Výhody prémiového účtu

Z Tribalwars Wiki CZ
Jump to navigation

Více než dvě zadání pro stavební smyčku

V náhledu hlavní budovy budete moci zadat více jak dvě stavební fronty. Získáte tím tak maximální časový efekt pro výstavbu budov. Pokud zadáváte více jak pět budov do stavební fronty, budou se vám s každou novou budovou přičítat ale procenta, které zaplatíte navíc za každou další budovu.

 • 6 Stavební smyčka: stojí o 25% surovin navíc
 • 7 Stavební smyčka: stojí o 56% surovin navíc
 • 8 Stavební smyčka: stojí o 95% surovin navíc


Latka.png


Hromadné ražení mincí v panském dvoře

Pokud máte větší množství vesnic, trvá dlouho, než "proklikáte" všechny a vyrazíte v nich mince, pomocí této funkce to ale zvládnete během několika kliků.


Latka1.png


Volně nastavitelná velikost mapy

S prémiovým účtem si můžete nastavit velikost mapy na 4x4 až 30x30 polí. Pomocí velkého rozšíření mapy tak získáte lepší přehled o okolních vesnicích. Nastavení velikosti mapy provedete tímto způsobem:


Latka2.png


Označení hráčů barevně na mapě

Máte možnost nastavit si na mapě jednotlivé hráče rozdílnými barvami. Nejdříve klikněte pod mapou na tlačítko Spravovat skupiny, poté na tlačítko Založit novou skupinu. Otevře se okno, kde jsou dvě nabídky - Vlastní vesnice a Cizí vesnice.

 • Vlastní vesnice - pokud máte své vísky rozděleny do nějakých skupin - pak si zde můžete pro své skupiny vytvořit grafické odlišení, abyste pouhým pohledem na mapu poznali, co za vojsko v té které vsi máte. Stačí kliknout na tlačítko Přidat vlastní skupinu, vybrat si v rozklikávacím seznamu příslušnou skupinu a přidat ji. Tím to však nekončí - nyní znovu musíte do okna Spravovat skupiny - vybrat si přidanou vlastní skupinu a nyní ji v přehledu Vlastní vesnice přiřadit nějaké grafické zobrazení - vybírat je možné z barev a symbolů vojsk. Práci ukončíme kliknutím na Změnit označení a aktualizovat mapu.
 • Cizí vesnice - zde není nabízen rozklikávací seznam, ale je zde tlačítko Založit novou skupinu, kam můžete zadat název skupiny - pak kliknete na OK. Tím je skupina založena. Nyní je potřeba vyplnit, kdo má být ve skupině, jakou má mít skupina barvu atd. Je nutné jít znovu na nabídku Spravovat skupiny, vybrat si skupinu, které chci přiřadit zamýšlené údaje, a kliknout na tlačítko Přepracovat, které je vedle dané skupiny. Otevře se tabulka Editovat skupinu a nyní máte možnost skupinu přejmenovat - podle hráče, kmenu nebo jiného klíče. Přidat do skupiny jeden kmen nebo jen jednoho hráče, nebo více kmenů, nebo jen více hráčů nebo i kombinaci obého. Do skupiny je také možné zařadit vesnice nebo jen jednu vesnici. Nebo vytvořit skupinu je pro jednu vesnici. Jakmile jste s výběrem položek skupiny hotovi, ukončíte celý tento proces stisknutím tlačítka Zavřít a aktualizovat mapu.Latka3.png


Možnosti na mapě

Pokud chcete využívat veškeré možnosti, které můžete vidět na mapě, stačí, když si je pod mapou jednoduše nastavíte. Po nastavení možností se vám po najetí myši na určitou vesnici tyto možnosti objeví.


Latka 4.png


Označení cílů pohybu vojsk

Útočíte-li na nějakou vesnici, objeví se vám v náhledu mapy u té vesnice překřížené meče. Toto je velice výhodné v okamžiku, útočíte-li na ve stejnou chvíli na více vesnic, jelikož máte přehled o tom, na kterou vesnici jste útok poslali. Jakmile útok na nepřátelskou vesnici přežil a poté se vám vrací zpátky domů, vesnice, ze které se jednotky vrací do domovské vesnice, bude rovněž označena. Na mapě je rovněž vidět i pohyby podpor.

