Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Skripty

jsou pomocné aplikace psané v jazyce Javascript. Vykonávají různé funkce od přidávání textu až po kompletní změnu vzhledu stránky. Skripty jsou užitečné vychytávky, mají ale dva problémy. Za prvé nemusí fungovat bezchybně ve všech prohlížečích a za druhé většina nefunguje bez aktivovaného prémiového účtu.

Skripty povoluje národní support pro každou zemi zvlášť. Budete-li hrát Divoké kmeny na serveru jiné země, ověřte si, zda jsou vámi používané skripty povolené i tam.

Nejčastěji se skripty používají v Rychlém náhledu, více info zde: Tvorba rychlého náhledu


Zakázané skripty

  • MonkeyFace.pngVšechny greasemonkey skripty jsou zakázané!
  • Ajax banner.jpg Zakázané jsou také skripty, které využívají AJAX.


Aby mohl být skript používán, musí být schválen Supportem. Nejste-li si jistí, zda-li je skript povolen, kontaktujte Support.


Za používání zakázaných skriptů můžete být potrestáni banem nebo úplným vyloučením ze hry.

Jak je uvedeno v pravidlech, všechny skripty musí být schváleny Supportem předtím, než mohou být používány v rychlém náhledu. Vezměte prosím na vědomí, že pokud skript porušuje pravidla, nebo je jinak nevhodný, nebude schválen.

Zejména:

  • Používání skriptů, které se zaměřují kliknutím na tlačítka "útok", "podpora", "OK" na stránce potvrzení příkazu
  • Manipulovat s account managerem (správce účtu)
  • Každé spuštění skriptu může provést nejvýše jednu herní akci (např vyplnit údaje ve formuláři rekrutace), další akci může vykonat až po opětovném spuštění
  • Jakékoliv skripty, které provádějí akce, coby jako hráč musí vykonávat sám, například úplné posílání útoků, podpory, stavby
  • Veškeré greasemonkey jsou automaticky zakázány!


Předložení skriptu ke schválení

Pokud váš skript splňuje všechny výše uvedené požadavky, pak je třeba předložit ke schválení. Prosím, postupujte podle následujících kroků:

1. Jdete na stránku ticket systému, kde vyplňte přihlašovací údaje.
2. Přihlaste se do Support systému a vytvořte si tiket v kategorii "Ostatní". Ujistěte se, že žádost se bude nazývat "Skript schválení".
3. Ve vaší žádosti o schválení, požadujeme, abyste popsal přesnou funkčnost skriptu, včetně pokynů, jak ji používat v co největší hloubce jak je to možné. Také prosím vložte odkaz na skript. Pokud je to soukromý skript (a chcete ho používat výhradně pro sebe, nebo vašeho kmene) a nechcete, aby se zveřejnil, uveďte, že tomu tak je.

Upozorňujeme, že skript může být zamítnut i z jiného hlediska, než je zde uvedeno.


Povolené skripty

Nově je seznam povolených skriptů na foru hry Skripty

Skri.jpg


Návod kam umístit skripty:


1. Rychlý náhled

Rychlý náhled mají k dispozici uživatelé s PU. Všechny informace jsou na stránce Tvorba rychlého náhledu.


2. Adresní řádka prohlížeče

Adresní řádka je kolonka v prohlížeči, do které se vpisuje internetová adresa, např. http://www.divokekmeny.cz.

Stejným způsobem lze vložit skript do adresní řádky (tak jak je to ukázáno na obrázku na konci příspěvku) a potvrdit [Enter].

Některé scripty, které zde naleznete, nemusí fungovat z adresní řádky.

Výhody a nevýhody:
+ rychlé vyzkoušení funkce scriptu
- script musí umět se dostat skrz rámy
- nepohodlné používání při častém spouštění

3. Záložky (Firefox) a Osobní lišta (Opera)

V každém prohlížeči bude nastavení jiné. Následují postupy pro 3 nejrozšířenější prohlížeče:

Firefox - 3.x

Nejdřív si zkontrolujte jestli máte v prohlížeči Firefox zapnutou lištu záložek. Pokud lištu záložek zapnutou nemáte, najeďte v horním menu na "Zobrazení" - "Nástrojové lišty" a klikněte na "Lišta záložek". Nyní najeďte myší na řádek v kterém je "Lišta záložek" (s odkazy) a klikněte pravým tlačítkem. Objeví se nabídka, kde kliknete na "Nová záložka...".
Poté se objeví okno s formulářem, který vyplníte.
Název - text např. "Rekrutace", "Mapa" apod.
Adresa - Sem vložíte script (po vložení se script změní - to si ho jen Firefox upravil).
Štítky, Klíčové slovo, Popis - můžete nechat prázdné.
Po vyplnění klikněte na "Přidat". Tím se přidal script do Lišty záložek.

