Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Kromě českých Divokých kmenů samozřejmě existují mnohé další jazykové verze této hry. Každá jazyková verze je něčím specifická.


Německá jazyková verze

Německá jazyková verze je z těch obecně známých nejstarší ( ještě starší je betaverze, ale ta se používá pouze k testování a není příliš známá ani navštěvovaná ).
V současnosti prohrává co do navštěvovanosti boj s polskými DK, které jsou na tom v současnosti asi ze všech nejlépe.
Na německých DK je největší intenzita spouštění světů, což vede k neustálému zvyšování náskoku před ostatními jazykovými verzemi. Světy jsou spouštěny často i po dvojicích těsně po sobě, mají rozmanité nastavení.
Hráčsky se jedná o nejkvalitnější jazykovou verzi, kmeny bývají tvořeny malým počtem hráčů, 40 členný kmen je poměrně výjimečný, stejně tak akademie. To samozřejmě potvrzuje individuální schopnosti členů. Také to vede ke skutečnosti, že se na německých DK jen vzácně objevují konce světů a světy trvají velmi dlouhou dobu.
Co se týče zajímavých nastavení světů, často se objevuje balíčkový systém šlechticů, snížení oddanosti 25-45, 10 stupňový a 3 stupňový výzkum, neobvyklé noční bonusy, neomezené počty hráčů ve kmeni, farm limity ( = pravidlo selského dvora ) a světy bez fake limitů.
Speed kola jsou oproti ostatním jazykovým verzím plánována spíše delší ( nad 6 hodin ). Zajímavostí je, že německá jazyková verze DK má jako jediná 2 speed servery. Na jednom z nich se konají kratší speedy délky 7 hodin- 4 dnů, na druhém mají speed kola délku 7 dnů- 1 měsíce. Je to jediná jazyková verze, na které se tradičně objevují vysoké hráčské limity, obvykle od 500 na kratších- 14000 na delších speed kolech. Nejčastěji se však na delších speed kolech nastavují hráčské limity 4800. Na této jazykové verzi nalezneme pouze málo speedů typu Bash, CAT a CAT vs. Bash. Hráči speedů jsou vyrovnaní a mají vysokou kvalitu. V minulosti se zde konala i placená speed kola, v poslední době však již zcela vymizela.

Polská jazyková verze

Polská jazyková verze DK má ze všech největší návštěvnost. A mimo jiné i z tohoto důvodu jsou zde poslední dobou spouštěny světy poměrně rychle. Oproti německým DK se však stačí dostatečně zaplnit.
Jsou zde spouštěny poměrně běžné světy, rychlosti 1-1,6. Obvykle se postupně zaplní celé. V poslední době dochází k potírání velkých kmenů nastavováním limitů členů kmene 60-80. Hráčská kvalita je poměrně vysoká. Mnoho hráčů, kteří se na světy přihlásí, zbarbaří, a tak se zde poměrně brzy po startu světa vyskytuje mnoho opuštěných vesnic.
Speed kola jsou méně navštěvována, ne každá jsou odměněna. Nejčastější bývají rozestavěné vesnice o 26 nebo 36 bodech, dále jsou často nastavovány i různé speciální druhy, které se vyskytují jen na této jazykové verzi a jsou vytvořeny často jen pro několik speedů, po jejichž odehrání vymizí.

Světová jazyková verze ( "net verze" )

Tato jazyková verze DK má oproti svému jménu a vložených očekávání poměrně nízkou návštěvnost. Je však stále o mnoho vyšší než na českých DK. Často se zde však tvoří opuštěné vesnice, jelikož malý počet hráčů vydrží hrát první měsíce, a tak zbarbaří.
Světy mají různorodá nastavení, objevují se i třístupňové výzkumy, nepřítomnost fake limitu, neobvyklé herní rychlosti ( například 1,25 ), nepřítomnost nočního bonusu i balíčkový systém šlechticů.
Hráčské obsazení je skoro stejně kvalitní jako na německé jazykové verzi, vyskytují se zde však i početnější kmeny.
V poslední době bylo ukončeno již mnoho světů a nové je nestačí nahrazovat. Ty se spouští poslední dobou pomalejším tempem než v předchozích 2 případech.
Speed kola jsou nastavována velmi různorodě, s hráčským limitem 100. Hráči dosahují velmi vysoké kvality. Rozestupy mezi speedy jsou obvykle hodinové.