Spieler einfaerben und angriffsymbole.jpg

Rychlý náhled

Rychlý náhled slouží k usnadnění různých funkcí (přepínání mezi vesnicemi, budovami apod.). Pro aktivaci rychlého náhledu klikněte v hlavní horní liště na "Nastavení" a poté na "Přepracovat rychlý náhled". Tam si můžete tento rychlý náhled různě nastavit. Vše potvrdíte stisknutím tlačítka "OK". Pod hlavní lištou se posléze objeví nová lišta s odkazy na jednotlivé funkce rychlého náhledu.


Rychli.png


Dynamický náhled menu

Tato deaktivovatelná funkce vám umožní rychlejší pohyb mezi možnostmi hlavní lišty. Po najetí kurzorem myší na některé z tlačítek hlavní lišty se vám zobrazí podrobnější seznam odkazů na jednotlivé funkce ve hře.

Rozdělení vesnic do skupin

Pro lepší přehled vojenského zaměření nebo polohy svých vesnic je možné zřídit, do nichž můžete vložit jednotlivé vesnice. V náhledu každé vesnice potom můžete vidět přímo i její členství ve skupinách. Každá vesnice může být v neomezeném množství skupin. Další praktické využití této funkce je zejména v náhledech, přepínání blízkých vesnic a masové rekrutaci. Ve všech třech případech lze jednu ze skupin zcela oddělit od ostatních a pracovat pouze s ní- například masovou rekrutaci můžete provádět pouze pro útočné vesnice, aniž by se útočné vojsku rekrutovalo i v obranných vesnicích.


Latka 8.png


Přehled o všech vesnicích

Pokud kliknete na tlačítko "náhledy" (vedle tlačítka "mapa"), objeví se vám 9 možností náhledu vašich vesnic.

 • Kombinované - Přehled aktuálního výzkumu, jednotek, činných budov a počtu obchodníků.
 • Produkce - Přehled surovin v jednotlivých vesnicích včetně stavebních příkazů a verbování armády v jednotlivých vesnicích.
 • Transporty - Veškeré transporty obchodníků se surovinami.
 • Vojenské jednotky - Podrobný přehled vojenských jednotek v každé vesnici (lze nastavit viditelnost pouze svých jednotek, jednotek které máte venku na podpoře či jednotek, které jsou vámi zaslané jinde na podpoře).
 • Příkazy - Veškeré příkazy pro vaše vojska (vámi zaslané útoky a podpory) včetně přesných časů příchodů těchto vojsk.
 • Příchod - Veškeré příchody vojsk do vašich vesnic (útoky na vás, podpory pro vás). Seřazeno podle času příchodu.
 • Budovy - Přehled veškerých vystavěných stupňů jednotlivých budov ve vašich vesnicích včetně stavebních příkazů, které máte zadané.
 • Výzkum - Přehled vyzkoumaných jednotek v kovárně v jednotlivých vesnicích. Svítí-li zelená tečka u daného výzkumu jednotky, je jednotka v té vesnici vyzkoumaná. Pokud je tečka černá, znamená to, že jednotka v dané vesnici vyzkoumána není, přestože je možné výzkum provést. Hnědá tečka znamená, že výzkum není možné provést pro nedostatečné stupně potřebných budov.
 • Skupiny - Zde máte přehled o tom, v které skupině jednotlivé vesnice jsou (např. Obrana / Útok).Latka 9.png


Přepínání mezi vesnicemi

Pro rychlejší přepínání mezi vesnicemi se vám s prémiovým účtem aktivují šipky, které naleznete vedle názvu jakékoliv vaší vesnice. Přepínání vesnic probíhá podle abecedy, lze přepínat jen vesnice ve vybrané skupině.


