Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Charakteristika


Železná pevnost je název typu speed kola, ve kterém se vyskytuje 1 nebo více vesnic o více než 200.000 bodech. Těmto vesnicím se říká železné pevnosti, účet, který je spravuje, se jmenuje Železná pevnost. Na tomto speed kole vyhrává hráč nebo kmen s největším počtem bodů, držící největší počet železných pevností ( nebo držící 1 železnou pevnost ) na konci speedu nebo který jako první železnou pevnost dobude.

Vesnice železné pevnosti


Jak již bylo řečeno, vesnice české železné pevnosti má mírně přes 200.000 bodů. Specifická je především opevněním na stupni 40, což je pro její dobývání asi nejdůležitější poznatek.
Na různých speed kolech se tyto vesnice vzájemně liší i nastavením. Na některých funguje automatická obnova vojska, což znamená nutnost mít pro zničení vojska železné pevnosti obrovské množství útoků. Naopak v případě, že se vojsko nedoplňuje a je nastaveno jen počáteční vojsko, je dobývání vesnice rychlejší a na konečném výsledku se podílí více hráčů ( je samozřejmé, že jakmile se vojsko doplňuje, musely by se všechny kmeny domluvit na útoku na železnou pevnost, což je nereálné a jednotlivé kmeny většinou útočí v jiných časech ).
Na zahraničních speed kolech se však vyskytují i jiné velikosti těchto vesnic.
Například na německých speed kolech má obdoba železné pevnosti 100.000 bodů, na maďarských přes 170.000 bodů, na arabských více než 320.000 bodů. Samozřejmě však existují jazykové verze, kde mají železné pevnosti stejnou velikost jako zde.

Nastavení


Speed kola, kde se vyskytují železné pevnosti, se vyznačují velmi rozmanitým nastavením.
Délka Železné pevnosti se pohybuje od 2 hodin do několika dní. Vzhledem k tomu je také přizpůsobeno vojsko ve vesnici ( případně jeho doplňování ), počet železných pevností a nastavení samotného speedu.
Rychlost je nejčastěji 400, nejméně bývá 200. Rychlost jednotek může dosahovat různých hodnot, od 0,5 až do 1, v zahraničí nalezneme samozřejmě i nižší.
Obvykle je rozestavěná vesnice na úrovni 4 a 2-4 bonusové vesnice na hráče, což umožňuje postavit v dostatečném počtu vesnic vojsko za účelem dobytí a udržení železných pevností.
Na těchto speed kolech se farm limit nevyskytuje, jelikož by došlo ke snížení účinnosti vojska železné pevnosti.

Rozšíření a četnost


Oproti speed kolům typu tantaller, jimž jsou Železné pevnosti podobné, jsou speedy podobné nebo stejné jako naše Železná pevnost rozšířené i na zahraničních jazykových verzích. Železnou pevnost můžeme označit jako druh speedu, který má dlouhodobou tradici.
Pokud se podíváme na český speed server, speed kola typu Železná pevnost zde nalezneme poměrně rozmanitá a jsou nastavována přibližně 1-3% týdně. Jedná se o zcela unikátní počet, který se nevyskytuje na žádné jiné jazykové verzi.
Všude jinde jsou Železné pevnosti velmi vzácné, mnohdy jsou používány výhradně jejich vesnice jako rozestavěné vesnice bez ohledu na jejich původní účel.
Železné pevnosti podobné našim se vyskytují nejčastěji na ruských DK.
Velmi vzácně se však podobná speed kola najdou i na švýcarské, německé a světové verzi DK, často jsou však odlišné velikosti vesnic železné pevnosti.

Využití železných pevností


Po dobytí železné pevnosti je často nejobtížnější úkol ji udržet.
Jakmile se však i to podaří, je důležité tohoto zisku co nejúčinněji využít. Jako nejvýhodnější se jeví využití této vesnice jako útočné. Největší útočnou výhodou je velikost selského dvora. Pokud je železná pevnost naplněna, je jen velmi obtížné její útok ubránit- poradí si i s obranou složenou z několika plně dostavěných vojsk normálních vesnic. Samozřejmě po celou dobu hry musí být železná pevnost dostatečně zapodporovaná, aby nedošlo k jejímu ztracení. Výhodou obránce je samozřejmě již zmíněné opevnění na stupni 40.
Celkově lze říct, že vedoucí kmen mající více než 500.000 bodů, který udrží železnou pevnost pro sebe prvních 10 minut po jejím dobytí, v případě, že ji umí používat, jen obtížně tuto vesnici ztratí a má skoro jisté bodové vítězství. Železná pevnost může zničit veškeré jeho nepřátele, jelikož se jejímu útoku skoro nelze ubránit.

Náhled železné pevnosti

Železná pevnost.png