Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Obecné informace

V tomto tématu naleznete významy hodnot uvedených v soupisu nastavení jednotek, kterou naleznete po dodání /interface.php?func=get_unit_info za webovou adresu světa.
Například pro speed server vypadá daná stránka takto: https://css1.divokekmeny.cz/interface.php?func=get_unit_info
Skládá se z bloků, přičemž každý blok se týká nastavení jedné jednotky.


<spear> - název jednotky (spear = kopiník, sword = šermíř, axe = sekerník, archer = lučištník, spy = špeh, light = lehká kavalérie, marcher = lučištník na koni, heavy = těžká kavalérie, ram = beranidlo, catapult = katapult, knight = paladin, snob = šlechtic, militia = domobrana); nejsou-li některé jednotky na daném světě aktivní - např. domobrana, lučištníci, paladin - nejsou v seznamu ani uváděny.
<wood> - dřevo potřebné pro rekrutaci jednotky
<stone> - hlína potřebná pro rekrutaci jednotky
<iron> - železo potřebné pro rekrutaci jednotky
<pop> - obyvatelstvo v selském dvoře zabrané jednotkou
<speed> - rychlost jednotky; rychlost je absolutní (udaná v čase překročení 1 pole mapy), tedy je do ní přímo započítána i rychlost světa a relativní rychlost jednotek; lze vidět, že obecně zažité délky přechodu 1 pole určitou jednotkou nejsou zcela přesné
<attack> - útok
<defense> - obrana proti pěchotě
<defense_cavalry> - obrana proti kavalerii
<defense_archer> - obrana proti lučištníkům; zobrazuje se i tehdy, nejsou-li na světě lučištníci aktivní
<carry> - množství surovin unesitelné jednotkou při rabování
<build_time> - doba výstavby; tato hodnota je důležitá pro vzorec doby výstavby dané jednotky v příslušné rekrutační budově určitého stupně, ale sama o sobě nemá konkrétní význam; hodnota je absolutní, tedy je do ní už započítána rychlost světa

Zvláštní případy

Většina těchto hodnot je zdánlivě neměnná nebo závisející pouze na rychlosti světa a relativní rychlosti jednotek. To však není vždy pravda.
Je-li na světě nastaven jiný systém nárůstu cen šlechticů než zlaté mince, je v nastavení jednotek uvedena cena šlechtice tak, jak je nastavena jeho konstantní cena nebo cena 1 balíčku surovin.
Existují atypické herní konfigurace světa, které jsou založeny na prvních německých světech. .de W1/W2 konfigurace, .de W3 konfigurace a .de W4 konfigurace (možná i .de W5 konfigurace) mění některá z těchto nastavení. Pro ukázku jsou níže uvedena nastavení jednotek na speed kole rychlosti 400 a rychlostí jednotek pravděpodobně vždy 1 s běžnou konfigurací, .de W1/W2 konfigurací a .de W4 konfigurací.

