Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

MikroClasic je druh speed kola typický pro české DK. Jedná se o extrémně pomalý speed (na poměry ostatních speed kol), který má za úkol přiblížit se Classic serverům. Jeho rychlost se pohybuje v rozmezí 15-67. Délka je zpravidla 10-16 hodin. Lze jej považovat za mezikrok v rozdělení typů serverů dle rychlosti (klasický svět - Classic - MikroClasic - běžná speed kola).
Velmi často je zvolena rozestavěná vesnice na levelu 3-5. Výsledný speed je poté lépe hratelný a zábavnější.

Příklad MikroClasic: Microclasic.jpg

Podobná speed kola

MikroClassic byl inspirován speed kolem zvaným MiniClassic, jež se vzácně vyskytuje na ruské jazykové verzi DK. Tento speed trvá 1-3 týdny a má rychlost 3-10. Hraje se většinou podobně jako běžný svět nebo Classic od 26 bodů.
Na českých DK se velice vzácně objevují Blesky délky 6-24 hodin s rychlostí 50-150. Tyto speedy jsou délkou i relativní délkou (přepočítanou na určitou rychlost) často MikroClassicům podobné, avšak z definice (rychlost MikroClassiců je nižší než 50) se mezi ně neřadí. Herní styl hráčů a nastavení se často od MikroClassiců příliš neliší.
Pro některé cizí jazykové verze DK jsou typická několikadenní až týdenní speed kola s rychlostí 30-120.