Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Zrušení účtu

Jakmile hráč dá svůj účet ke zrušení, již není možné se přihlásit na daný svět. Po cca 5 dnech bude účet z daného světa zrušen.

Účet bude smazán pouze pro daný svět. Fórum účet a účet do ostatních světů zůstává.


Zrušení neaktivního účtu

Jakmile se hráč 14 dní nepřihlásí na svůj účet, bude účet pro daný svět zrušen. Pokud měl hráč aktivní premiový účet, dojde ke zrušení až po jeho uplynutí (pokud měl zaškrtnuté automatické prodloužení premiového účtu, tak se účet zruší až poté co mu dojdou premiové body i premiový účet).


Jak zrušit účet

Zrušit účet můžete v Hlavní nabídce "Nastavení" -> "Účet" a dole najdete "Zrušit účet". Zadáte heslo a potvrdíte OK.

Zrušení účtu..PNG


Co kdy zůstane

Pokud tě zajímá, co se stane, když zrušíš účet, dáš začít znovu nebo když ti přeberou vesnici (a ty musíš hrát od začátku), zde jsou odpovědi:

Položka Otázka Začít znovu Přebrání nepřítelem Zrušit účet a znovu se registrovat Smazání z neaktivity
Zlaté mince Zůstanou mi zlaté mince? Ne Ne Ne Ne
Barbarská vesnice Změní se moje vesnice na barbarskou vesnici? Ano* Ne Ano Ano
Barbarská vesnice Když se změní moje vesnice na barbarskou vesnici, zůstanou v ní původní jednotky? Ano Ne Ano Ano
Barbarská vesnice Když se změní moje vesnice na barbarskou vesnici, zůstanou v ní cizí jednotky? Ano Ne Ano Ano
Barbarská vesnice Když se změní moje vesnice na barbarskou vesnici, zůstanou původní jednotky na podpoře v jiné vesnici? Ne Ne Ne Ne
Bonusy Zůstanou aktivované (např. trvalé) bonusy vesnice aktivní? Ano Ano Ano Ano
Úspěchy Zůstanou mi úspěchy ze světa? Ano Ano Ne Ne
Úkoly Zůstane mi dosažený pokrok v úkolech? Ne Ne Ne Ne
Poražený nepřítel Zůstanou mi body za poraženého nepřítele (jako útočník, obránce atd.)? Ano Ano Ano Ano
Paladin Zůstanou paladinovi jeho schopnosti? Ano Ano Ne Ne
Šlechtic Zůstanou v panském domě nějací šlechtici? Ne Ne Ne Ne
Prémium Zůstanou aktivované moje prémiové funkce? Ano Ano Ano Ano
Položky Zůstanou mi v inventáři získané předměty? Ano Ano Ne Ne
Body v minihře (události) Zůstane mi pokrok v herní události? Ano Ano Ne Ne

(*Pokud začneš znovu po dobu začátečnické ochrany, původní vesnice zmizne.)


Předání herního účtu

Herní účet je možné i předat jiné osobě, ale dle pravidel. Postup je zde: Předání herního účtu


Úplné zrušení účtu

V případě, že by se hráč rozhodl úplně zrušit svůj účet i se souvisejícími daty, může tak učinit po kliknutí následujícího odkazu, kde musí vyplnit to, co po něm systém žádá (https://goodbye.innogames.com/login?locale=cs_CZ).

Toto zrušení je nevratné a v případě, že by hráč chtěl opět začít hrát Divoké Kmeny, musí se znovu zaregistrovat!


Automatické smazání účtu

Od 22. května 2018 budou v souvislosti s obecním nařízením o ochraně osobních údajů provedeny následující změny:

  • Systém bude automaticky mazat veškeré herní účty, které se za posledních 12 měsíců (nebo více) nepřihlásily do hry.
  • Při mazání herního účtu se zároveň smaže i účet na herním fóru. Identifikace probíhá na základě herního jména.

To znamená, že pokud máte na fóru různá jména, musíte ke každému mít aktivní účet ve hře (musí mít alespoň jedno přihlášení za posledních 12 měsíců, aby se zabránilo smazání).

Pokud nemáte účet se stejným jménem ve hře i na fóru, počínaje 22. květnem obdržíte upozornění o smazání. Proces mazání trvá 7 dní, poté bude účet nenávratně smazán. Jakmile bude účet v procesu mazání (na žádost hráče nebo automaticky), obdržíte soukromou zprávu na účet na fóru.
V případě, že obdržíte zprávu s informací o mazání a nepožádali jste o smazání, prosím kontaktuje neprodleně support formou ticketu.

Ve zkratce:

  • Pokud Váš herní účet nemá účet na fóru, je vše v pořádku. Jen nesmíte zapomenout na automatické mazání neaktivních účtu (po 12 měsících neaktivity).
  • Pokud má Váš herní účet stejné jméno jako účet na fóru, je také vše v pořádku. Jen nesmíte zapomenout na automatické mazání neaktivních účtu (po 12 měsících neaktivity).
  • Pokud mají Váš herní účet a účet na fóru rozdílná jména, prosím kontaktujte support s žádostí o změnu jména na fóru nebo:

Pokud máte účet na fóru, ale není k němu účet ve hře, vytvořte si nový účet se stejným jménem jako je účet na fóru. V případě, že to není možné, kontaktujte support.

  • Pokud někdy obdržíte notifikaci o započetí procesu mazání účtu na fóru aniž byste o smazání požádali, prosím kontaktujte support.