Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

V tomto tématu naleznete významy hodnot uvedených v soupisu nastavení budov, kterou naleznete po dodání /interface.php?func=get_building_info za webovou adresu světa.
Například pro speed server vypadá daná stránka takto:
ttps://css1.divokekmeny.cz/interface.php?func=get_building_info

Skládá se z bloků, přičemž každý blok se týká nastavených vlastností jedné budovy.

<main> - název budovy (main = hlavní budova, barracks = kasárna, stable = stáj, garage = dílna, church = kostel, church_f = první kostel, snob = panský dvůr, smith = kovárna, place = nádvoří, statue = socha, market = tržiště, wood = dřevorubec, stone = lom na těžbu hlíny, iron = železný důl, farm = selský dvůr, storage = skladiště, hide = skrýš, wall = opevnění)
<max_level>30</max_level> - maximální úroveň, na kterou lze budovu vystavět
<min_level>1</min_level> - minimální úroveň budovy (1 pouze u hlavní budovy, skladiště a selského dvora, jinak 0; hodnoty nesouvisí s defaultním nastavením, které se spustí, když nastavení není vyplněno administrátorem serveru)
<wood>90</wood>
<stone>80</stone>
<iron>70</iron> - cena (dřevo, hlína, železo) úrovně 1 dané budovy
<pop>5</pop> - místo zabírané v selském dvoře budovou na úrovni 1
<wood_factor>1.26</wood_factor>
<stone_factor>1.275</stone_factor>
<iron_factor>1.26</iron_factor>
<pop_factor>1.17</pop_factor> - nárůst potřebných surovin / počet obyvatel k výstavbě následujícího levelu ((cena za level (x)) * factor = cena za level (x + 1)
<build_time>2.25</build_time> - hodnota doby stavby budovy na úrovni 1 (dosazuje se do vzorce pro výpočet délky stavby budovy)
<build_time_factor>1.2</build_time_factor> - nárůst doby stavby budovy při stavbě následující úrovně; je potřeba zdůraznit, že na světech s aktivní new_buildtime_formula je reálná doba stavby prvních 2-3 levelů (dle nastavení) budovy velmi krátká a počítá se podle speciálního vzorce
</main>

Zvláštní případy

Časy výstaveb budov zdánlivě závisí pouze na rychlosti světa. To však není vždy pravda.
Existují atypické herní konfigurace světa, které jsou založeny na prvních německých světech, z nichž .de W1/W2 konfigurace, .de W3 konfigurace a .de W4 konfigurace mění rychlost výstavby budov (konkrétně oproti standardní konfiguraci se při .de W1/W2 konfiguraci a .de W3 konfiguraci staví budovy pomaleji, při .de W4 konfiguraci rychleji).

Běžná konfigurace - nastavení budov (rychlost světa 1)

