Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Charakteristika


Za Miniblesky můžeme považovat všechna speed kola délky kratší než 6 hodin. Tato speed kola se vyznačují svou rozmanitostí, proto je jejich dělení poměrně složité.

Obecné nastavení


Pro všechny Miniblesky platí na české jazykové verzi DK několik základních nastavení.
V první řadě se jedná o hráčský limit. Ten má pro tyto speedy hodnotu 50. Hráčský limit je častým znakem oddělení Miniblesků od speed kol délky 6 a více hodin i na některých cizích jazykových verzích DK.
Dále je důležité poznamenat, že na českých DK nejsou za výhry v Miniblecích poskytovány žádné odměny.
Nejčastěji je rozestavěná vesnice na levelu 4, v poslední době se uplatňuje level 5. Levely rozestavěných vesnic 0,3,6 a 10 jsou méně časté, ostatní se téměř nevyskytují.

Navštěvovanost


Jak je z předchozích vět zřejmé, Miniblesky nedosahují takové návštěvnosti jako ostatní speed kola.
Nejpodstatnějším důvodem je jejich neodměňovanost. Mnoho hráčů se při své hře téměř neobejde bez prémiového účtu, a proto je pro ně hra, ve které nelze prémiové body získat, často jen ztrátou času.
Dalším důvodem je délka hry. Někteří hráči si hru délky například 2 hodin nedokáží dostatečně užít, hra se do té doby nestačí silněji rozvinout.
To celé vede k nízké kvalitě hráčů, kteří se na těchto speed kolech vyskytují. Tato skutečnost pak slouží jako další důvod, proč na podobné speedy někteří hráči nechodí- jednoduše se na nich nikdy neobjevuje dostatečně velká konkurence, je občas obtížným úkolem narazit i na hráče střední kvality ( hráče, který je schopen se pravidelně umístit kolem 10. místa při kvalitním hráčském obsazení na speedu ). Je samozřejmé, že speed kola bez konkurence zkrátka nikdy nemohou být tak lákavá.
Přesto se však na většinu Miniblesků dostane kolem 65-80 hráčů, což značí, že mnoho hráčů využívá prémiový účet.

Dělení Miniblesků


Jak již bylo řečeno, dělení Miniblesků je velmi složité, jelikož se jedná v podstatě o směs všech typů speed kol, pouze mají krátkou délku.


Obdobou speedů typu Blesk jsou MiniBlesky.
Obdobou speedů typu Bash jsou MiniBashe.
Obdobou speedů typu CAT jsou MiniCATy.
Obdobou speed kol typu Železná pevnost je Mini Železná pevnost nebo jen Železná pevnost.
MiniTantallery se v současnosti nevyskytují, stejně tak Mini CAT vs. Bash.

MiniBlesk


MiniBlesk je druh Miniblesku, ve kterém se vítězem stává hráč nebo kmen s největším počtem bodů, případně vesnic.
Nastavením je podobný Blesku.
Rychlost je obvykle 400, rychlost jednotek nejčastěji 1.
Rozestavěná vesnice může mít různou velikost, nejčastěji je 4, avšak objevují se i velikosti 0,3,5,10, případně i větší ( to je však velmi vzácné ).
Farm limit se na MiniBlescích obvykle nevyskytuje. V opačném případě má obvykle hodnotu 50, 200, 300 nebo 400, všechny tyto případy jsou však na českých DK velmi vzácné.
Často se objevují zlaté mince o poloviční ceně.

Náhled MiniBlesku Miniblesk.jpg

Noční blesk

Náhled Nočního blesku Nocnibleskpopis.jpg

Bash


Ve speed kolech typu MiniBash se vítězem stává hráč nebo kmen s největším off, OD, případně deff rankem ( poslední druh se téměř nevyskytuje ).
Rychlost bývá nejčastěji 400, rychlost jednotek 0,5.
Skoro vždy je rozestavěná vesnice na levelu 4, vzácněji se vyskytují i levely 3,5, případně 0.
Farm limit je velice častý, jeho hodnota je nejčastěji 50, 100, 150, 200, 300, výjimečně 1.
Obvykle nelze dobývat vesnice.

Náhled Bashe Minibash.png

CAT


Na speedech typu MiniCAT se stává vítězem hráč, který jako první dostaví svou vesnici na maximální možný počet bodů, případně kmen, jehož všichni členové dostaví vesnici na 12154 bodů. Oproti speedům typu CAT se nevyskytuje vítězství hráče nebo kmene s největším počtem plně dostavěných vesnic.
Rychlost bývá 400, rychlost jednotek 0,5-1.
Délka speedu je obvykle 2 hodiny při rozestavěné vesnici na levelu 4 nebo 3 hodiny při rozestavěné vesnici na levelu 3. Jiné typy MiniCATů se obvykle nevyskytují.
Farm limit se vyskytuje spíš vzácněji, v případě jeho nastavení má nejčastěji hodnotu 50, 200 nebo 300.
Nelze dobývat vesnice.

Náhled Catu Minicat.png

Zahraniční Miniblesky


Na některých jazykových verzích DK se speed kola délky menší než 6 hodin samozřejmě vyskytují častěji než jinde. Na některých speed serverech se dokonce tato speed kola prakticky nevyskytují.
Příkladem jazykové verze, kde Miniblesky již téměř neexistují, je například jazyková verze německá.
Naopak největší počet % speedů zaujímají Miniblesky na španělské jazykové verzi. Celkem mnoho Miniblesků nalezneme i na francouzských, brazilských a portugalských DK.
Na některých jazykových verzích jsou však tyto "Miniblesky" odměňovány ( většinou je to ale na úkor speed kol jiných délek, které jsou odměňovány oproti české jazykové verzi DK méně ).