Opera - 10.x

Prvně si zkontrolujte jestli máte zapnutou lištu "Osobní lišta"("Zobrazit" -> "Lišty" -> "Osobní lišta"). V horní části prohlížeče se ukazuje jako řádek. Na horním menu klikněte na "Záložky" -> "Správce záložek..." V novém panelu se vám otevře okno "Správce záložek" , kde kliknete na tlačítko "Přidat" Poté se objeví okno s formulářem, který vyplníte.
Jméno - "název" - to pod čím se vám bude script zobrazovat v Osobní liště.
Umístění - pro funkčnost nepodstatné.
Adresa - sem vložíte script
Alias, Popis - můžete nechat prázdné
Dále 2 zaškrtávací políčka. První z nich zaškrtnete "Zobrazit na osobní liště". Potvrdíte'"OK".

Internet Explorer - 7.x

V IE funguje jen velmi málo scriptů, zapnete pomocí: "Zobrazit" - "Panely nástrojů" - "Odkazy" (musí být zaškrtnuto).

Výhody a nevýhody:
+ script je snadno dostupný
+ dá se využít i na zastupovaných účtech
- script musí umět se dostat skrz rámy
- složitější instalace scriptu
- script je vázaný na konkrétní prohlížeč


Příklady skriptů

Lokalizace šlechtice

Script dělá to samé jako původní AG-filter. Tedy profiltruje tabulku v kombinovaném náhledu a nechá pouze vesnice v kterých je jeden nebo více šlechticů. Zbylé řádky smaže a ohlásí, že filtrování bylo ukončeno.

Hromadné přejmenování vesnic

Toto je asi to nejjednodušší provedení. Po aktivaci skriptu jste dotázáni na název vesnice. Po zadání jsou všechny vesnice přejmenovány dle vzoru. V této verzi nedochází k očíslování vesnic. Název se zadává v dialogovém oknu.

Filtrování souřadnic z textu

Script najde v označeném textu v DK souřadnice vesnic a vypíše je samostatně, do nově otevřeného okna, v BBC formátu "Vesnice není k dispozici". Stačí v DK označit kus textu (nutné!) který obsahuje i souřadnice a pak spustit (ťuknout na) script.

Hromadné přejmenování oznámení

Všude, kde je na stránce v jedné buňce (sloupci,...) nápis "24000/24000" tento text zamění za malý nápis "24000". Pro optické odlišení.

Hromadné přejmenování příchozích útoků

Automatické přejmenování všech dosud nepopsaných útoků - přejmenování na aktuální datum a čas.

Lepší přehled dostavěnosti jednotek

Všude, kde je na stránce v jedné buňce (sloupci,...) nápis "24000/24000" tento text zamění za malý nápis "24000". Pro optické odlišení.

Třídění vesnic v náhledu

Tento skript při použití v náhledu (s prémiovým účtem) změní první část, že je možné třídit vesnice podle jakéhokoliv roztřídění k dispozici v daném náhledu.

Univerzální přidání vzdálenosti

Všude na stránce, kde se vyskytuje klasický popis libovolné vesnice (tedy souřadnice v závorkách) přidá za tuto závorku vzdálenost od aktuální vsi (od vsi, ve které právě jste). Vzdálenost se zobrazí červeně, s přesností na jedno desetinné místo.

Filtrování vesnic v profilu hráče

Vyfiltruje souřadnice z profilu hráče podle vámi zadaných podmínek.

Filtr nedostavěného opevnění

Vyfiltruje nedodělané opevnění v "Náhledy -> Budovy".

Script na přejmenování vesnic s proměnnou pořadí vesnice

Tento script si na rozdíl od výše zmíněného kontroluje kde ho spouštíte. Dále podporuje očíslování vesnic. Sami si můžete zvolit, kam a jak chcete čísla umístit pomocí proměnné &n&. Tedy pokud chcete mít vesnice pojmenované třeba (číslo)Avalon tak stačí napsat do okna s výzvou na zadání názvu toto: (&n&)Avalon - skript sám pak nahradí proměnnou čísly. Pokud očíslování v názvu nechcete, tak proměnnou jednoduše nepoužijete.

