Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Tzv. absolutní rychlost jednotek udává reálnou hodnotu rychlosti jednotek.
Ve statistikách světa nebo nastaveních speed kol naleznete vždy tzv. relativní rychlost jednotek. Ta standardně nabývá hodnot 0,5-2 na klasických světech, 0,25-1 na Classic serverech a 0,3-1 na speed kolech.
Absolutní rychlost jednotek vypočteme:
absolutní rychlost jednotek = rychlost světa * relativní rychlost jednotek

Důsledky


Při absolutní rychlosti jednotek 1 platí pro světy běžné hodnoty rychlosti jednotek:
špeh - 9 minut / pole
paladin, lehká kavalérie, lučištník na koni - 10 minut / pole
těžká kavalérie - 11 minut / pole
kopiník, sekerník, lučištník - 18 minut / pole
šermíř - 22 minut / pole
beranidlo, katapult - 30 minut / pole
šlechtic - 35 minut / pole

To se stává například u světů s rychlostí 1 a relativní rychlostí jednotek 1, rychlostí 1,6 a relativní rychlostí jednotek 0,625 nebo rychlostí 2 a relativní rychlostí jednotek 0,5.

Při vyšších absolutních rychlostech jednotek se jednotky pohybují rychleji. Konkrétní hodnoty vyjadřuje následující tabulka:

Rychlost jednotek v minutách
Absolutní

rychlost

jednotek
Špeh.png Lehká kavalérie.png Lučištník na koni.png Paladin2.png Těžká kavalérie.png Kopiník.png Sekerník.png Lučištník.png Šermíř.png Beranidlo.png Katapult.png Šlechtic.png
0,5 18 20 22 36 44 60 70
1 9 10 11 18 22 30 35
1,28 7:02 7:49 8:36 14:04 17:11 23:26 27:21
2 4:30 5 5:30 9 11 15 17:30
2,5 3:36 4 4:24 7:12 8:48 12 14
3 3:00 3:20 3:40 6:00 7:20 10:00 11:40
10 0:54 1:00 1:06 1:48 2:12 3:00 3:30
20 0:27 0:30 0:33 0:54 1:06 1:30 1:45
Rychlost jednotek v sekundách
50 10,8 12 13,2 21,6 26,4 36 42
67 8,06 8,96 9,85 16,12 19,70 26,87 31,34
100 5,4 6 6,6 10,8 13,2 18 21
120 4,5 5 5,5 9 11 15 17,5
140 3,86 4,29 4,71 7,71 9,43 12,86 15
150 3,6 4 4,4 7,2 8,8 12 14
160 3,38 3,75 4,13 6,75 8,25 11,25 13,13
200 2,7 3 3,3 5,4 6,6 9 10,5
250 2,16 2,4 2,64 4,32 5,28 7,2 8,4
267 2,02 2,25 2,47 4,04 4,94 6,74 7,87
300 1,8 2 2,2 3,6 4,4 6 7
350 1,54 1,71 1,89 3,09 3,77 5,14 6
400 1,35 1,5 1,65 2,7 3,3 4,5 5,25

Vznik absolutních rychlostí jednotek

Tabulka vybraných běžných hodnot absolutní rychlosti světa při dané rychlosti světa a relativní rychlosti jednotek:

Relativní rychlost jednotek
Rychlost
světa
0,25 0,35 0,4 0,5 0,6 0,667 0,75 1 2
0,5 1
1 0,5 1
2 1 2
4 1 2
5 2 2,5
20 10 20
50 20 25 50
67 67
100 25 40 50 100
150 100 150
200 40 67 80 100 150 200
250 125 150 250
300 120 150 180 200 225 300
400 140 160 200 267 300 400