Správce vesnice

Z Tribalwars Wiki CZ
Jump to navigation
Správce účtuSprávce vesniceSprávce jednotekSprávce tržištěSprávce zásobPomocník rabováníZvýšení produkce surovin


Správce vesnice lze použít k automatizaci výstavby budov ve vašich vesnicích. Můžete přizpůsobit vlastní cílové požadavky na stupně jednotlivých budov a také pořadí, ve kterém budou budovy stavěny s použitím stavebních šablon.


Správa šablon

Ve výchozím nastavení při otevření správce vesnice se vám zobrazí nabídka pro správce vesnice. Pro správu svých šablon klikněte na "Spravovat šablony".

Systémové šablony

Hra nabízí tři výchozí šablony, které můžete použít. Tyto šablony nelze měnit ani vymazat.

Systémové šablony jsou:

  • Zdrojová - Obecně dobře vystavěná vesnice, v níž se klade důraz na dostavění budov na stupeň 30.
  • Defenzivní - Pro vesnice s obrannými jednotkami.
  • Ofenzivní - Pro vesnice s útočnými jednotkami.

Vytvoření vlastní šablony

Můžete si vytvořit svou vlastní šablonu v případě, že tři systémové šablony nevyhovují vašim potřebám. Pokud tak chcete učinit, vyplňte název šablony pod sekcí "Vytvořit šablonu" a vyberte si, zda chcete začít kopírovat z prázdné šablony nebo z již existující šablony.

M 1.png

Prohlížení, přejmenování a mazání šablon

Pod sekcí "Vytvořit šablonu" najdete seznam vašich stávajících šablon. Stupně budov zobrazené v tabulce značí cílové stupně budov poté, co správce vesnice dokončí všechnu svou práci v dané vesnici.

Můžete kliknout na ikonu Rename.png pro přejmenování vaší šablony nebo na ikonu Delete.png pro vymazání vaší šablony. Všimněte si, že systémové šablony nelze přejmenovat ani vymazat.

Pokud chcete zobrazit nebo změnit pořadí šablon, klepněte na jejich název.

M 2.png

Úpravy šablon

M 3.png

Stejně jako na předchozí straně, souhrnná sekce vám i zde ukáže cílové stupně jednotlivých budov.

Pod tím vám stavební řada ukáže přesné pořadí, v jakém budou budovy dostavěné.

Položky v seznamu stavební řady vám ukazují budovy, které se dostavují, o kolik stupňů se dostavují a také i stupně, na kterých budou jednotlivé budovy poté, co proběhne jejich dostavba.

Kliknutím na ikonu Delete.png můžete dostavbu dané budovy zrušit. Pokud chcete změnit pořadí stavební řady, můžete kliknout na ikonu Sorthandle.png a přemístit tak danou dostavbu ve stavebním řadě.

Nicméně, narozdíl od ostatních částí hry, vaše smazané nebo změněné dostavby nebudou okamžitě uloženy. Pokud je chcete uložit, musíte kliknout na tlačítko "Uložit" pod stránkou, abyste uložili všechny vaše změny! Na tlačítko "Uložit" musíte také kliknout po přidání nových stavebních příkazů do stavebního řady.

Také máte možnost nechat vašeho správce vesnice zbourat některé budovy, pokud jejich stupně převyšují vámi zadané cílové požadavky na stupně jednotlivých budov. Správce vesnice tak však učiní pouze v případě, pokud máte hlavní budovu minimálně na stupni 15 a oddanost 100.

Pro přidání nových stavebních příkazů do stavebního řady použijte sekci "Přidat příkaz" ve spodní části stránky.

Správce vesnice bude řadit budovy přesně v pořadí, jaké je uvedeno na této stránce. To znamená, že pokud například přidáte stavbu kasárny o 20 stupňů, správce vesnice vystaví kasárnu za sebou o 20 stupňů dříve než začne stavět další budovu. V případě, že přidáte dostavět kasárnu o 2 stupně a následně na to kovářskou dílnu o dva stupně a tyto příkazy dáte opakovat desetkrát, správce vesnice bude vystavovat obě budovy postupně.


Přiřazení šablony pro správu vesnice

Můžeš přiřadit šablonu k vesnicím a řídit tak činnost ve svých vesnicích z okna Spravovat vesnice.

Přiřazení nebo odstranění šablony pro vesnici

Pro přiřazení šablony k jedné či více vesnicím je nejprve musíš označit klepnutím na políčko vlevo od názvu vesnice.

Po ujištění, že v řádku pro akci máš vybrané "Použít šablonu", musíš vybrat specifickou šablonu z vedlejší nabídky a potvrdit.

Potvrzení šablony si můžeš ověřit ve sloupci "Stav", kde by se u dané vesnice nebo vesnic měl zobrazit stav "Aktivní".

Pokud chceš odstranit šablonu, stačí vybrat možnost "Odstranit".

Šablonu můžeš také aktivovat v hlavní budově kliknutím na "Správce vesnic" a vybráním šablony ze seznamu možností "Změnit šablonu".

Příklad na správce vesnice, kde jedna vesnice byla přiřazena k zdrojové šabloně a správce vesnice v ní právě vykonává činnost.