Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Využití jednotek

Jednotky nelze striktně rozdělit na útočné a obranné.
Některé jednotky jsou však pro obranu zcela nevhodné, což je významný rozdíl oproti útoku, kde lze využít jakoukoli jednotku.
Kvalitní obranné jednotky jsou kopiník, šermíř, lučištník a těžká kavalérie, nutno však poznamenat, že lučištník se nevyskytuje na všech světech.
Naprosto nevhodné k obraně jsou naopak sekerníci, lehké kavalérie, beranidla a šlechtici.

Využití vybraných jednotek v obraně

Kopiník

Kopiník dosahuje svého největšího využití zejména proti lehkým a těžkým kavalériím útočníka.
Proti ostatním jednotkám se brání hůře, zejména pak proti sekerníkům.
Je to nejlevnější obranná jednotka, která se navíc nejrychleji staví.

Šermíř

Šermíři se využívají v obraně zejména proti sekerníkům a lučištníkům na koni. Jsou však oproti kopiníkům a lučištníkům pomalejší.
Staví se déle než kopiníci i sekerníci, a tak se je v pozdějších částech hry nahrazuje rychlými, byť o něco méně účinnými a více drahými těžkými kavalériemi.
Stejně jako kopiníci se ani šermíře obvykle na 1. stupeň nezkoumá a jsou zkoumáni automaticky po vystavění kovárny.

Lučištník

Lučištníci se vyskytují pouze na některých světech, tam však získávají nezastupitelnou úlohu. Při vhodném složení zbytku obrany se jedná o nejúčinnější jednotku. Největší účinnosti dosahuje proti sekerníkům, vysokou účinnost však má i proti lehkým a těžkým kavalériím. Pokud je však osamocen, největší nebezpečí mu hrozí ze strany jiných lučištníků a zejména lučištníků na koni.
Je to nejdéle se stavějící jednotka v kasárnách, na její vyzkoumání je navíc potřeba mít určité stupně budov.
Rychlost je shodná jako u kopiníka.

Špeh

Pro nevyšpehování vlastních vesnic nepřítelem je samozřejmě potřeba mít špehy vlastní. Systémy špehování jsou uvedeny ZDE.
Samotný špeh má však příliš nízkou obrannou sílu, proto jej nelze využít proti ostrým útokům.

Lehká kavalérie

Lehká kavalérie je jednotka útočná, proto se nehodí v běžných případech pro obranu. V nouzi se však její využití v obraně uplatňuje- její rychlost umožňuje rychlé přesuny, takže v případě, že hráč trpí nedostatkem obranných zdrojů v dané oblasti, může vysoký počet lehkých kavalérií zajistit výhru obránce.
Svou účinností se 1 LK ( zabere 4 obyvatele v selském dvoře ) podobá méně účinnému lučištníkovi ( lučištník zabere 1 obyvatele v selském dvoře ), který však nemá výraznou slabinu v boji proti lučištníkům a lučištníkům na koni.

Těžká kavalérie

Ačkoli má těžká kavalérie velice silný útok, její největší využití přichází právě v obraně.
Má dvojnásobnou rychlost než šermíř, jedná se o nejrychlejší z typických obranných jednotek. Vzhledem k počtu obyvatel, které tato jednotka zabírá v selském dvoře, však není tak účinná, a proto je nejvýhodnější ji používat pro rychlé podpory, případně jako "útočnou část obranné vesnice", kterou lze využít při protiútoku.
Jednotka je náročná ( což se projevuje zejména v brzkém období hry ) na budovy potřebné k jejímu vyzkoumání.

Katapult

Katapult má v obraně mnoho funkcí.
Nejobvykleji je využíván pro rychlé dostavění vojska v obranné vesnici při častých nájezdech útočníků. Výhodné je i využití pro posílání fake útoků z obranných vesnic a jako zbrždění zbytku obrany při posílání podpor mezi útoky ve vláčku.

Doporučená složení obran

Nejsou uvedeni špehové ani katapulty pro fake útoky.

Náročná pro čas výstavby:

1)
10.000 kopiníků
10.000 šermířů

Toto složení je nejúčinnější na světech bez lučištníků. V opačném případě nedosahuje takové účinnosti jako vesnice obsahující lučištníky. Problémem může být pomalý přesun. Toto složení se také hlavně využívá na speedu.

2)
6.000 kopiníků
6.000 šermířů
8.000 lučištníků

Toto složení je velice úspěšné proti veškerým typům útočných vesnic. Nevýhoda je pouze jeho rychlost při přesouvání a vysoká časová náročnost na výstavbu.

3)
3333 těžkých kavalérií

Obrana skládající se výhradně z těžkých kavalérií je velice rychlá, spoléhá se však na aktivitu obránce. Samotná taková vesnice totiž jednoduše podlehne útokům, proto je potřeba mít obrany proti každému útoku dostatek.

4)
2500 katapultů
1 paladin s předmětem Aletheiany výstražné ohně

Platí pouze za předpokladu, že je na světě aktivní paladin se zbrojnicí s vylepšenými předměty. Takováto obrana je potom nejúčinnější možnou na DK. Paladin poskytuje rychlost a zdesetinásobí účinnost katapultů. Jelikož má každý hráč pouze jednoho paladina, doporučuje se vytvořit 2500 katapultů pouze v 1-2 vesnicích v oblasti s 50 vesnicemi. Obrana má paradoxně největší slabinu v paladinovi- jakmile zemře, obrana ztratí účinnost a její zbytky je pak jednoduché prorazit.

Středně rychlá na čas výstavby

1)
8000 lučištníků
2000 těžkých kavalérií

Těžké kavalérie v této obraně znamenají možnost rychlého přesunu. V případě jejich odloučení od zbytku obrany však lučištníkům hrozí vysoké nebezpečí v podobě lučištníků na koni nepřítele.

2)
5500 kopiníků
5500 šermířů
1500 těžkých kavalérií

Jedná se o obdobné složení vhodné zejména pro hru na světech bez lučištníků. Nevýhoda na ostatních světech je v nepřítomnosti lučištníků, ty však lze do obrany doplnit po redukci počtu kopiníků a šermířů.

3)
3000 kopiníků
3000 šermířů
4000 lučištníků
1750 TK

Univerzální obrana, TK zajišťují rychlost a zbytek je velmi silný, byť pomalejší.

Rychlá na čas výstavby

1)
6000 kopiníků
4000 šermířů
1000 těžkých kavalérií
500 katapultů

Tato obrana je celkem univerzální. V případě, že na světě existuje paladin a zbrojnice, po vyzbrojení paladina Aletheianými výstražnými ohni ( zejména v případě, že jsou na světě nastaveny vylepšené předměty ) se může nakupit do jedné vesnice tolik katapultů + paladin, že to vesnici ochrání proti mnoha útokům.

2)
6880 kopiníků
1460 těžkých kavalérií
545 katapultů

Jedná se o obranu, která se staví rychleji než většina útoků. Nemá příliš velkou sílu, ale rovněž obsahuje těžké kavalérie a lze využít i jeho katapultů stejným způsobem jako v předchozím případě. Tato obrana však samotná může být proražena, a proto je užitečná jen aktivním hráčům pod neustálými útoky.