Latka 10.png


Oblíbené vesnice

Další možností, jak neustále nezadávat souřadnice vesnice při útoku, je vložení některé z vesnic (vašich či nepřátelských) mezi favority. Pokud tam některou z vesnic vložíte, uloží se do herní paměti a poté ji už jen stačí zadat při útoku. Oblíbené vesnice lze také využít při rozesílání surovin.


Latka 11.png


Podrobný přehled o útocích na vaše vesnice

Jde-li na vás útok, objeví se vám i bez PÚ vpravo nahoře ikonka, která značí počet útoků. S prémiovým účtem můžete na tuto ikonku kliknout. Zavede vás na stránku, kde máte kompletní seznam útoků jdoucích na vaše vesnice. Tato funkce je nepostradatelná, jde-li na vás velké množství útoků - pomáhá vám vytvořit rozsáhlé oznámení o všech jdoucích útocích a stavech obranných vojsk, které pak můžete zkopírovat na kmenové fórum nebo pomocí osobních zpráv svým spoluhráčům.


Latka 13.png


Příchozí útoky (i podpory) pak vidíte i v záložce: Náhledy - příchod
Zde je možno příchozí jednotky rozdělit nejen na útoky a podpory, ale i na ignorované a neignorované. To jde pouze, když si v Nastavení - Herní možnosti - Všeobecné nastavení, zaškrtnete: Ignorovat příchozí jednotky - Příchozí jednotky je možné skrýt.

Prichod1.png

Prichod2.png

Přehled vojenských aktivit v jednotlivých vesnicích

V případě jakýchkoli vojenských aktivit (útoky, podpory atd.) se vám tyto informace objeví v jednotlivých vesnicích včetně času příchodu. Ucelí vám to tak přehled o všech vojenských aktivitách v právě prohlížené vesnici.


Latka 14.png


Ukládání útoků do profilu vesnice

Pokud jste zaútočil na některou z vesnic, v profilu dané vesnice se vám zobrazí několik posledních útoků, které na danou vesnici šly z vaší strany, případně se zobrazí vám přeposlaná oznámení o útocích jiných hráčů. Budete tak mít stálý přehled o výsledcích útoků na jednotlivé vesnice.


Latka 15.png


Zjednodušené zadávání koordinátů

Cíle posledních dvanácti příkazů se ukládají do herní paměti, proto pokud útočíte vícekrát na jednu vesnici, nemusíte znovu naklikávat souřadnice. Všech posledních 12 cílů naleznete přímo na nádvoří v položce "Průběh". Jejich souřadnice vložíte kliknutím na ně. Poslední cíl má navíc speciální tlačítko.


Latka 23.png


Rychlejší výběr v tržišti

Pokud často využíváte rozesílání surovin mezi vlastními vesnicemi, můžete při zadávání souřadnic využít rychlého okénka, kde se vám zobrazí všechny vaše vesnice a vy tak rychleji můžete danou vesnici vybrat.


Latka 16.png


Zopakování dodávky surovin

Chcete-li zopakovat dodávku surovin mezi vesnicemi, stačí jen v oznámení vybrat možnost "Zopakovat dodávku".

Vylepšený simulátor

Z vašeho oznámení je možné jedním kliknutím okamžitě vložit vojsko do simulátoru. Počet jednotek z vlastní vesnice a vlastní výzkum se vloží automaticky. Mimo jiné je možné simulovat i více útočných vln, zadáním pozůstalého vojska z prvního útoku.


Latka 18.png


Osobní znak

Osobní znak tvoří jakousi tvář hráče. Řada hráčů jej bere jako prostor pro projev svého grafického umění nebo vyjádření názoru. Pokud si ho chcete nastavit i vy, můžete si jej nahrát pomocí nastavení profilu.

OsobErb2.PNG


Kmenový erb

Pokud jste zakladatel nebo vůdce kmene, můžete vložit do profilu vašeho kmene kmenový erb, který bude váš kmen prezentovat. Tento erb (na rozdíl od osobního znaku) v profilu vašeho kmene zůstane i po skončení vašeho prémiového účtu. Smazat jej ale může i hráč bez prémiového účtu.

