Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání
InventářPoložky inventáře

Ve verzi 8.19 přibyl do hry Inventář, který původně obsahoval místo pro darovatelné prémiové položky. Časem se sem začali přidávat i předměty, které můžeš získat za denní přihlášení do hry, nebo v herních událostech.

Ve hře existují různé druhy předmětů, které ovlivňují různé funkce hry a pomáhají s hrou a herní strategií.

Předměty se dají rozdělit na několik kategorií, například na předměty s dočasným a nebo trvalým účinkem.

Některé předměty se podle efektivity mohou dělit na tři úrovně: bronz, stříbro a zlato.

Ve hře existují i speciální předměty, které najdeš ve spodní části této stránky.

Trvalé účinky

Když aktivuješ ve vesnici trvalý předmět, účinek zůstane v této vesnici i v případě, že ji zabere jiný hráč nebo se změní na vesnici barbarů.

Obrázek Popis předmětu a jeho účinku
3022.png Pěstování obilí: Trvale zvýší maximální počet obyvatel v aktuální vesnici o 10%.
3032.png Nabroušené nástroje: Trvale zvýší produkci dřeva v aktuální vesnici o 10%.
3033.png Pevné cihly: Trvale zvýší produkci hlíny v aktuální vesnici o 10%.
3034.png Vylepšené důlní vozíky: Trvale zvýší produkci železa v aktuální vesnici o 10%.
3035.png Efektivní pracovníci: Trvale zvýší produkci dřeva, hlíny a železa v aktuální vesnici o 3%.
3036.png Mistr zbraně : Trvale zvýší rychlost rekrutace v budově Kasárna v aktuální vesnici o 10%.
3037.png Vylepšená sedla: Trvale zvýší rychlost rekrutace v budově Stáj v aktuální vesnici o 10%.
3038.png Vylepšené strojírenství: Trvale zvýší rychlost rekrutace v budově Dílna v aktuální vesnici o 10%.
3039.png Dobré kontakty: Trvale zvýší kapacitu skladiště a obchodníků v aktuální vesnici o 25%.

Prémium a produkce

V případě dočasně trvající funkce se účinky stejného předmětu nesčítají, ale prodlužují.

Obrázek Popis předmětu a jeho účinku
Premium 3.png Premium 14.png Premium 30.png Prémiový účet: Prodlouží nebo aktivuje funkci Prémiový účet na určitý počet dní.
Hodnoty: 3 dny, 7 dní, 14 dní, 30 dní.
Fa 7.png Fa 30.png Pomocník rabování: Prodlouží nebo aktivuje funkci Pomocník rabování na určitý počet dní.
Hodnoty: 7 dní, 30 dní.
Am 3.png Am 14.png Am 30.png Správce účtu: Prodlouží nebo aktivuje funkci Správce účtu na určitý počet dní.
Hodnoty: 3 dny, 7 dní, 14 dní, 30 dní.
Wood 1.png Wood 7.png Wood 30.png +20% produkce dřeva: Prodlouží nebo aktivuje funkci +20% produkce dřeva na určitý počet dní.
Hodnoty: 1 den, 7 dní, 30 dní.
Stone 1.png Stone 7.png Stone 30.png +20% produkce hlíny: Prodlouží nebo aktivuje funkci +20% produkce hlíny na určitý počet dní.
Hodnoty: 1 den, 7 dní, 30 dní.
Iron 1.png Iron 7.png Iron 30.png +20% produkce železa: Prodlouží nebo aktivuje funkci +20% produkce železa na určitý počet dní.
Hodnoty: 1 den, 7 dní, 30 dní.
Resources 100.png Resources 200.png Resources 300.png Surovinový balíček: Přidá přesný počet od každé suroviny do skladu v aktuální vesnici.
Hodnoty: 100 surovin, 200 surovin, 300 surovin.
3053.png 3027.png 3028.png Válečné úsilí 30%: Zvýší produkci surovin o 30% ve všech vesnicích na určitý počet dní.
Bronz 24 hodin, stříbro 48 hodin, zlato 168 hodin.
Resources percent.png Surovinový balíček: Přidá určité procento surovin z tvé skladové kapacity do všech vesnic.
Hodnoty: 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, 100%.
Resources snob.png Prestižní surovinový balíček: Tento předmět získáš, pokud aktivuješ předmět Velkolepý projev a následně rekrutuješ šlechtice. Počet surovin balíčku se rovná 50% z ceny šlechtice. Balíček obdržíš po dokončení rekrutace. Nevztahuje se na položku Privilegium.

Jednotky

V případě dočasně trvající funkce se účinky stejného předmětu nesčítají, ale prodlužují.

