Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Je-li na světě aktivní stavební smyčka, lze v hlavní budově zadat do výstavby více než 1 budovu.
Bez prémiového účtu lze takto zadat až 2 budovy.
S prémiovým účtem lze takto zadat 5 budov za jejich původní cenu. Lze zadat i další budovy, avšak k jejich ceně se připočítává určité procento ceny původní. Toto procento neustále roste s prodlužující se stavební smyčkou:

Budova ve stavební smyčceDodatečné stavební náklady (%)
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.25
7.56
8.95
9.144
10.205
11.281
12.377
13.496
14.645
15.831
16.1064
17.1355
18.1719
19.2174
20.2742
21.3453
22.4341
23.5451
24.6839


V historii DK bylo možné se setkat se servery, kde bez prémiového účtu bylo možné také zadat neomezený počet staveb, avšak dodatečné stavební náklady se v takovém případě výše uvedenými procenty navyšovaly od 3., nikoli 6. zadané stavby.
Při zrušení výstavby se dodatečné stavební náklady nevrací.