Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Charakteristika


Osada v kouzelném lese je soubor 6 nebo 9 bonusových vesnic rozkládajících se na obdélníku 2x3 nebo čtverci 3x3 pole. Tyto vesnice jsou obvykle umístěny ve středu mapy. Nejčastěji mají 12154 bodů, avšak mohou se vyskytovat i větší. Účet, jenž osady spravuje, se nazývá taktéž Osada v kouzelném lese. Jednotlivých osad může být samozřejmě více, nejčastěji se však vyskytuje pouze jedna. Všechny vesnice tvořící osadu v kouzelném lese mají dostatek vojska, aby bylo jejich dobytí obtížné.
Název Osada v kouzelném lese dále nesou některá speed kola, na kterých se osady vyskytují.

Účel osady


Osady v kouzelném lese jsou na klasických světech nastavovány jako zpestření. Hráč, který získá všechny její vesnice, získá určitý počet prémiových bodů. Na čištění ( zbavování od vojska ), dobývání a následném udržení těchto vesnic se samozřejmě podílí i kmeny jednotlivých uchazečů o jejich dobytí.
Na speed kolech je obvykle zaveden systém, kdy osady v kouzelném lese přímo rozhodují o vítězství.

Osady v kouzelném lese na speed kolech


Na speed kolech je nastavení osady v kouzelném lese velmi vzácné. Jedná se obvykle o 9 vesnic a jsou nastavovány především na dlouhých speed kolech ( Vítr, Země ).
Vítězem se obvykle stává kmen, případně hráč, držící největší počet vesnic osady v kouzelném lese.
Velikost těchto vesnic může být rozmanitá- může mít i velikost vesnice Tantallera ( přibližně 60.000 bodů ). Vzhledem k délce trvání a rychlosti speed kola obsahují více vojska než osady na normálních světech.
V případě rovnosti ( např. 3 kmeny mají po 3 vesnicích osady ) obvykle rozhoduje off rank.
Na zahraničních jazykových verzích DK se tato speed kola prakticky nevyskytují.

Osada v kouzelnem lese.png

Úspěchy osady v kouzelném lese u nás

Dne 7.4.2011 byla dobyta Osada v kouzelném lese na světě 19.

Osadu dobyl hráč BFL57

Osada v kouzelném lese na světě 19