Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Charakteristika

Tantaller je druh speed kola, do kterého je přidáno 5 vesnic o 76.928 bodech, tzv. tantallerů. Vyhrává hráč nebo kmen vlastnící nejvíce tantallerů, v případě shody rozhoduje off rank. Další možnost je, že vyhrává hráč nebo kmen s největším počtem bodů. Účet vlastnící tyto vesnice na začátku hry se nazývá Tantaller.

Vesnice tantallera

Budovy
Hlavní budova 40
Kasárna 40
Stáj 30
Dílna 20
Kovárna 20
Panský dvůr 1
Nádvoří 1
Tržiště 30
Dřevorubec 40
Lom na těžbu hlíny 40
Železný důl 40
Selský dvůr 40
Skladiště 40
Skrýš 20
Opevnění 30

Historie


Tantaller se vyvinul z řeckých speedů typu Metaller. Tato řecká speed kola jsou specifická přidáním do hry 5 vesnic o přibližně 35.000 bodech. Vyhrává hráč nebo kmen s největším počtem bodů.
Jelikož již na českých DK účet se jménem Metaller existoval, došlo ke sloučení tohoto jména se jménem českého člena speed týmu ( tantalena ).

Nastavení


Tantallery můžeme zařadit mezi poměrně krátká speed kola. Nejčastěji mají délku 6 hodin, pouze výjimečně se vyskytují jiné doby trvání. Tato skutečnost je dána nastavením, které celkově umožňuje velmi rychlou hru a nakonec často vede k ovládnutí tantallerů jedním kmenem.
Na vnímání tohoto typu speedu jako velmi rychlého se podílí například rychlost speedu, která je nejčastěji 400, rychlost jednotek pohybující se v rozmezí 0,667-1 a nejčastější rozestavěná vesnice na levelu 4. S tím souvisí i poměrně velký počet barbarských a bonusových vesnic, což vede k jejich rychlému dobytí a zaplnění útočnými i obrannými jednotkami, které mohou následně sloužit k rychlému dobytí a udržení samotných vesnic tantallera.
Samotné tantallery pak mají relativně málo vojska, k jejich dobytí dochází obvykle v prvních 4 hodinách speedu. Jsou roztroušeny volně po mapě, takže je možnost jejich dobytí otevřena všem hráčům.
Farm limit se na těchto speed kolech obvykle nevyskytuje, případně má hodnotu 1000 a více. Nižší hodnoty by mohly znehodnocovat vojsko v tantallerech ( je to podobný důvod jako u Železné pevnosti ).

Rozšíření a četnost


Speedy typu Tantaller jsou poměrně časté- jsou nastavovány 1-2x týdně, tvoří tedy přibližně 5-10% celkového počtu českých speedů.
Na zahraničních speed kolech se přesně tato speed kola nevyskytují, jak již bylo řečeno, podobný typ speed kola můžeme nalézt na řeckém speed serveru, kde je poměrně častý. Nikde jinde se však obvykle nic podobného nevyskytuje, byť můžeme vzácně nalézt například na ruských DK speed kola o velikosti počáteční vesnice všech hráčů přibližně 30.000 bodů, nejedná se však jen o jednotlivé vesnice na speciálním účtu, ale velikost všech vesnic na speed kole.

Taktika


Taktika na speed kole typu Tantaller se odvíjí od nutnosti dobýt co nejvíce těchto velkých vesnic.
Pro úspěch je důležité mít kmen složený z pokud možno co nejkvalitnějších a zároveň spolupracujících hráčů, hodí se každý takový hráč, proto je zaplnění limitu členů kmene v prvních několika hodinách hry v podstatě nutností.
Každý spolupracující hráč je užitečný- někteří mohou pomoci při dobývání tantallerů, jiní při jejich obraně. Proto se zde silně projevují kvalitativní rozdíly mezi jednotlivými kmeny.
Taktika hráčů je podobná jako na Blescích.
Hráč po dobu celé hry hrající sólově v podstatě nemá šanci na výhru bez podpory jiných- je časem rozebrán, protože se jeho slabina v tom, že ho nikdo nepodporuje, jeví jako evidentní, a tak se začíná dostávat pod útoky svého okolí.

Etapy vývoje speedů s tantallery


Jak již bylo řečeno, na takovýchto speed kolech probíhá celá hra velmi rychle, proto je velmi zajímavé její vývoj pozorovat. Je zde popsán klasický typ tohoto speedu, kdy se hraje na body či počet vlastněných tantallerů, rychlost je 400, rychlost jednotek 0,7-1, rozestavěná vesnice na levelu 4 a délka 6 hodin.
Jako první část hry můžeme označit dobu před začátkem zabírání vesnic. V této době je nejdůležitější jako na klasickém Blesku stavět vojsko a provádět neustálé farmení. Postupně se oddělují aktivní hráči od neaktivních, vzájemné boje nejsou příliš silné.
V další části hry, která nastává v ideálním případě asi 24 minut po startu speed kola, se začínají zabírat nové vesnice, lze se setkat s velkým množstvím vzájemných bojů. Hráči, kteří tuto, často poměrně kritickou část ve speedu svou aktivitou i štěstím překonají, pak vojensky, bodově i vesnicově sílí. Vytvářejí se zaměření hráčů ( útočné, obranné nebo obojí ), hráči se zařazují do kmenů.
Tato etapa končí přibližně po 2 hodinách hry. Hráči mají již mnoho vesnic a vojska, mizí hráči bez kmenů a pokud to nastavení dovoluje, hráči přetvářejí kmeny a shlukují se do kmenů oplývajících kvalitou a spoluprací. Hráči se připravují na přebírání tantallerů a jejich udržení, klesá tedy dobývání a roste zbrojení, tvorba zlatých mincí a šlechticů.
Již přibližně 3 hodiny od začátku speedu začínají masivní útoky na tantallery, ty jsou dále postupně dobývány a podporovány. V tuto chvíli se již do popředí dostávají jen některé kmeny, ostatní jsou příliš slabé a po zbytek hry většinou slouží jako možnost pro velké kmeny, jak si zvýšit počet svých vesnic.
Asi 4 hodiny po začátku speed kola se dále zvětšují rozdíly mezi silnými a slabšími kmeny, narůstají konkurenční boje mezi kmeny vlastnícími tantallery. Tantallery samotné začínají hrát důležitou roli jako velké útočné vesnice, které rychle doplňují své vojsko a mohou ničit ostatní tantallery či běžné vesnice hráčů.
Postupně se do popředí dostává obvykle jediný kmen, který má obrovskou převahu nad ostatními. Pakliže k tomuto nedochází, obvykle jsou tantallery rozdělené do více kmenů, i počet těchto kmenů však postupně klesá a rozdíly mezi nimi se zvětšují.

Využití tantallerů


Jak již bylo řečeno, jednotlivé tantallery by měly být využity především na stavbu útoku. Jako obranné vesnice nemají na hru samotnou zdaleka takový vliv jako pokud se v nich staví útok. Obrovský útok samozřejmě umožňuje prorazit každou osamocenou obranu i vesnici, kde je více vojska než 1 plná obrana.
Výhodou vlastníka tantallera je i efektivnější schopnost obrany- opevnění může dosáhnout až stupně 30, což zajišťuje zvýšení síly obrany ve vesnici o přibližně 200%. Pro obranu by však měly být do tantallera přidány jednotky z jiných vesnic.
Obecně tantaller funguje jako prvek hry zvyšující její celkovou rychlost a samozřejmě i zajímavost.

Náhled Tantalleru

Tantaller.png