Běžná konfigurace - nastavení jednotek

<config>
<spear>
<wood>50</wood>
<stone>30</stone>
<iron>10</iron>
<pop>1</pop>
<speed>0.0449999999964</speed>
<attack>10</attack>
<defense>15</defense>
<defense_cavalry>45</defense_cavalry>
<defense_archer>20</defense_archer>
<carry>25</carry>
<build_time>2.55</build_time>
</spear>
<sword>
<wood>30</wood>
<stone>30</stone>
<iron>70</iron>
<pop>1</pop>
<speed>0.0550000000055</speed>
<attack>25</attack>
<defense>50</defense>
<defense_cavalry>25</defense_cavalry>
<defense_archer>40</defense_archer>
<carry>15</carry>
<build_time>3.75</build_time>
</sword>
<axe>
<wood>60</wood>
<stone>30</stone>
<iron>40</iron>
<pop>1</pop>
<speed>0.0449999999964</speed>
<attack>40</attack>
<defense>10</defense>
<defense_cavalry>5</defense_cavalry>
<defense_archer>10</defense_archer>
<carry>10</carry>
<build_time>3.3</build_time>
</axe>
<spy>
<wood>50</wood>
<stone>50</stone>
<iron>20</iron>
<pop>2</pop>
<speed>0.022500000001238</speed>
<attack>0</attack>
<defense>2</defense>
<defense_cavalry>1</defense_cavalry>
<defense_archer>2</defense_archer>
<carry>0</carry>
<build_time>2.25</build_time>
</spy>
<light>
<wood>125</wood>
<stone>100</stone>
<iron>250</iron>
<pop>4</pop>
<speed>0.02499999999875</speed>
<attack>130</attack>
<defense>30</defense>
<defense_cavalry>40</defense_cavalry>
<defense_archer>30</defense_archer>
<carry>80</carry>
<build_time>4.5</build_time>
</light>
<heavy>
<wood>200</wood>
<stone>150</stone>
<iron>600</iron>
<pop>6</pop>
<speed>0.027499999998212</speed>
<attack>150</attack>
<defense>200</defense>
<defense_cavalry>80</defense_cavalry>
<defense_archer>180</defense_archer>
<carry>50</carry>
<build_time>9</build_time>
</heavy>
<ram>
<wood>300</wood>
<stone>200</stone>
<iron>200</iron>
<pop>5</pop>
<speed>0.0750000000075</speed>
<attack>2</attack>
<defense>20</defense>
<defense_cavalry>50</defense_cavalry>
<defense_archer>20</defense_archer>
<carry>0</carry>
<build_time>12</build_time>
</ram>
<catapult>
<wood>320</wood>
<stone>400</stone>
<iron>100</iron>
<pop>8</pop>
<speed>0.0750000000075</speed>
<attack>100</attack>
<defense>100</defense>
<defense_cavalry>50</defense_cavalry>
<defense_archer>100</defense_archer>
<carry>0</carry>
<build_time>18</build_time>
</catapult>
<knight>
<wood>20</wood>
<stone>20</stone>
<iron>40</iron>
<pop>10</pop>
<speed>0.02499999999875</speed>
<attack>150</attack>
<defense>250</defense>
<defense_cavalry>400</defense_cavalry>
<defense_archer>150</defense_archer>
<carry>100</carry>
<build_time>54</build_time>
</knight>
<snob>
<wood>40000</wood>
<stone>50000</stone>
<iron>50000</iron>
<pop>100</pop>
<speed>0.087499999989063</speed>
<attack>30</attack>
<defense>100</defense>
<defense_cavalry>50</defense_cavalry>
<defense_archer>100</defense_archer>
<carry>0</carry>
<build_time>45</build_time>
</snob>
</config>

.de W1/W2 konfigurace - nastavení jednotek

<config>
<spear>
<wood>50</wood>
<stone>30</stone>
<iron>10</iron>
<pop>1</pop>
<speed>0.0299999999976</speed>
<attack>10</attack>
<defense>15</defense>
<defense_cavalry>40</defense_cavalry>
<defense_archer>20</defense_archer>
<carry>25</carry>
<build_time>5.25</build_time>
</spear>
<sword>
<wood>30</wood>
<stone>30</stone>
<iron>90</iron>
<pop>1</pop>
<speed>0.03750000000375</speed>
<attack>25</attack>
<defense>50</defense>
<defense_cavalry>25</defense_cavalry>
<defense_archer>40</defense_archer>
<carry>15</carry>
<build_time>8.25</build_time>
</sword>
<axe>
<wood>60</wood>
<stone>30</stone>
<iron>40</iron>
<pop>1</pop>
<speed>0.0299999999976</speed>
<attack>40</attack>
<defense>10</defense>
<defense_cavalry>5</defense_cavalry>
<defense_archer>10</defense_archer>
<carry>10</carry>
<build_time>6.75</build_time>
</axe>
<spy>
<wood>50</wood>
<stone>50</stone>
<iron>20</iron>
<pop>2</pop>
<speed>0.0150000000015</speed>
<attack>0</attack>
<defense>2</defense>
<defense_cavalry>1</defense_cavalry>
<defense_archer>2</defense_archer>
<carry>0</carry>
<build_time>4.5</build_time>
</spy>
<light>
<wood>125</wood>
<stone>100</stone>
<iron>250</iron>
<pop>4</pop>
<speed>0.016249999994313</speed>
<attack>100</attack>
<defense>30</defense>
<defense_cavalry>40</defense_cavalry>
<defense_archer>30</defense_archer>
<carry>80</carry>
<build_time>9</build_time>
</light>
<heavy>
<wood>180</wood>
<stone>120</stone>
<iron>500</iron>
<pop>6</pop>
<speed>0.018749999999766</speed>
<attack>150</attack>
<defense>200</defense>
<defense_cavalry>80</defense_cavalry>
<defense_archer>180</defense_archer>
<carry>50</carry>
<build_time>18</build_time>
</heavy>
<ram>
<wood>300</wood>
<stone>200</stone>
<iron>200</iron>
<pop>5</pop>
<speed>0.050000000005</speed>
<attack>2</attack>
<defense>20</defense>
<defense_cavalry>50</defense_cavalry>
<defense_archer>20</defense_archer>
<carry>0</carry>
<build_time>30</build_time>
</ram>
<catapult>
<wood>320</wood>
<stone>400</stone>
<iron>100</iron>
<pop>8</pop>
<speed>0.0599999999952</speed>
<attack>100</attack>
<defense>100</defense>
<defense_cavalry>50</defense_cavalry>
<defense_archer>100</defense_archer>
<carry>0</carry>
<build_time>60</build_time>
</catapult>
<knight>
<wood>20</wood>
<stone>20</stone>
<iron>40</iron>
<pop>10</pop>
<speed>0.016249999994313</speed>
<attack>150</attack>
<defense>250</defense>
<defense_cavalry>400</defense_cavalry>
<defense_archer>150</defense_archer>
<carry>100</carry>
<build_time>54</build_time>
</knight>
<snob>
<wood>40000</wood>
<stone>50000</stone>
<iron>50000</iron>
<pop>100</pop>
<speed>0.0750000000075</speed>
<attack>30</attack>
<defense>100</defense>
<defense_cavalry>50</defense_cavalry>
<defense_archer>100</defense_archer>
<carry>0</carry>
<build_time>90</build_time>

