Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

První kostel

Church f1.png

První kostel posiluje víru tvých obyvatel okolních vesnic. První kostel lze postavit pouze jednou. Bez kostela bojují tvé vojska této vesnice a vesnice pod vlivem kostela hůře. Maximální stupeň výstavby je 1.

Ve tvé první vesnici je již kostel automaticky postaven. Tento kostel je odlišný ve srovnání se všemi dalšími kostely. Ovlivňuje větší plochu, ale její velikost nemůže být dále rozšířena.

První kostel má poloměr 6 polí.

Pokud ztratíš vesnici s prvním kostelem, můžeš jej postavit v jiné vesnici. Stavba je mnohem levnější než u obyčejného kostela.

Na první kostel se nemůže zaútočit s katapulty.

Stupně budovy

Maximální stupeň budovy: 1

StupeňCenaDělníci pro stupeň/celkem
1 Dřevo: 160 Hlína: 200 Železo: 50 5 / 5

Kostel

Church1.png


Kostel posiluje víru tvých obyvatel okolních vesnic. Bez kostela bojují tvé vojska této vesnice a vesnice pod vlivem kostela hůře. Maximální stupeň výstavby je 3.

Church1.png Kostel na úrovni 1

Church2.png Kostel na úrovni 2

Church3.png Kostel na úrovni 3

Kostel posiluje víru obyvatel z okolních vesnic. Bez kostela bojují jednotky z této a vesnic kolem jen s poloviční silou. Každá z tvých vesnic by měla být ovlivněna kostelem. Každá vesnice může mít pouze jeden kostel. Na začátku odstartuješ s prvním kostelem.

Kostel - oproti prvnímu kostelu může být zničen katapulty, ale je proti nim odolnější, než ostatní budovy na stejné úrovni.

Jakmile máš více vesnic, můžeš v nich postavit kostel. Je to velice drahá budova na suroviny, zabírá spoustu místa v selském dvoře, proto není praktické mít v každé vesnici kostel. Výstavbou dalších úrovní kostela dosáhneš větší dosah vlivu.

V přehledu vesnice uvidíš, jestli jsou tvé další vesnice v dosahu kostela a kolik jich posiluje. Na mapě máš možnost zobrazit dosah kostela, je graficky zaznačen modrým kruhem.

  • Kostel se po dobytí vesnice zničí.
  • Vesnice potřebuje kostel k plné síle vojska. Další kostely sílu nezvyšují.
  • Pouze tvé vlastní kostely posilují vojska. Kostely členů kmene nijak tvé jednotky neovlivní.
  • Pokud pošleš podporu jinému hráči, počítá se vliv jeho kostela.
  • Když se útočí na vesnici, záleží, odkud jednotky pocházejí.
  • Pokud je útočící vesnice ovlivněna kostelem, jednotky budou bojovat plnou silou.
  • Nezáleží na tom, jestli je napadená vesnice ovlivněna kostelem.

Stupně budovy

Maximální stupeň budovy: 3

Stupeň/BodyCenaDělníci pro stupeň/celkem Dosah víry
1/10 Dřevo: 16000 Hlína: 20000 Železo: 5000 5000 / 5000 4
2/2 Dřevo: 20160 Hlína: 25600 Železo: 6300 2750 / 7750 6
3/2 Dřevo: 25402 Hlína: 32768 Železo: 7938 4263 / 12013 8

Čas výstavby Kostela:

Úroveň 1 = 05:40:00 Úroveň 2 = 06:48:00 Úroveň 3 = 08:09:36

Skutečný čas postavit se vypočítá podle vzorce:

([časový faktor] * 1,05 ^ (- [úroveň Hlavní budovy])) / [rychlost světa]


Dosah Víry

Kostely zdvojnásobí útok vojska nebo obranu pevnosti. Podpůrné jednotky jsou pod vlivem kostela v obci, kterou podporují. Spojenecké a kmenové kostely nepomáhají - pouze vlastní kostely mají vliv na vaše vojáky.

Poloměr Víry Kostela:

Úroveň 1: 4 pole v každém směru
Úroveň 2: 6 polí v každém směru
Úroveň 3: 8 polí v každém směru

Víra-rozsah.png

Náklady výstavby Kostela:

Úroveň 1: 16,000 dřevo - 20.000 hlíny - 5,000 železa - 5.000 obyvatel
Úroveň 2: 20,160 dřevo - 25,600 hlíny - 6,300 železa - 2,750 obyvatel (plus)
Úroveň 3: 25,402 dřevo - 32,768 hlíny - 7,938 železa - 4,263 obyvatel (plus)


Víra stupeň tři kostel.JPG

Kostel vystavěný na úroveň 3 posílí dosah Víry na pole v rozsahu 17x17...viz.čtverec.

Jak kostel ovlivňuje sílu vojska

ATTACK (červená) šipka ----> útok
SUPPORT (zelená) šipka ----> podpora

Žlutá (žlutá) tečka -------> moje vesnice
modrá tečka ---------------> jiný hráč
světle modrý kruh ---------> dosah víry

Church..jpg


1. 100%
2. 100%
3. 50%
4. 50%
5. 100%
6. 100%
7. 100%
8. 100%
9. 100%
10. 50%
11. 50%
12. 100%