Cíl hry

Z Tribalwars Wiki CZ
Verze z 8. 1. 2023, 21:16, kterou vytvořila DragonLady (diskuse | příspěvky) (oprava)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Jump to navigation
End-game.png

Existují různé faktory, které mohou ovlivnit konec světa. Podmínky pro konec světa, se na jednotlivých světech liší. K dispozici jsou různé konce, popsané níže. Pokud je splněna podmínka, spustí se tzv. Time End.

V některých světech, neexistuje automatický konec světa, například světy typu Casual. Jejich nastavení se může kdykoliv změnit.


Všechny světy

Vezměte prosím na vědomí, že změny neprobíhají ihned automaticky. Neexistuje žádná záruka, že změna proběhne druhý den. Pravidelně kontrolujeme všechny světy a jejich kritéria, a poté provedeme průzkum.


Snížení cen

Pokud jsou splněna kritéria pro snížení ceny, zahajujeme anketu. Snížení ceny se považuje za přijaté, pokud alespoň 2/3 hlasujících hráčů hlasují "ano". Po skončení průzkumu, se změna uskutečňuje do týdne.

Více informací naleznete ZDE


Deaktivace nových účtů

Pokud je na světě méně hráčů než 1000 a svět existuje alespoň 1 rok, je deaktivována tvorba nových účtu na daném světě. Není možný restart v nastavení.


Jak vyhrát svět?

Jeden nebo dva kmeny mohou požádat podporu o průzkum světa a splnění podmínky. Pokud je průzkum zahájen, InnoGames rozhoduje o délce Time Endu. Během Time Endu dochází často ke drobným úpravám v nastavení světa, jako je snížení cen zlatých mincí, slevy balíčků surovin a nemožnost znovu začít.

V případě, že kmen, díky jehož převaze byl Time End spuštěn, svou podmínku vítězství po celou dobu neudrží, svět se neukončí a čeká se na spuštění dalšího Time Endu, který se spustí, když některý ze kmenů získá podmínku vítězství.


Typy jednotlivých vítězství

Podmínky pro konec světa "vítězné podmínky" jsou uvedené ve světovém nastavení. K dispozici jsou tyto podmínky:


Body + vesnice

  • Pokud kmen dosáhl 300.000.000 bodů a 35.000 vesnic je splněna podmínka.


Dominance

  • Hranice splnění podmínky je mít aspoň 80% aktivních vesnic. Hranice již v time endu nesmí klesnout pod 80% aktivních vesnic, jinak bude Time End zrušen. Pokud kmen dodrží podmínky Time Endu, stane se vítězem světa, který bude uzavřen.

Cíl2.jpg


Tajemství

  • Chcete-li vyhrát hru, musí mít kmen kompletní sadu Tajemství. To znamená, že nemusíte držet všechna Tajemství na mapě, ale pouze musíte vlastnit od každého vynálezu nebo objevu alespoň jeden kus. Poté, co kmen získá kontrolu nad kompletní sadou, začíná vítězný odpočet.


Runové války

  • Jednou z podmínek pro ukončení světa jsou takzvané Runové války. Tento způsob ukončení světa je o dobytí runových vesnic a jejich udržení po určenou dobu. V určitém okamžiku se na mapě objeví mystické runové vesnice, které budou čekat na své dobytí. Ovládnutí těchto runových vesnic na každém kontinentu jedním kmenem bude klíčem k vítězství.

Cíl3.jpg


Velké obléhání

  • Kmeny světa bojují o části jednoho velkého města. Body vlivu jsou uděleny kmenům za každý městský okrsek, který vlastní v určitý čas. Každá městská čtvrť uděluje body v jiný čas. Vyhrává kmen, který má nejvíce bodů vlivu.

Cíl5.jpg


Věk osvícení

Věk osvícení je novou výherní podmínku, která bude spuštěna se světem 66.

Ve Věku osvícení, hráč nebo kmen, bude muset dobýt a střežit jednu ze speciálních univerzitních vesnic, a tyto vesnice vylepšovat. První hráč či kmen, který vylepší univerzitu na nejvyšší stupeň, vstoupí do Věku osvícení a svět vítězně skončí. K rychlejšímu dosažení tohoto cíle, musí hráči kmene spolupracovat a posílat suroviny do univerzitní vesnice. Myšlenkou vítězného konce světa je stavba a vylepšování „divu světa“.

Více informací naleznete na následující stránce: Věk osvícení


Systém casual

  • Na tomto typu světa je z počátku hry blokována možnost útočit na hráče s rozdílem bodů o 20% a dále nejde zabrat startovní vesnice. Toto procentuální omezení se postupně zvyšuje až na 200% (nebo 100%) , a potom je odstraněno úplně. Vítězné podmínky se následně změní na dominanci.

Cíl4.jpg


Kde najdu informaci o vítězství konkrétního světa

Pokud najedete kurzorem na žebříček nahoře, tak v menu je to třetí položka.

Cíl1.jpg


Odměny za vyhraný svět

InnoGames globálně sjednotilo odměny za vyhraný svět:

Všichni členové vítězného kmenu - 500 prémiových bodů

bodově nejlepší hráč - 3 000 prémiových bodů
bodově nejlepší hráč - 2 000 prémiových bodů
bodově nejlepší hráč - 1 000 prémiových bodů

Pokud je bodově nejlepší hráč také ve vítězném kmenu, získá odměnu za umístění i 500 PB za vítězství.