Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Využití jednotek

Jednotky nelze striktně rozdělit na útočné a obranné.
Některé jednotky jsou však pro obranu zcela nevhodné.
Kvalitní obranné jednotky jsou kopiník, šermíř, lučištník, těžká kavalérie a paladin (hlavně pokud má schopnosti pro obranu), nutno však poznamenat, že lučištník se nevyskytuje na všech světech.


Využití vybraných jednotek v obraně

Kopiník

Kopiník dosahuje svého největšího využití zejména proti lehkým a těžkým kavalériím útočníka.
Proti ostatním jednotkám se brání hůře, zejména pak proti sekerníkům.
Je to nejlevnější obranná jednotka, která se navíc nejrychleji staví.

Šermíř

Šermíři se využívají v obraně zejména proti sekerníkům a lučištníkům na koni. Jsou však oproti kopiníkům a lučištníkům pomalejší.
Rekrutují se déle než kopiníci i sekerníci. Časem je nahrazuje dražší, ale na pohyb rychlejší těžká kavalérie.

Lučištník

Lučištníci se vyskytují pouze na některých světech. Při vhodném složení zbytku obrany se jedná o účinnou jednotku. Největší účinnosti dosahuje proti sekerníkům, vysokou účinnost má i proti lehkým a těžkým kavalériím. Pokud je ale osamocen, největší nebezpečí mu hrozí od lučištníků na koni.
Je to nejdéle se stavějící jednotka v kasárnách, na její vyzkoumání je navíc potřeba mít určité stupně budov.
Rychlost je shodná jako u kopiníka.

Špeh

Pro nevyšpehování vlastních vesnic nepřítelem je potřeba mít špehy vlastní. Systémy špehování jsou uvedeny ZDE.
Samotný špeh má nízkou obrannou sílu, proto jej nelze využít proti ostrým útokům.

Lehká kavalérie

Lehká kavalérie je jednotka útočná, proto se nehodí v běžných případech pro obranu. V nouzi se však její využití v obraně uplatňuje, její rychlost umožňuje rychlé přesuny, takže v případě, že hráč trpí nedostatkem obranných zdrojů v dané oblasti, může vysoký počet lehkých kavalérií zajistit výhru obránce.

Těžká kavalérie

Má největší využití v obraně.
Má dvojnásobnou rychlost než šermíř, jedná se o nejrychlejší z obranných jednotek. Vzhledem k počtu obyvatel, které tato jednotka zabírá v selském dvoře, však není tak účinná, a proto je nejvýhodnější ji používat pro rychlé podpory.
Jednotka je náročná (což se projevuje hlavně na začátku hry) na budovy potřebné k jejímu vyzkoumání.

Katapult


Nejobvykleji je využíván pro rychlé dostavění vojska v obranné vesnici při častých nájezdech útočníků. Výhodné je i využití pro posílání fake útoků z obranných vesnic a jako zpomalení zbytku obrany při posílání podpor mezi útoky ve vláčku.


Příklady složení obrany

Nejsou uvedeni špehové ani katapulty pro fake útoky.

Náročná pro čas výstavby:

1)
10.000 kopiníků
10.000 šermířů

Toto složení je nejúčinnější na světech bez lučištníků. V opačném případě nedosahuje takové účinnosti jako vesnice obsahující lučištníky. Problémem může být pomalý přesun. Toto složení se také hlavně využívá na speedu.

2)
6.000 kopiníků
6.000 šermířů
8.000 lučištníků

Toto složení je velice úspěšné proti veškerým typům útočných vesnic. Nevýhoda je pouze jeho rychlost při přesouvání a vysoká časová náročnost na výstavbu.

3)
3333 těžkých kavalérií

Obrana skládající se výhradně z těžkých kavalérií je velice rychlá, spoléhá se však na aktivitu obránce. Samotná taková vesnice totiž jednoduše podlehne útokům, proto je potřeba mít obrany proti každému útoku dostatek.


Středně rychlá na čas výstavby

1)
8000 lučištníků
2000 těžkých kavalérií

Těžké kavalérie v této obraně znamenají možnost rychlého přesunu. V případě jejich odloučení od zbytku obrany však lučištníkům hrozí vysoké nebezpečí v podobě lučištníků na koni nepřítele.

2)
5500 kopiníků
5500 šermířů
1500 těžkých kavalérií

Jedná se o obdobné složení vhodné zejména pro hru na světech bez lučištníků.

3)
3000 kopiníků
3000 šermířů
4000 lučištníků
1750 TK

Univerzální obrana, TK zajišťují rychlost a zbytek je velmi silný, ale pomalejší.

Rychlá na čas výstavby

1)
6000 kopiníků
4000 šermířů
1000 těžkých kavalérií
500 katapultů

Tato obrana je celkem univerzální.

2)
6880 kopiníků
1460 těžkých kavalérií
545 katapultů

Jedná se o obranu, která se staví rychleji než většina útoků. Nemá příliš velkou sílu, a jako samotná může být proražena, proto je užitečná jen aktivním hráčům pod neustálými útoky.