Zaškrtni vesnice se šlechticem

Cílem scriptu je zaškrtat checboxy na stránce "Náhledy" -> "Vojenské jednotky" podle toho jestli je ve vesnici šlechtic - a to jak přímo ve vesnici, tak i na cestě.

Informace v profilu hráče do BB

Tento script vám převede informace v profilu daného hráče do BB-kodu. Stačí pouze, pokud ho spustíte v profilu hráče.

Vyplnění souřadnic a vojska na nádvoří

Zapíše souřadnice a předdefinovaný počet jednotek na nádvoří. Skript je zakázán na speed serverech.

Script na přidání ikonek do rychlého náhledu

Script slouží na přidání ikonek k zápisům do rychlého náhledu. Jděte na stránku, kde zapisujete novou položku, nebo přejmenováváte současnou a spusťte script. Na stránce se vám objeví ikonky, a poté už stačí pouze na vámi zvolenou kliknout a script jí vyplní do zápisu.

Script pro zobrazení grafů v náhledu členů kmene

Tento script se spouští na stránce, kde máte seznam členů daného kmene. Následně vám ke každému přiřadí graf nárůstu bodů, vesnic, ODA a ODD. Grafy pouze čerpá z TWstats, kde je možné zpoždění informací.

Plánovač obrany

Slouží k vyfiltrování vesnic, ze kterých vám do určené vesnice stíhá dorazit podpora.

Po spuštění v kombinovaném náhledu se vám nad náhledem zobrazí tabulka. Zde zadejte souřadnice cílové vesnice a čas, do kterého musí podpora dorazit. Nad počty vojsk je také možnost zvolit si, jaká jednotka má jít. Následně stačí kliknout na tlačítko Go.

Sečtení vojska

Script vázaný na kombinovaný náhled. Stačí jenom zkopírovat do rychlého náhledu, jít na kombinované náhledy a kliknout na script.

Sečte veškeré vaše vojsko, které je aktuálně ve vesnicích a je možné s ním hýbat. To znamená, že nepočítá vojsko, které máte venku a ani cizí podpory.

Sbírání souřadnic z mapy

Varianta získání souřadnic z mapy. Stačí script spustit na mapě a klikat na vesnice co potřebujete. Skript je zakázán na speed serverech.

Vybalancování surovin

Skript slouží k přesunutí surovin tak, aby bylo ve všech vesnicích pokud možno průměrné množství surovin, které je v dané skupině vesnic.

Návod: Po kliknutí na "skript" (umístěný v rychlém náhledu) se otevře Nové okno s náhledem produkce. V tomto okně můžeme zvolit, ve které skupině svých vesnic chceme "přesurkovat". Po navolení skupiny klikneme znova na "skript" a následně potvrdíme kliknutím na "Submit" v levé polovině okna přibližně uprostřed obrazovky. Objeví se tabulka, ve které se píše, odkud se bude přesouvat kolik surovin. Každý řádek je zde jako jeden obchod.

Po kliknutí na [0 - 24] se nám otevře 25 oken s 25 tržišti. Nejedná se o škodlivý kód.

V každém okně máme teď tržiště. Na tržišti jsou předvyplněné jen souřadnice vesnice, kam se budou suroviny posílat. Suroviny se doplní při opětovném kliknutí na skript v náhledu. Pak je odešleme postupně ve všech 25 oknech. Chceme-li, můžeme pokračovat okny [25- 49] atd. Přesuny jsou seřazeny vždy sestupně od největšího množství po nejmenší.

Dodatek: Možnost obchodovat jen určitou surovinu, maximální doba pochodu obchodníků, atd.

Ukazatel v kmeni (ODA Stats, ODD Stats, Point Stats, Village Stats)

Script dává možnost ukázat v kmeni ODA Stats, ODD Stats, Point Stats, Village Stats, a exportovat tyto údaje do zpráv nebo fóra.

Záloha fóra

Script zálohy fóra pomocí citací, stačí otevřít na požadované stránce a spustit script. Poté se Vám ukáže nad vláknem Forum dump. Zde vidíte počet příspěvků a kolik jich nemáte vybráno. První číslo značí, které příspěvky máte označeno pro zálohu, druhé celkový počet. Stačí přejít na poslední číslo a dole pod fórem vše zkopírovat.