kde bylo v určité době velmi obtížné nalézt Bash délky 6 a více hodin.
Brazilská jazyková verze se vyznačuje typem, kdy vyhrává hráč s největším OD rankem, jedná se nejčastěji o dvouhodinovky se začátkem o 1388 bodech a bez farm limitu, vesnice není možné zabírat.
Na maďarském speed serveru jsou speedy typu Bash občas i častější než normální Blesky. Obvykle je nastaven farm limit, vzácně se vyskytuje i velká rozestavěná vesnice. Úroveň maďarských Bashů je vysoká.
Na polské jazykové verzi DK se jakési částečné obdoby Bashe občas vyskytují, jedná se však o speedy neodměňované a lze zabírat vesnice.
Celkem vysoká koncentrace Bashů je i na ruských DK.
Na ostatních jazykových verzích DK je koncentrace Bashů poměrně vyvážená, tvoří přibližně 5-15% celkového počtu speedů.
Kdybychom porovnali současné české Bashe se zahraničními, pozitivem je jejich dostatečný počet a především rozmanitost nastavení.


Ukázka Bashe

Fotkabash.png