Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Obecné informace

Stanovuje velikost armády, která může podporovat ves. Jestliže je ve vsi příliš mnoho armády, snižuje se její vojenská síla. Hráč v selském dvoře vidí, jakou má ves momentálně populaci. Vojenská síla se dále počítá podle vzorce:

(stupeň selského dvora) x 1200 / (populace vesnice)

Výsledek větší než 1 = armáda si zachovává celou sílu.
výsledek menší než 1 = síla armády se sníží právě o tuto hodnotu.

Výpočet populace

Populace ve vesnici se vypočítává dle stálých hodnot, které můžete vidět v následující tabulce:

Kopiník.pngŠermíř.pngSekerník.pngLučištník.pngŠpeh.pngLehká kavalérie.pngLučištník na koni.pngTěžká kavalérie.pngBeranidlo.pngKatapult.pngPaladin2.pngŠlechtic.pngDomobrana.png
Počet obyvatel1111245658101000

Ukázka

Stupeň selského dvora: 30
Výpočet: 30 * 1200 = 36000
To znamená, že ve vesnici se může nacházet max. 36000 populace proto, aby vojenská síla neklesla (viz. Obecné informace). Čím více překročíte maximální limit (36000), tím jsou jednotky slabší.
Ověříme si tedy, zda-li vojsko ve vesnici bojuje s normální vojenskou silou a není nijak oslabeno.

Ve vesnici máme:

Počet vojskaTento počet nám dává dohromady 2254 míst v selském dvoře (populace), což si můžeme ověřit výpočtem (viz. Výpočet populace).

Hodnotu taktéž vidíme v selském dvoře jako Vojenské jednotky:

Přehled v selském dvořeDůležité: Do populace se nezapočítává podpora jiných vesnic.