Správce účtu

Z Tribalwars Wiki CZ
Jump to navigation
Správce účtuSprávce vesniceSprávce jednotekSprávce tržištěSprávce zásobPomocník rabováníZvýšení produkce surovin


Správce účtu je placený doplněk k prémiovému účtu, který vám pomáhá spravovat vaše vesnice, především pokud máte větší účet. K dispozici je v případě, že máte více než 5 vesnic.


Náhled

Náhled ve správci účtu vám poskytuje informace o stavu vašeho účtu a také o činnostech, které právě správce účtu provádí. Každé políčko obsahuje informace o různých částech vašeho správce účtu, na ty můžete kliknout a uspořádat je do pořadí jaké vám více vyhovuje.

Spannericon.png Kliknutí na ikonu nástrojů, zobrazenou v levém horním rohu, vám umožní nastavit počet položek viditelných v náhledu.

Spr1.jpg

Náhled vesnice

V náhledu vesnice značí barevné tečky stav vašeho správce vojska, správce vesnice a správce tržiště.


Green.png Zelená tečka - daný správce je ve vesnici aktivní
Bodka.png Šedá tečka - žádné úkoly nejsou zadány
Yellow.png Žlutá tečka - daný správce je aktivní, ale momentálně je jeho činnost přerušena.


Kliknutí na zelenou nebo žlutou tečku způsobí přerušení nebo obnovení činnosti daného správce pro vybranou vesnici. Kliknutím na šedou tečku se dostanete k příslušnému správci pro vybranou vesnici.


Oznámení

Oznámení útoku na emailovou adresu.

Spr4.jpg

V nabídce upozornění si můžete nastavit automatické zaslání e-mailu v případě, že na vás jde nějaký útok. Pro aktivaci upozorněni před útoky, vyznačte políčko Aktivovat upozornění před útoky. Zde si také budete moci doladit další možnosti, podle kterých budete dostávat upozornění na útoky na váš e-mail.

Tyto možnosti jsou rozděleny do dvou částí.

Jak často byste chtěli dostávat upozornění?

Po každém prvním útoku Dostanete upozornění, když bude na vás poslaný prvý útok.
Po každém (XX) útoku Dostanete upozornění vždy, když přibude (XX) počet útoků.
Upozorňuj mě každou (XX) hodinu Dostanete jedno upozornění každou (XX) hodinu.
Upozorňuj mě, jen když nejsem přihlášený Dostanete upozornění jen v případě, že právě nejste

přihlášený anebo je váš účet nečinný.

Jak mají být útoky seřazeny?

Neseřazuj útoky Útoky budou zobrazené v pořadí bez jakéhokoliv seskupení.
Skupiny útoků podle útočníků Útoky budou seřazeny podle jmen útočníků.
Skupiny útoků podle cílové vesnice Útoky budou seřazeny podle vesnic, do ktorých směřují.
Ukaž jen (XX) útoků v každé skupině Toto upozornění bude zahrnovat jen (XX) zvolený počet útoků v každé skupině.


Výstavba

Správa výstavby ve vesnicích

Spr2.jpg

Spravovat šablony

Zde je možné šablonu vytvořit nebo importovat.

Spr3.jpg

Stavební šablony

ScreenShot419.jpg

Sekce stavebních šablon obsahuje přehled všech vašich šablon pro správce vesnice.

Můžete zde vidět počet vesnic přiřazených k jednotlivým šablonám, v kolika vesnicích jsou přerušeny činnosti a také počet stavebních příkazů, které již byly zařazeny do stavební řady.


Vojenské jednotky

Správa rekrutace ve vesnici

Spr5.jpg


Pro úpravu nebo vytvoření šablony nové klikni na "Spravovat šablony" v horní části okna.

Tvorba nové šablony

Pro vytvoření nové šablony klikni na tlačítko "Nová šablona" pod sekcí "Upravovat šablony". Objeví se nová sekce napravo. Vypiš požadovaný počet jednotek do polí pod obrázky jednotek a pojmenuj šablonu pro lepší orientaci v budoucnu. Pak klikni na "Vytvořit šablonu" pro uložení nastavení šablony, které si zadal.

Úprava vytvořené šablony

Pro úpravu vytvořené šablony klikni na zelené tlačítko "Upravit" vedle názvu šablony, kterou si přeješ upravovat. Objeví se ti nastavení šablony, které můžeš libovolně změnit. Vypiš počet jednotek a nastav si vyrovnávací paměť, a pak klikni na "Uložit".

Spravovat šablony

Vytvořenou šablonu můžeš použít na vesnici, v níž chceš cvičit jednotky. To můžeš provést z okna "Správa rekrutace vojska".

Spr6.jpg

V horním panelu vyber šablonu, kterou chceš použít. Pak zaškrtni vesnice, pro které má být šablona použita a klikni na tlačítko "Uložit" pro aktivování šablony pro vybrané vesnice.

Mazání šablon

Pokud upřednostňuješ smazání šablony a vytvoření šablony nové, klikni na červený křížek napravo od popisu šablony. Pro vymazání šablony zaškrtni políčko vedle názvu šablony a klikni na tlačítko "Vymazat".


Výzkum

U výzkumu, stejně jako u vojenských jednotek lze vytvářet, spravovat, upravovat a mazat šablony, stejným postupem.

Spr7.jpg


Spravovat šablony

Spr8.jpg


Zásoba

Správce distribučního skladu

Spr9.jpg


Dodávky

Založit obchodní cestu

Zde je možno založit obchodní cestu, z jedné vesnice do druhé, v určité dny, v určitý čas, a s určitým počtem surovin. Takto je možno nastavit až 50 obchodních cest.

Spr100.jpg


Aktivní obchodní cesty

Vytvořené obchodní cesty lze upravovat a mazat.

Spr11.jpg


Pomocník rabování

Tuto funkci lze použít současně s pomocníkem rabování pro jednodušší posílání útoků na drancování vesnic. Zobrazuje opuštěné vesnice, na které jste nedávno útočili a vydrancovali z nich suroviny.

Více informací o A, B a C ikonách na obrázku najdete v sekci pomocník rabování.


Upozornění a doporučení

ScreenShot420.jpg

V případě, že je například váš selský dvůr plný nebo máte přeplněný sklad ve vesnici, budete na to upozorněni právě v této sekci.


Pozastavení a znovupokračování správce účtu

Pokud si chceš uložit suroviny ve vesnici, lze pozastavit správce účtu, aniž si musel odstraňovat šablonu.

Můžeš to také udělat tím, že přidáš šablonu, při níž zvolíš "Pozastavit" nebo "Pokračovat" z nabídky šablon.

Také je možnost kliknutím na "Pauza" nebo "Pokračovat" ve sloupci stavu vesnice.


Obecné poznámky

Správce vesnic bude průběžně kontrolovat stavební řadu pro výstavbu a pro výzkum, kdykoliv je to možné. Někdy může start přidávání úrovní výstavby nebo výzkumu trvat i několik minut po vytvoření a přiřazení šablony.

Správce nemůže obejít požadavky na populaci, suroviny nebo úroveň výstavby.

Pokud není sklad dostatečně velký pro další úroveň výstavby nebo výzkumu, pokusí se přidat další úroveň výstavby skladu do stavební řady.

Totéž platí i pro selský dvůr.

Správce vesnic také umožňuje stavět až 50 stupňů budov v každé vesnici, automaticky. Po dostavění se automaticky pozastaví a musíš ho znovu spustit.