Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Expanze je český druh speed kola. Poprvé se konala v létě 2015.
Vítězí hráč nebo kmen s největším počtem bodů (případně vesnic).

Toto speed kolo se skládá z CATové a Bleskové části.
Nejčastěji je nastavena rozestavěná vesnice na úrovni 3-5. V některých případech hráči začínají i s více (2-3) vesnicemi. Systém šlechticů je mincovní. Expanze trvají 6-8 hodin.

Průběh

V první, CATové části není možné dobývat vesnice. Hráči se tedy soustředí na obranu svých vesnic, zbrojení a ražbu zlatých mincí, případně, dovoluje-li to situace, i na demolování soupeřových vesnic, zejména kováren v nich, pomocí katapultů.
V popisu speed kola je uvedeno, odkdy je možné dobývat vesnice (většinou je tato doba blízko polovině speedu; čas je uveden s rezervou 1-5 minut, aby hráči nemohli kalkulovat s posíláním útoků přesně na určitý čas). Tímto mezníkem začíná Blesková část.

Bleskovou část hráči zahajují masivním dobýváním opuštěných vesnic (podle této bodové i územní expanze je speed kolo pojmenováno). To vyplývá z faktu, že během CATové části mohli našetřit zlaté mince i na 15 a více šlechticů.
Následuje postupná stavba nově dobytých vesnic.
Expanze jsou navrhovány tak, aby bylo možné tyto nově dobyté vesnice ještě 1-2x použít k útokům na hráče / dostavění obrany a včas v nich razit zlaté mince. To vede k mnoha zajímavým bojům a dobývacím akcím i v posledních hodinách a desítkách minut trvání speed kola.

Zahraniční speed kola typu Expansion

Na francouzských DK se lze setkat se speed koly typu Expansion.
Jedná se o speedy typu Blesk s upraveným nastavením šlechtice, jež umožňuje rychlé dobývání (šlechtic ubírá více oddanosti, nízká cena zlatých mincí atd.).