Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Charakteristika


Za klasický neboli stálý svět lze pokládat každý herní svět, který je stálý a na jehož serveru se hraje jen 1 dlouhá hra o rychlosti světa a výsledné rychlosti jednotek 0,5-2.
Tato kritéria nejsou splněna například u speed serveru nebo světů typu Classic.
Na Divokých kmenech je možná komunikace s ostatními hráči pouze na světech či fóru.

Přihlášení na klasický svět


Oproti zmiňovaným dvěma typům světů je klasický svět veden jako doporučený. To znamená, že při registraci se noví hráči automaticky přihlásí na klasický svět, pakliže si nezvolí speed server či Classic ve speciálním odkazu během registrace.
To má za následek, že naprostá většina hráčů DK začínala na stálých světech.
Přihlásit se lze pouze na některé stálé světy, ostatní jsou uzavřené dalším registracím.
Registrace na svět může být provedena ( kromě způsobu výběru již během registrace na celé Divoké kmeny ) i na startovní stránce DK po přihlášení na účet. Po přihlášení lze zobrazit seznam otevřených světů a po kliknutí na nějaký z nich provést registraci. Počet hraných světů není omezen.

Výhody stálých světů


Lze jednoznačně prohlásit, že klasické světy jsou nejvhodnější pro začátky hráčů na DK. Dochází zde k získávání základních dovedností ve hře DK- znalosti hry samotné, schopnosti komunikace s ostatními hráči, atd.
Také zprvu není potřeba věnovat hře tolik času denně.

Nevýhody stálých světů


Nevýhodou klasických světů je zejména fakt, že mohou trvat velmi dlouhou dobu. V současných měsících a letech je usilovně řešena otázka, jak světy ukončit v tu pravou dobu.
V minulosti byly spouštěny světy, kde bylo úkolem vítězného kmene mít v držení 80% aktivních vesnic. Později byly spouštěny světy, kde se staly podmínkou určité bodové hodnoty, v poslední době však fungují tajemství.
Pro mnoho hráčů se může jevit jako nevýhoda i pomalost světa. Mnoho lidí by si rádo vyzkoušelo rychlosti například 3-20, jelikož v těchto hodnotách se nepohybují ani speed kola a rychlostí v rozmezí 3-5 dosahují Classicy.
Další nevýhodou může být odměna. Konečné odměny jsou vzhledem k vynaloženému úsilí pro výhru světa poměrně malé, v průběhu hry však odměny udělovány nejsou.
A v neposlední řadě je nevýhodou i časová náročnost ve chvíli, kdy mají hráči již několik milionů bodů a účastní se nebo jsou cílem hromadné akce. Také se stává nutností pořizování prémiových bodů

Oživení stálých světů


Na některých klasických světech se vyskytují speciální soutěže o prémiové body, ve kterých jsou využity vesnice nebo skupiny vesnic jinak se vyskytující na speed kolech.
Existují například světy s železnou pevností nebo osadou v kouzelném lese.
Hráč, který dobude jako první celou skupinu vesnic v osadě v kouzelném lese nebo železnou pevnost, získává prémiové body.
V obou případech je do vesnic přidáno velké vojsko, železná pevnost dokonce může vojsko ještě doplňovat.

Spouštění světů


Dlouhodobé světy jsou spouštěny na základě rozhodnutí Inno games. Inno games má také konečné slovo v otázkách nastavení světa, případně uzavření registrací, apod.
Rychlost spouštění světů závisí na návštěvnosti dané jazykové verze DK. Na jazykových verzích s největším počtem hráčů dokonce existují i dvojice světů, které se spustí krátce po sobě nebo dokonce ten samý den. Naopak u jazykových verzí, na kterých hraje jen málo hráčů, se světy spouští v intervalech i více než 120 dní.
V globálním měřítku se při nástupech nových hlavních verzí DK ( např. 7.0, 8.0, atd. ) vyskytují doslova vlny, ve kterých se světy spouští během několika dní na skoro všech jazykových verzích DK.

Obtížnost nastavení


Oproti speed kolům se do takové míry neprojevuje rozdíl mezi obtížnosti nastavení různých světů.
Nejpestřejší škálu nastavení mají nejnavštěvovanější jazykové verze, kde jsou rozdíly mezi světy vhodnými pro začátečníky a kvalitní hráče velmi citelné.
Existují totiž rychlé a časově vysoce náročné světy a naopak pro začátečníky vhodné pomalejší světy s rychlostí 1, jednoduchým výzkumem a dalšími prvky nepříliš obtížného nastavení.
Česká jazyková verze DK bohužel nemá klasické světy příliš obtížné, vše má obvykle nízkou až střední obtížnost.

Zajímavosti


Nejvíce stálých světů lze nalézt na německé jazykové verzi DK.
Na polských DK byly v minulosti spuštěny i 3 světy během několika dní.
I na české jazykové verzi DK se vyskytovaly dvojice světů spuštěné během několika či jednoho dne.
Vzácně se vyskytuje i rychlost světa 0,5 ( což však není případ české jazykové verze DK ) nebo výsledná rychlost jednotek 0,5 ( případ například českého světa 11 ).