Přímý link na hráčskou a kmenovou složku

Jestliže chcete získat okamžitě více informací o daném hráči nebo kmeni, stačí jen kliknout v jeho profilu na tlačítko "Složka hráče", které vás přesměruje na stránku TW stats, kde získáte o hráči nebo kmeni více informací. Tímto způsobem můžete zjistit u jednotlivých hráčů, v jakých kmenech působili, kdy a komu vzali vesnici, kolika bodů nejvíce dosáhli, a také prohlížet grafy týkající se jejich bodů, poraženého protivníka atd. U kmenů můžete nalézt seznamy hráčů s jejich statistikami za poslední týden, změny ve kmeni ( odchody a příchody ) i celokmenové statistiky a grafy.


Latka 19.png


Neomezený počet zpráv

S prémiovým účtem budete moci uskladnit neomezený počet témat zpráv ve vaší poště (bez PÚ je to jen 240 témat). Díky funkci archivu si budete moci přečíst i velice staré zprávy a uchovat tak cenné informace, které se v nich nalézají.

Skupiny pro vaše zprávy

S prémiovým účtem máte možnost vytvořit si různé skupiny, kam můžete libovolně přesouvat vámi vybrané zprávy. Stačí, když skupinu vytvoříte, poté najedete mezi všechny zprávy a vybrané téma do příslušné sekce přesunete. Nad zprávami si poté můžete přepínat mezi jednotlivými skupinami.


Latka 20.png


Neomezený počet zveřejněných oznámení

S prémiovým účtem můžete zveřejnit neomezené množství vašich oznámení (bez PÚ jich lze zveřejnit jen 5). Stačí jen, když v náhledu některého oznámení kliknete na "zveřejnit toto oznámení". Můžete dále vybrat informace, které mají být zveřejněny, a ty, které se ve zveřejněném oznámení neukáží.

Skupiny pro oznámení

Pokud chcete svá oznámení rozdělit do několika sekcí (např. špehování, zajímavé útoky atd.), máte možnost pro tyto účely založit různé skupiny a poté si do nich jednotlivá oznámení přesunout.


Latka 21.png


Možnost využívání povolených skriptů

S PÚ budete moci využívat také některé povolené javaskripty, které vám usnadní hraní a přehled o hře. Informace o skriptech najdete zde. Používání jiných skriptů než povolených je zakázáno a použití nepovolených skriptů vede k zablokování účtu. Proto si před použitím některého ze skriptů raději dvakrát zkontrolujte, zda je povolen či nikoli.

Masová rekrutace

Pomocí masové rekrutace můžete rychleji nastavit verbování jednotek ve vašich vesnicích. V náhledu vesnice klikněte na tlačítko "Rekrutovat" a poté označte "Masové rekrutování". Následně si do vybraných políček naklikejte vámi zvolený počet jednotek a vše potvrďte tlačítkem "Verbovat", které naleznete vlevo dole. Obrázky a více informací naleznete zde.

Poznámkový blok

Poznámkový blok slouží k ukládání vašich informací. S prémiovým účtem máte místo jednoho poznámkového bloku čtyři a do každého můžete vložit až 60000 znaků místo 500. Jeho použití najdete zde.

Nebudete zrušeni kvůli neaktivitě

Po dobu aktivního prémiového účtu nebude váš herní účet vymazán kvůli neaktivitě.

Masové vyřazení

Masové vyřazení umožňuje zadat vyřazení pro velkou skupinu vesnic.


Bbb.png

Zvýšený počet šablon pro jednotky

Pokud posíláte pravidelné útoky se stejným počtem jednotek, tak můžete vytvořit šablonu, která vám ušetří mnoho času

S Prémiovým účtem můžete vytvořit až 20 šablon.


Šablony pro jednotky.png

Nákup vlajek

Za prémiové body je možno nakoupit i vlajky, vždy náhodně v sadě 3 ks.

Vlajky.jpg