Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Denní bonus je speciálním druhem nočního bonusu, kdy je po určitou část dne snížena bojová síla jednotek na určité procento svých běžných hodnot. Nejčastěji se jedná o snížení o 50 %, ale vyskytují se i jiné hodnoty. Není možné nastavit denní a noční bonus na 1 speed kolo (jak již bylo popsáno výše, jde o 2 druhy téhož nastavení).
Nastavení denního bonusu je typické výhradně pro speedy. Lze jej vzácně najít na speed kolech české, švýcarské a tribalwarsmasters verze DK. Většinou je účinný po celou délku daného speed kola.
Od farm limitu se liší v praxi tím, že síla vojska stoupá bez horních mezí daných u farm limitem jeho hodnotou a úrovní selského dvora. Teoreticky ale mohou být oba systémy snížení obranyschopnosti vojska přítomny na 1 speedu.