<config>
<main>
<max_level>30</max_level>
<min_level>1</min_level>
<wood>90</wood>
<stone>80</stone>
<iron>70</iron>
<pop>5</pop>
<wood_factor>1.26</wood_factor>
<stone_factor>1.275</stone_factor>
<iron_factor>1.26</iron_factor>
<pop_factor>1.17</pop_factor>
<build_time>900</build_time>
<build_time_factor>1.2</build_time_factor>
</main>
<barracks>
<max_level>25</max_level>
<min_level>0</min_level>
<wood>200</wood>
<stone>170</stone>
<iron>90</iron>
<pop>7</pop>
<wood_factor>1.26</wood_factor>
<stone_factor>1.28</stone_factor>
<iron_factor>1.26</iron_factor>
<pop_factor>1.17</pop_factor>
<build_time>1800</build_time>
<build_time_factor>1.2</build_time_factor>
</barracks>
<stable>
<max_level>20</max_level>
<min_level>0</min_level>
<wood>270</wood>
<stone>240</stone>
<iron>260</iron>
<pop>8</pop>
<wood_factor>1.26</wood_factor>
<stone_factor>1.28</stone_factor>
<iron_factor>1.26</iron_factor>
<pop_factor>1.17</pop_factor>
<build_time>6000</build_time>
<build_time_factor>1.2</build_time_factor>
</stable>
<garage>
<max_level>15</max_level>
<min_level>0</min_level>
<wood>300</wood>
<stone>240</stone>
<iron>260</iron>
<pop>8</pop>
<wood_factor>1.26</wood_factor>
<stone_factor>1.28</stone_factor>
<iron_factor>1.26</iron_factor>
<pop_factor>1.17</pop_factor>
<build_time>6000</build_time>
<build_time_factor>1.2</build_time_factor>
</garage>
<church>
<max_level>3</max_level>
<min_level>0</min_level>
<wood>16000</wood>
<stone>20000</stone>
<iron>5000</iron>
<pop>5000</pop>
<wood_factor>1.26</wood_factor>
<stone_factor>1.28</stone_factor>
<iron_factor>1.26</iron_factor>
<pop_factor>1.55</pop_factor>
<build_time>184980</build_time>
<build_time_factor>1.2</build_time_factor>
</church>
<church_f>
<max_level>1</max_level>
<min_level>0</min_level>
<wood>160</wood>
<stone>200</stone>
<iron>50</iron>
<pop>5</pop>
<wood_factor>1.26</wood_factor>
<stone_factor>1.28</stone_factor>
<iron_factor>1.26</iron_factor>
<pop_factor>1.55</pop_factor>
<build_time>8160</build_time>
<build_time_factor>1.2</build_time_factor>
</church_f>
<snob>
<max_level>1</max_level>
<min_level>0</min_level>
<wood>15000</wood>
<stone>25000</stone>
<iron>10000</iron>
<pop>80</pop>
<wood_factor>2</wood_factor>
<stone_factor>2</stone_factor>
<iron_factor>2</iron_factor>
<pop_factor>1.17</pop_factor>
<build_time>586800</build_time>
<build_time_factor>1.2</build_time_factor>
</snob>
<smith>
<max_level>20</max_level>
<min_level>0</min_level>
<wood>220</wood>
<stone>180</stone>
<iron>240</iron>
<pop>20</pop>
<wood_factor>1.26</wood_factor>
<stone_factor>1.275</stone_factor>
<iron_factor>1.26</iron_factor>
<pop_factor>1.17</pop_factor>
<build_time>6000</build_time>
<build_time_factor>1.2</build_time_factor>
</smith>
<place>
<max_level>1</max_level>
<min_level>0</min_level>
<wood>10</wood>
<stone>40</stone>
<iron>30</iron>
<pop>0</pop>
<wood_factor>1.26</wood_factor>
<stone_factor>1.275</stone_factor>
<iron_factor>1.26</iron_factor>
<pop_factor>1.17</pop_factor>
<build_time>10860</build_time>
<build_time_factor>1.2</build_time_factor>
</place>
<statue>
<max_level>1</max_level>
<min_level>0</min_level>
<wood>220</wood>
<stone>220</stone>
<iron>220</iron>
<pop>10</pop>
<wood_factor>1.26</wood_factor>
<stone_factor>1.275</stone_factor>
<iron_factor>1.26</iron_factor>
<pop_factor>1.17</pop_factor>
<build_time>1500</build_time>
<build_time_factor>1.2</build_time_factor>
</statue>
<market>
<max_level>25</max_level>
<min_level>0</min_level>
<wood>100</wood>
<stone>100</stone>
<iron>100</iron>
<pop>20</pop>
<wood_factor>1.26</wood_factor>
<stone_factor>1.275</stone_factor>
<iron_factor>1.26</iron_factor>
<pop_factor>1.17</pop_factor>
<build_time>2700</build_time>
<build_time_factor>1.2</build_time_factor>
</market>
<wood>
<max_level>30</max_level>
<min_level>0</min_level>
<wood>50</wood>
<stone>60</stone>
<iron>40</iron>
<pop>5</pop>
<wood_factor>1.25</wood_factor>
<stone_factor>1.275</stone_factor>
<iron_factor>1.245</iron_factor>
<pop_factor>1.155</pop_factor>
<build_time>900</build_time>
<build_time_factor>1.2</build_time_factor>
</wood>
<stone>
<max_level>30</max_level>
<min_level>0</min_level>
<wood>65</wood>
<stone>50</stone>
<iron>40</iron>
<pop>10</pop>
<wood_factor>1.27</wood_factor>
<stone_factor>1.265</stone_factor>
<iron_factor>1.24</iron_factor>
<pop_factor>1.14</pop_factor>
<build_time>900</build_time>
<build_time_factor>1.2</build_time_factor>
</stone>
<iron>
<max_level>30</max_level>
<min_level>0</min_level>
<wood>75</wood>
<stone>65</stone>
<iron>70</iron>
<pop>10</pop>
<wood_factor>1.252</wood_factor>
<stone_factor>1.275</stone_factor>
<iron_factor>1.24</iron_factor>
<pop_factor>1.17</pop_factor>
<build_time>1080</build_time>
<build_time_factor>1.2</build_time_factor>
</iron>
<farm>
<max_level>30</max_level>
<min_level>1</min_level>
<wood>45</wood>
<stone>40</stone>
<iron>30</iron>
<pop>0</pop>
<wood_factor>1.3</wood_factor>
<stone_factor>1.32</stone_factor>
<iron_factor>1.29</iron_factor>
<pop_factor>1</pop_factor>
<build_time>1200</build_time>
<build_time_factor>1.2</build_time_factor>
</farm>
<storage>
<max_level>30</max_level>
<min_level>1</min_level>
<wood>60</wood>
<stone>50</stone>
<iron>40</iron>
<pop>0</pop>
<wood_factor>1.265</wood_factor>
<stone_factor>1.27</stone_factor>
<iron_factor>1.245</iron_factor>
<pop_factor>1.15</pop_factor>
<build_time>1020</build_time>
<build_time_factor>1.2</build_time_factor>
</storage>
<hide>
<max_level>10</max_level>
<min_level>0</min_level>
<wood>50</wood>
<stone>60</stone>
<iron>50</iron>
<pop>2</pop>
<wood_factor>1.25</wood_factor>
<stone_factor>1.25</stone_factor>
<iron_factor>1.25</iron_factor>
<pop_factor>1.17</pop_factor>
<build_time>1800</build_time>
<build_time_factor>1.2</build_time_factor>
</hide>
<wall>
<max_level>20</max_level>
<min_level>0</min_level>
<wood>50</wood>
<stone>100</stone>
<iron>20</iron>
<pop>5</pop>
<wood_factor>1.26</wood_factor>
<stone_factor>1.275</stone_factor>
<iron_factor>1.26</iron_factor>
<pop_factor>1.17</pop_factor>
<build_time>3600</build_time>
<build_time_factor>1.2</build_time_factor>
</wall>
</config>