Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Smysl herní rychlosti

Herní rychlost neboli rychlost světa je jedním ze základních nastavení hry. Udává se číslem a většinou dosahuje hodnot 0,5-400.
Herní rychlost určuje rychlost stavby budov, stavby vojska, provádění výzkumů a rychlost obchodníků. Podílí se také na výsledné rychlosti vojenských jednotek a rychlosti získávání surovin ze svých surovinových zdrojů ( dřevorubec, lom na těžbu hlíny, železný důl ).

Vliv herní rychlosti v praxi

Zde jsou popsány některé důležité poznatky z vlivu rychlosti světa na hru.
Surovinový zdroj na úrovni 30 na světě s rychlostí 1 a se standardní hodnotou rychlosti těžby vytěží 2400 jednotek dané suroviny za hodinu. Kolikrát je vyšší rychlost světa a kolikrát je vyšší rychlost těžby, tolikrát více lze maximálně vytěžit ( u bonusových vesnic je k 2400 přičten bonus k výrobě dané suroviny ).
Na světě s herní rychlostí 1 a rychlostí vojska 1 přejdou 1 políčko na mapě: špehové za 9 minut, lehké kavalérie, lučištníci na koni a paladin za 10 minut, těžké kavalérie za 11 minut, kopiníci, sekerníci a lučištníci za 18 minut, šermíři za 22 minut, beranidla a katapulty za 30 minut a šlechtic za 35 minut. Kolikrát vyšší je herní rychlost a kolikrát vyšší je rychlost vojska, tolikrát kratší doba stačí jednotkám k překonání 1 pole.
Na světě s herní rychlostí 1 trvá obchodníkům překonat 1 pole na mapě 6 minut. Kolikrát je rychlost světa vyšší, tolikrát kratší doba stačí obchodníkům k překonání 1 mapového pole.

Hodnoty, kterých herní rychlost dosahuje

Jak již bylo popsáno výše, rychlost světa může mít velmi rozmanité hodnoty. Zpravidla jsou typické pro jistý typ herního světa.

Klasické světy

Nejčastější rychlosti jsou 1; 1,5; 1,6 a 2. Velmi vzácně existují klasické světy s rychlostmi 0,5; 1,2; případně i jinými - nikdy ale nepřesahují 2. Díky těmto pomalým rychlostem a vysokému počtu hráčů klasické světy trvají zpravidla 1-4 roky. Jsou vhodné i pro začínající hráče, jelikož mj. nekladou vysoké časové nároky. Oproti classicům a speed kolům zde můžeme nalézt i rychlosti vojska vyšší než 1 ( zpravidla to bývá rychlost vojska 2 při rychlosti světa 0,5 ). Klasické světy tvoří základ každé jazykové verze Divokých kmenů.

Classicy

Nejčastější rychlosti jsou 3; 4 a 5. Méně častá je rychlost 3,5; rychlosti pod 3 a nad 5 se nevyskytují. Herní rychlost je poměrně vysoká oproti klasickým světům, což vede k nutnosti vynakládání velké aktivity po celou dobu trvání světa. Ta se pohybuje kolem 1-6 měsíců. Classic je nejméně častý typ světa.

Speed kola

Speed kola neboli zkráceně speedy se dělí na SDS kola ( běžné speedy, mají rychlost do 400 ) a USDS kola ( velmi rychlé speedy s rychlostí nad 400, uplatňují se při testech serveru ).
SDS kola mají nejčastěji rychlosti: 200, 250, 300, 320, 350, 400. Jelikož ale mají různorodé délky, vzácně se uplatňují rychlosti 10, 20, 40, 50, 67, 100, 120 a 150. Většinou se však jedná o speedy o délce 1-4 týdny. USDS kola mají nejčastěji rychlost 500 nebo 600.
Délka speedů je od 5 minut do 1 měsíce. Nejčastěji je to ale 2-8 hodin. Kladou vysoké časové nároky- je potřeba být v průběhu celého speedu aktivní, v případě opaku je na delší speedy nastavován noční režim umožňující delší nepřítomnost hráče, aniž by mu hrozilo nebezpečí. Časová zátěž však většinou netrvá příliš dlouho a mezi jednotlivými hranými speedy je možnost odpočinku.