.de W4 konfigurace - nastavení jednotek

<config>
<spear>
<wood>50</wood>
<stone>30</stone>
<iron>10</iron>
<pop>1</pop>
<speed>0.0299999999976</speed>
<attack>10</attack>
<defense>15</defense>
<defense_cavalry>45</defense_cavalry>
<defense_archer>20</defense_archer>
<carry>25</carry>
<build_time>2.55</build_time>
</spear>
<sword>
<wood>30</wood>
<stone>30</stone>
<iron>70</iron>
<pop>1</pop>
<speed>0.03750000000375</speed>
<attack>25</attack>
<defense>50</defense>
<defense_cavalry>25</defense_cavalry>
<defense_archer>40</defense_archer>
<carry>15</carry>
<build_time>3.75</build_time>
</sword>
<axe>
<wood>60</wood>
<stone>30</stone>
<iron>40</iron>
<pop>1</pop>
<speed>0.0299999999976</speed>
<attack>40</attack>
<defense>10</defense>
<defense_cavalry>5</defense_cavalry>
<defense_archer>10</defense_archer>
<carry>10</carry>
<build_time>3.3</build_time>
</axe>
<spy>
<wood>50</wood>
<stone>50</stone>
<iron>20</iron>
<pop>2</pop>
<speed>0.0150000000015</speed>
<attack>0</attack>
<defense>2</defense>
<defense_cavalry>1</defense_cavalry>
<defense_archer>2</defense_archer>
<carry>0</carry>
<build_time>2.25</build_time>
</spy>
<light>
<wood>125</wood>
<stone>100</stone>
<iron>250</iron>
<pop>4</pop>
<speed>0.016249999994313</speed>
<attack>150</attack>
<defense>30</defense>
<defense_cavalry>40</defense_cavalry>
<defense_archer>30</defense_archer>
<carry>80</carry>
<build_time>4.5</build_time>
</light>
<heavy>
<wood>200</wood>
<stone>150</stone>
<iron>600</iron>
<pop>6</pop>
<speed>0.018749999999766</speed>
<attack>150</attack>
<defense>200</defense>
<defense_cavalry>80</defense_cavalry>
<defense_archer>180</defense_archer>
<carry>50</carry>
<build_time>9</build_time>
</heavy>
<ram>
<wood>300</wood>
<stone>200</stone>
<iron>200</iron>
<pop>5</pop>
<speed>0.050000000005</speed>
<attack>2</attack>
<defense>20</defense>
<defense_cavalry>50</defense_cavalry>
<defense_archer>20</defense_archer>
<carry>0</carry>
<build_time>12</build_time>
</ram>
<catapult>
<wood>320</wood>
<stone>400</stone>
<iron>100</iron>
<pop>8</pop>
<speed>0.050000000005</speed>
<attack>100</attack>
<defense>100</defense>
<defense_cavalry>50</defense_cavalry>
<defense_archer>100</defense_archer>
<carry>0</carry>
<build_time>22.5</build_time>
</catapult>
<knight>
<wood>20</wood>
<stone>20</stone>
<iron>40</iron>
<pop>10</pop>
<speed>0.016249999994313</speed>
<attack>150</attack>
<defense>250</defense>
<defense_cavalry>400</defense_cavalry>
<defense_archer>150</defense_archer>
<carry>100</carry>
<build_time>54</build_time>
</knight>
<snob>
<wood>40000</wood>
<stone>50000</stone>
<iron>50000</iron>
<pop>100</pop>
<speed>0.0750000000075</speed>
<attack>30</attack>
<defense>100</defense>
<defense_cavalry>50</defense_cavalry>
<defense_archer>100</defense_archer>
<carry>0</carry>
<build_time>45</build_time>
</snob>
</config>