Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Tato stránka pojednává o herní konfiguraci, tedy konkrétní položce v nastavení světa.
Konfigurací lze chápat i nastavení (například nastavení světa) jako takové.

O stránce zobrazující nastavení serveru pojednává článek Čtení v konfiguraci světa

Obecné informace

Herní konfigurace jsou soubory (ne v počítačovém slova smyslu) některých základních nastavení hry. Mezi tato nastavení patří především vlastnosti jednotek (cena, rychlost rekrutace, bojové hodnoty, rychlost) a vlastnosti budov (cena, rychlost výstavby, hodnoty vlastností budov - např. produkce surovin, velikost selského dvora, velikost skladiště).
Vznikly v průběhu vývoje DK.
Každý herní server má nastavenu některou z herních konfigurací. Informaci, která z herních konfigurací je na daném světě, Classicu či speed kole nastavena, nelze nikde nalézt přímo, ve většině případů však mají jednotlivé typy herní konfigurace specifické kombinace nastavení jednotek a nastavení budov, podle kterých je lze rozpoznat.

Seznam

Rozlišujeme několik herních konfigurací s těmito základními charakteristikami:

Standardní

Vývojově nejmladší, nejnastavovanější, všem běžně známá.
Není-li uvedeno jinak, statistické údaje na této Wiki se týkají této konfigurace. Můžeme si pro příklad uvést několik takových hodnot:
Při rychlosti 1 a 100% produkci produkují všechny surovinové zdroje na úrovni 30 2.400 jednotek dané suroviny za hodinu.
Selský dvůr na úrovni 30 má základní kapacitu 24.000 obyvatel (ta je vyšší v případě, že je vesnice bonusová se zvětšeným selským dvorem nebo je v ní aktivní vlajka na zvýšení kapacity SD).
Lehká kavalérie má útok 130.
Katapult a beranidlo ujdou vzdálenost 1 pole při rychlosti světa 1 a rychlosti jednotek 1 za 30 minut.

.de W1/W2 konfigurace

Oproti standardní konfiguraci změny ve výzkumu, pomalejší stavba budov, u některých vojenských jednotek jiné ceny a bojové hodnoty, u všech jiná rychlost a pomalejší rekrutace, menší produkce surovin (ale s rychlejším procentuálním růstem, takže na extrémně vysokých úrovních surovinových zdrojů (např. 100) by byla vyšší), nižší kapacita selského dvora, vyšší kapacita skladiště, nižší kapacita skrýše.

.de W3 konfigurace

Oproti standardní konfiguraci změny ve výzkumu, pomalejší stavba budov, nižší produkce, nižší kapacita selského dvora, vyšší kapacita skladiště, nižší kapacita skrýše, vyšší kapacita skladiště, nižší kapacita skrýše.

.de W4 konfigurace

Oproti standardní konfiguraci patrná především vysoká rychlost výstavby budov.

.de W5 konfigurace

Pravděpodobně jediný znatelný rozdíl oproti standardní konfiguraci je skutečnost, že se i při jednoduchém výzkumu musí vyzkoumat šermíře na úroveň 1 (vliv nastavení 10stupňového výzkumu na případný výzkum špehů nezkoumán).

Další účinky

Starší herní konfigurace jsou spjaty s prvními německými světy. Stává se proto, že po jejich nastavení se "hra samovolně upraví" do podoby více připomínající konkrétní svět v případě, že i další nastavení na serveru jsou podobná.
Může se tak například stát, že po nastavení .de W1/W2 konfigurace a balíčkového systému šlechticů na 1 speed kolo se "automaticky" změní cena 1 balíčku surovin z Dřevo: 28.000 Hlína: 30.000 Železo: 25.000 na Dřevo: 30.000 Hlína: 50.000 Železo: 50.000, tedy ceně balíčku surovin na německém S1.