Brazilská jazyková verze

Na brazilské jazykové verzi DK je v poslední době poměrně vysoká návštěvnost- vyšší než na světové verzi.
Herní světy mívají různorodá nastavení. Častý je balíčkový systém šlechticů, mnohdy s poloviční cenou balíčků, oproti české jazykové verzi se zde vyskytuje i více světů s rychlostí vyšší než 1. Noční režim bývá obvykle neaktivní. Občas se vyskytuje i třístupňový výzkum.
Hráčské obsazení patří k těm kvalitnějším, světy bývají poměrně vyrovnané. Konce světů zatím nejsou nijak masivní.
Speedy jsou nastavovány poměrně monotónně, vyskytují se zde stále se opakující druhy. Účastníci speedů dosahují poměrně vysoké kvality. Nejkratší rozestupy jsou hodinové, avšak mimo navštěvované časy jsou často i delší. Častý je start s vesnicí o 1388 bodech, která se nikde jinde nevyskytuje.

Nizozemská jazyková verze

Nizozemské DK mají návštěvnost srovnatelnou s českými.
Jsou poměrně hodně ovlivněny Německou jazykovou verzí. I zde nalezneme balíčkový systém šlechticů, třístupňové systémy výzkumu, farm limity či téměř neomezené počty členů ve kmeni. Někde dokonce nalezneme i neobvyklé fake limity ( 2% ).
Kvalita hráčů je vysoká, vliv německé jazykové verze se projevuje především v počtech členů kmene, které jsou poměrně malé, většinou do 30 hráčů.
Speed kola jsou nastavována často s velkými rozestupy, obvykle tak, aby zaplnily především navštěvované časy. I zde existují "vzory" pro nastavení, které se opakují.

Ruská jazyková verze

Na ruské jazykové verzi DK již kvalita a návštěvnost vázne.
Nalezneme lze mnoho světů rychlosti vyšší než 1, jinak nastavení nejsou příliš zajímavá. Mnoho hráčů obvykle nevydrží hrát dlouho, a tak se často tvoří velké opuštěné prostory.
Hráčská kvalita není příliš vysoká.
Speed kola jsou nastavována poměrně různorodě a zajímavě, avšak bez účasti kvalitních hráčů.

Francouzská jazyková verze

Francouzská jazyková verze má návštěvnost srovnatelnou s českou- možná o něco nižší.
Střídají se světy rychlé a pomalé, noční bonus bývá neaktivní. V poslední době bývají potírány vysoké limity hráčů ve kmeni.
Většina velkých kmenů mívá 20-40 hráčů, více je spíše vzácnější. Herní kvalita hráčů je poměrně vysoká.
Speed kola mají vysokou návštěvnost, jsou nastavována poměrně různorodě, avšak také ať už více či méně podle vzorů. Hráčský limit je 100. Kvalita speedařů je poměrně vysoká, těchto speed kol se účastní i mnoho českých hráčů.

Maďarská jazyková verze

Maďarské DK mají nižší návštěvnost než české.
Rychlost světů bývá často vyšší než 1. V poslední době se objevuje často vícestupňový výzkum.
Kvalita hráčů bývá poměrně malá. Často jsou naplňovány limity členů kmene.
Speed kola mají přesně určené časy, během nichž se konají- tyto časy lze nalézt přímo na hlavní stránce jejich jazykové verze DK. Hra jejich speedů je vysoce náročná na stavbu vojska, jelikož jsou typické častými vojenskými střety. Účast na speed kolech je však poměrně nízká, navíc skoro každý hráč vychází ze stavby vojska a málo staví budovy a dobývá další vesnice.