Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Hráčský limit je udáván zpravidla v souvislosti se spuštěním speed kola nebo Classicu.
Jedná se o počet účtů, po jehož překročení se nelze na daný server registrovat bez prémiového účtu aktivovaného pro tento server. Například je-li hráčský limit 100, může se zaregistrovat bez aktivního PÚ až 101. hráč (jelikož v době registrace 101. účtu je na serveru právě 100 lidí, proto hráčský limit ještě není překročen).
Hráčský limit není uváděn, jestliže je daný server přístupný pouze s prémiovým účtem (u takových speed kol je psáno "[Premium]").
Také se nezobrazuje v případě, že hráčský limit není a tedy není omezena registrace účtů bez prémiového účtu. To platí například pro běžné světy a některá zahraniční speed kola.

Hráčské limity u speed kol

Tabulka platná k říjnu 2015.
Hráčské limity
Český speed server 100, u velmi krátkých speedů 50
Britský speed server Neomezeno
Německý speed server 500
Švýcarský speed server 10-50
Nizozemský speed server 150, u několikadenních speedů 300
Švédský speed server 75
Polský speed server 100, u nočních speedů 40
Ruský speed server 50-100
Francouzský speed server 100
Španělský speed server 100, u několikadenních speedů 200
Italský speed server 80 nebo přístupné jen s prémiovým účtem (přibližně každý 4. speed)
Portugalský speed server 100
Brazilský speed server 100
Rumunský speed server 100
Maďarský speed server 100
Turecký speed server 100
Arabský speed server 100
Speed server na TWM verzi 150-250

Hráčské limity u Classiců

U Classiců je většinou nastaven hráčský limit 500-1000. Existují ale případy, kdy registrace hráčů není nijak omezena (tj. jako u běžných světů). Classicy přístupné výhradně hráčům s aktivovaným prémiovým účtem nejsou příliš časté, příkladem je v minulosti zamýšlené české spuštění placeného Classic serveru.