Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Charakteristika


CAT je zvláštní typ speedu, ve kterém se vítězem stane hráč nebo kmen s největším počtem bodů na konci speedu, hráč, který jako první na maximum dostaví jednu ze svých vesnic nebo kmen vlastnící nejvíce maximálně dostavěných vesnic, případně kmen, jehož všichni členové mají jako první dostavěné všechny své vesnice a zároveň dosáhnou maximálního počtu členů kmene.

Příklad CATu: Catpopis.jpg

Nastavení


Nejprve je důležité poznamenat, že oproti ostatním speedům, kde vyhrává hráč s největším počtem bodů, vesnic, off, deff nebo OD ranku, speedy typu CAT nikdy nedosahují délky několika dnů. Je to dáno tím, že CATy, kde vyhrává kmen s největším počtem plně vystavěných vesnic, jsou velmi vzácné ( nehledě na to, že jsou často pojmenovávány jako Blesky ) a u ostatních samozřejmě netrvá příliš dlouho dostavět vesnici. Proto jsou CATy obecně krátké speedy délky 1 hodiny ( MiniCAT ) až 12 hodin.
Rychlost se obvykle pohybuje v rozmezí 100-400, záleží na délce, rychlosti vojska i dalším nastavení.
Rychlost jednotek je 0,3-1, její nastavení silně ovlivňuje hru, jelikož hráči získávají suroviny převážně z farmení okolních vesnic, navíc útočí i vzájemně, takže při nízké rychlosti mohou lépe uhýbat útokům nepřítele.
Oproti Bashům zde velkou roli hraje i počet barbarských a bonusových vesnic- právě díky možnému farmení.
Naopak společná vlastnost s Bashi je, že se na některých speed kolech typu CAT vyskytuje i farm limit. Na těchto druzích CATu je pak samozřejmé zaměření hráčů na útok.
Na většině CATů nelze zabírat vesnice.

Dělení CATů


Celkově tyto speedy můžeme rozdělit do dvou skupin podle toho, zda lze či nelze zabírat vesnice.

CATy se zabíráním vesnic


Tato skupina CATů je opravdu velice vzácná, na většině zahraničních speed serverů ji nenalezneme.


Jeden z podtypů je druh speedu, kde vyhrává hráč nebo kmen s největším počtem dostavěných vesnic. V případě shody pak rozhodují body nebo off rank, je tedy jasné, že se takovéto speed blíží Bleskům s prvky speedů typu CAT vs. Bash. Proto jsou některé podobné druhy speedů nazývány Blesky.
Dalším druhem je v podstatě klasický CAT, jen s tím rozdílem, že lze zabírat vesnice. V takovém případě si samozřejmě musí hráči hlídat případnou obranu. Vyhrává hráč nebo kmen, který jako první vlastní 1 nebo jiný počet plně dostavěných vesnic. Oproti předchozímu typu se zde občas vyskytuje i farm limit.

CATy bez zabírání vesnic


Tyto CATy jsou častější a nalezneme je na většině speed serverů. Díky jejich častějšímu nastavování jsou více prozkoumané, což se projevuje na propracovanější taktice.


Poměrně častý je zde farm limit, vysoké je i využití katapultů, podle nichž je i typ speedu CAT pojmenován. To samozřejmě vede k útočnému zaměření hráčů a nutnosti neustálé aktivity, aby nedošlo ke zničení vesnice a jejího vojska.
Obvykle vyhrává hráč, který jako první dostaví svou vesnici, méně pokrokový je typ, kdy se vítězem stane hráč vlastnící největší vesnici na konci speed kola ( pak samozřejmě může mít CAT více vítězů ). Vzácněji může vyhrát i hráč s největším počtem bodů- jedná se o případy, kdy hráči jednoduše nedosáhnou hlavní podmínky vítězství dostavět vesnici a jako druhotní podmínka je nastaveno, že vyhraje hráč s největším počtem bodů.
Další možností je, že vyhraje několikačlenný ( obvykle dvoučlenný ) kmen, jehož všichni členové dostaví jako první své vesnice.

Dostavěné vesnice


Podle nastavení speed kola samozřejmě mohou mít dostavěné vesnice na různých speed kolech různou velikost v závislosti na nastavení speedu.
Obvykle lze odvodit veškeré hodnoty jednotlivých speed kol z těchto hodnot:

12130 bodů má "nejprimitivnější" dostavěná vesnice, kde není socha, kostel ani třístupňový panský dvůr 12355 bodů má vesnice, kde je třístupňový panský dvůr a není socha ani kostel. Za kostel můžeme připočíst 10 bodů, za další 2 stupně ( v případě, že je podmínkou vítězství vesnice velikosti, pro jejíž dosáhnutí jsou potřeba 2 stupně řadových kostelů v nehlavní vesnici ( v hlavní vesnici je první kostel, který nelze vystavět na 2. nebo 3. stupeň )) dohromady 4 body- za každý 2. Za sochu můžeme připočíst 24 bodů, socha je samozřejmě na speedu aktivní, když je aktivní paladin.

Zahraniční CATy


Rozšířenost a četnost CATů na zahraničních i českých speed kolech je obvykle nižší než rozšířenost a četnost Bashů.
Na polských ani německých DK se CATy obvykle nevyskytují, poměrně vzácné jsou i na světové jazykové verzi.
Naopak poměrně časté jsou na ruských DK, pravidelně se vyskytují i na speed serveru brazilském.
Na ostatních jazykových verzích DK CATy zaujímají 4-10% celkového počtu speedů.
Obecně v zahraničí převažují celkem jednoduché CATy, kde vyhrávají hráči a nelze zabírat vesnice, vzácněji se vyskytují i CATy, kde vyhrávají kmeny, jehož všichni členové mají plně dostavěné vesnice.