Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Překvapení je druh speed kola libovolného nastavení. Od ostatních speed kol se odlišuje tím, že není popsáno jeho nastavení. Nastavení tedy hráči mohou zjistit až po jeho spuštění. Autor návrhu i speed tým nastavení tají, je proto zbytečné se jich ptát.
Před spuštěním je známa pouze délka, rychlost, rychlost vojska, nastavení morálky, zástupu v dovolené, nočního režimu a podmínka vítězství.
Vzhledem k tomu, že nastavení nejsou hráčům známa, obvykle nejsou zákeřná - neobsahují mnohastupňový výzkum, farm limit (nejedná-li se o Bash, v takovém případě je ovšem v podmínce vítězství psáno, že vítězí hráč s největším off rankem), extrémně zvýšenou produkci, omezující nastavení šlechtice (extrémně vysoká cena zlatých mincí, omezený maximální dosah šlechtice, nemožnost dobývat opuštěné vesnice, upravené pozbytí oddanosti po útoku šlechticem), ...
Občas jsou na speed kola typu Překvapení krátce po jejich začátku dodávány opuštěné vesnice s větším počtem bodů než startovní úroveň rozestavěné vesnice a bez přidaného vojsko jako bonus pro rychle rostoucí hráče, kteří je dobudou (boje o ně navíc zdramatizují hru).

Prekvapeni.jpg