Obrázek Popis předmětu a jeho účinku
3007.png 3008.png 3009.png Vylepšené meče: Posilnění útočné a obrané síly šermířů.
Trvá 48 hodin ve všech vesnicích.
Bronz 5%, stříbro 10%, zlato 15%.
3010.png 3011.png 3012.png Vylepšené sekery: Posilnění útočné a obrané síly sekerníků.
Trvá 48 hodin ve všech vesnicích.
Bronz 5%, stříbro 10%, zlato 15%.
3044.png 3045.png 3046.png Posilnění lučištníků : Posilnění útočné a obrané síly lučišníků.
Trvá 48 hodin ve všech vesnicích.
Bronz 5%, stříbro 10%, zlato 25%.
3047.png 3048.png 3049.png Posilnění lučištníků na koni : Posilnění útočné a obrané síly lučisníků na koni.
Trvá 48 hodin ve všech vesnicích.
Bronz 10%, stříbro 25%, zlato 40%.
3050.png 3051.png 3052.png Posilnění těžké kavalerie : Posilnění útočné a obrané síly těžké kavalerie.
Trvá 48 hodin ve všech vesnicích.
Bronz 10%, stříbro 15%, zlato 20%.
3016.png 3017.png Posilnění útoku: Posilnění útočné síly lehké kavalerie a sekerníků.
Trvá 48 hodin ve všech vesnicích.
Stříbro 5%, zlato 15%.
3018.png 3019.png Posilnění obrany: Posilnění obranné síly kopiníků a šermířů.
Trvá 48 hodin ve všech vesnicích.
Stříbro 5%, zlato 15%.
3003.png 3004.png 3005.png Symbol nouze: Je-li aktivní, příchozí podpora bude cestovat o 10% rychleji. Nemá však žádný vliv na již dříve odeslané podpory.
Trvá 48 hodin v jedné vesnici.
Bronzová 10%, modrá 20%, zlatá 30%.
3063.png 3064.png 3065.png Barbarský nájezdník : Útoky zaslané na barbarské vesnice budou rychlejší.
Trvá 24 hodin ve všech vesnicích.
Bronz 5%, stříbro 10%, zlato 15%.
3013.png 3014.png 3015.png Posilnění lupu: Jednotky unesou více surovin na cestě z rabování.
Trvá 48 hodin ve všech vesnicích.
Bronz 10%, strříbro 15%, zlato 25%.
3054.png 3055.png 3002.png Posilnění šlechty: Navýší snižování oddanosti pro všechny úspěšné útoky se šlechtou.
Bronz o 2 na 24 hodin, stříbro o 2 na 48 hodin, zlato o 5 na 48 hodin.
3060.png 3061.png 3062.png Rozzlobení sedláci : Zvýšení obranné síly domobrany ve všech vesnicích na 24 hodin.
Bronz 25%, stříbro 50%, zlato 100%.
3082.png 3083.png 3084.png Posilnění útoku špehů : Útočící špehové mají větší výdrž při přežití. Platí pro všechny vesnice na 24 hodin.
Bronz 5%, stříbro 10%, zlato 20%.
3085.png 3086.png 3087.png Posilnění obrany špehů : Obranní špehové mají větší výdrž při přežití. Platí pro všechny vesnice na 24 hodin.
Bronz 5%, stříbro 10%, zlato 20%.
3066.png Posilnění katapultů: Posilnění poškození budov způsobené střelbou z katapultu o 25% pro všechny útoky na 24 hodin.


Vesnice

V případě dočasně trvající funkce se účinky stejného předmětu nesčítají, ale prodlužují.

Obrázek Popis předmětu a jeho účinku
3057.png 3058.png 3059.png Posilnění výstavby : Rychlost výstavby budov ve všech vesnicích na 24 hodin.
Bronz 10%, stříbro 15%, zlato 25%.
3056.png 3042.png 3043.png Náborář : Všechny rekrutace jsou rychlejší ve všech vesnicích.
Bronz 5% na 12 hodin, stříbro 5% na 24 hodin, zlato 10% na 24 hodin.
3079.png 3080.png 3081.png Válečný velitel: Náklady na rekrutaci jsou sníženy ve všech vesnicích.
Bronz 24 hodin, stříbro 72 hodin, zlato 120 hodin.
3068.png 3069.png 3070.png Posilnění kasáren : Všechny rekrutace v budově Kasárna jsou rychlejší ve všech vesnicích na 24 hodin.
Bronz 5%, stříbro 10%, zlato 15%.
3071.png 3072.png 3073.png Posilnění stájí: Všechny rekrutace v budově Stáj jsou rychlejší ve všech vesnicích na 24 hodin.
Bronz 5%, stříbro 10%, zlato 15%.
3074.png 3075.png 3076.png Posilnění dílny: Všechny rekrutace v budově Dílna jsou rychlejší ve všech vesnicích na 24 hodin.
Bronz 5%, stříbro 10%, zlato 15%.
3077.png 3078.png 3006.png Válečná truhla: Přidá určitý počet zlatých mincí do panského dvora, který se rovná x% vesnic, které vlastníš, jakmile tuto položku použiješ.
Malá 25%, střední 50%, velká 100%.
3088.png 3089.png 3090.png Opevněné stavby: Budovy ve všech vesnicích jsou na 24 hodin odolnější vůči útokům obléhacích strojů. Bronz 5%, stříbro 10%, zlato 20%.
3091.png 3092.png 3093.png Útočné posily: Po určitém čase přidá určité procento útočných jednotek (sekerník, lehká kavalérie, lučištník na koni) z volné kapacity selského dvora do jedné vesnice. Bronz 5% (14 - 18 hodin), stříbro 10% (20 - 24 hodin), zlato 15% (28 - 32 hodin).
3094.png 3095.png 3096.png Obranné posily: Po určitém čase přidá určité procento obranných jednotek (kopiník, šermíř, lučištník) z volné kapacity selského dvora do jedné vesnice. Bronz 5% (14 - 18 hodin), stříbro 10% (20 - 24 hodin), zlato 15% (28 - 32 hodin).
3023.png Šlechtický dekret : Snížení ceny mince ve všech vesnicích o 10% na 24 hodin.
3026.png Dědictví: Okamžitě vylepší budovu Panský dvůr o jeden stupeň. Ve vesnici nesmí probíhat žádné vylepšování budovy Panský dvůr.
3030.png Tajný klíč: Okamžitě vylepší budovu Skrýš o 5 stupňů. Ve vesnici nesmí probíhat žádné vylepšování budovy Skrýš.
3024.png Privilegium: Okamžitě přidá 1 Šlechtic do tvé právě vybrané vesnice, jsou-li splněny požadavky na jednotky, je-li v ní dostatek populace a počet vyražených mincí.
3025.png Velkolepý projev: Za každého vytvořeného šlechtice během aktivované položky, získáš surovinový balíček v hodnotě 50% z jeho ceny. Tuto položku je možné využít v každé vesnici. Trvá 24 hodin ve všech vesnicích.
3029.png Vynucený pokrok: Rychlost výstavby budov je zvýšena o 20% ve všech vesnicích na 24 hodin.
3001.png Válečný stav: Všechny rekrutace jsou ve všech vesnicích o 25% rychlejší a zároveň je snížená produkce surovin o 10% na 48 hodin.
3021.png Posilnění vlajky: Zdvojnásobí účinek současné vlajky. Změna vlajky tento účinek zruší. Nelze použít na vlajkách typu: Počet obyvatel. Trvá 48 hodin v jedné vesnici.
3067.png Královská stuha: Zdvojnásobí účinek současné vlajky. Změna vlajky tento účinek zruší. Lze použít pouze na vlajkách typu: Levnější mince. Trvá 168 hodin v jedné vesnici.


Speciální předměty

Tyto předměty se vyznačují speciálním nastavením nebo je můžeš používat pouze po dobu herní události.

Obrázek Popis předmětu a jeho účinku
Relocate.png Přemístit: Přemísti svoji současnou vesnici do nové oblasti nebo do blízkosti tvého přítele! Tato možnost může být použita pouze v případě, máš-li jen jednu vesnici. Předmět má omezenou platnost. Předmět nezískáš, pokud se na svět přihlásíš přes předregistraci nebo jsi do hry pozván přítelem.
Flag package.png Balíček vlajek: Použij tuto položku k získání červené, žluté a zelené vlajky. Budeš mít také 25% šanci, že jedna z těchto vlajek bude o jednu úroveň vyšší.
Knihaschop.png Kniha schopností: Tvoji paladinové mohou využít knihu pro zvýšení svých schopností. Každá kniha má svou ikonu a popis schopnosti, kterou se má možnost paladin naučit, zlepšit.
Hat 2012 X81.png Klobouk: Klobouky se objevují jako aprílový žertík. Jsou darovatelné.
Crown5.png Člen královské rodiny: Princ nebo princezna, které zachráníš během herní události Záchrana královské rodiny. Každý člen rodiny má svou vlastní korunu.
4000.png Bezplatné roztočení: Umožní ti jednou zdarma roztočit kolo. Použitelné pouze v herní události.
4001.png Volný důlní vozík: Umožní ti těžit drahokamy (jednou za každé kolo).Použitelné v herní události Diamantový důl. Předmět je použitelný v každém kole pouze jednou.
4002.png Odhalovač: Po otevření se objeví náhodný dárek ze zbývajících položek. Pokud nezbývají již žádné položky, použije se odhalovač, jakmile bude dostupná následující sbírka položek. Použitelné pouze v herní události.
4003.png Otvírač: Umožní ti otevřít jeden vybraný dárek zdarma. Použitelné pouze v herní události.
4004.png Zdvojovač: Jakmile získáš zdvojovač, následující otevřený dárek získáš dvakrát. Použitelné pouze v herní události.
3000.png Výbušné pasti: Výbušné pasti: Je-li bitva prohrána, poškodí sice vaše hradby, ale zničí útočníkovi další jednotky. Tento předmět se v hře už nenachází.