Z Tribalwars Wiki CZ
Přejít na: navigace, hledání

Tato stránka pojednává o stylech ve spojení se speed koly. Netýká se stylů hraní ve strategickém slova smyslu.

Definice

Styly jsou speciálně vytvořené části nastavení, případně celá nastavení, speed kol tradičně používané v navrhování a nastavování speed kol. Platí, že zařazení speed kola podle stylu je podřazené určování speed kola podle "typu v českém pojetí" (např. Blesky, Bashe, CATy atd.).
Účelem je usnadnění plánování speedů, vzácně i simulace prvních klasických světů dané jazykové verze.
Styly na českých speed kolech neexistují. Na cizích jazykových verzích se vyskytují na německé, švýcarské, nizozemské a masters verzi DK. Za styly lze považovat i jistá ustálená nastavení na španělských, brazilských, ruských a portugalských DK.

Německé styly


W1-Style
- W1/W2 konfigurace
- Výběr světové strany: Aktivní
- Morálka: Ne
- Výzkum: 10-stupňový
- Špeh může zjistit pouze vojsko nacházející se ve špehované vesnici.
- Třístupňový panský dvůr; konstantní ceny šlechticů; v jedné vesnici lze postavit maximálně 3 šlechtice.
- Mapový systém: 1000x1000, dělení na kontinenty

W2-Style
- W1/W2 konfigurace
- Výběr světové strany: Aktivní
- Morálka: Klasická (založená pouze na bodech)
- Výzkum: 10-stupňový
- Špeh může zjistit pouze vojsko nacházející se ve špehované vesnici.
- Třístupňový panský dvůr; konstantní ceny šlechticů; v jedné vesnici lze postavit maximálně 3 šlechtice.
- Mapový systém: 1000x1000, dělení na kontinenty

W3-Style
- W3 konfigurace
- Výběr světové strany: Aktivní
- Morálka: Časová (pravděpodobně limited_time_based)
- Výzkum: 10-stupňový
- Špeh může zjistit vojsko, budovy a suroviny nacházející se ve špehované vesnici a vojsko mimo tuto vesnici, jež z ní pochází.
- Třístupňový panský dvůr; balíčkový systém šlechticů; první 3 šlechtici mají konstantní cenu, 4. šlechtic stojí 4 balíčky surovin, 5. šlechtic 5 balíčků atd.; v jedné vesnici lze postavit maximálně 3 šlechtice
- Mapový systém: 1000x1000, dělení na kontinenty
- Pravidlo selského dvora: Aktivní; není-li udáno jinak, má hodnotu 1000

W4-Style
- Výběr světové strany: Aktivní
- Morálka: Časová (pravděpodobně limited_time_based)
- Výzkum: 3-stupňový
- Špeha lze vyzkoumat na 3 stupně; v případě dostatečného prozkoumání může zjistit vojsko, budovy a suroviny nacházející se ve špehované vesnici a vojsko mimo tuto vesnici, jež z ní pochází.
- Třístupňový panský dvůr; balíčkový systém šlechticů; první 3 šlechtici mají konstantní cenu, 4. šlechtic stojí 4 balíčky surovin, 5. šlechtic 5 balíčků atd.
- Mapový systém: 1000x1000, dělení na kontinenty

SDS-Style auf W4-Basis
- Výběr světové strany: Aktivní
- Morálka: Časová (pravděpodobně limited_time_based)
- Výzkum: 3-stupňový
- Špeha lze vyzkoumat na 3 stupně; v případě dostatečného prozkoumání může zjistit vojsko, budovy a suroviny nacházející se ve špehované vesnici a vojsko mimo tuto vesnici, jež z ní pochází.
- Třístupňový panský dvůr; konstantní ceny šlechticů
- Mapový systém: 1000x1000, dělení na kontinenty

W5-Style
- Výběr světové strany: Aktivní
- Morálka: Klasická
- Výzkum: 3-stupňový
- Špeha lze vyzkoumat na 3 stupně; v případě dostatečného prozkoumání může zjistit vojsko, budovy a suroviny nacházející se ve špehované vesnici a vojsko mimo tuto vesnici, jež z ní pochází.
- Třístupňový panský dvůr; balíčkový systém šlechticů
- Mapový systém: 1000x1000, dělení na kontinenty
- Fake limit: Aktivní (pravděpodobně 1 % bodů vesnice)

SDS-Style auf W5-Basis
- Výběr světové strany: Aktivní
- Morálka: Klasická
- Výzkum: 3-stupňový
- Špeha lze vyzkoumat na 3 stupně; v případě dostatečného prozkoumání může zjistit vojsko, budovy a suroviny nacházející se ve špehované vesnici a vojsko mimo tuto vesnici, jež z ní pochází.
- Třístupňový panský dvůr; konstantní ceny šlechticů
- Mapový systém: 1000x1000, dělení na kontinenty

W9-Style
- Pravděpodobně W4 konfigurace
- Výběr světové strany: Aktivní
- Morálka: Časová (pravděpodobně limited_time_based)
- Výzkum: 10-stupňový
- Špeh může zjistit vojsko, budovy a suroviny nacházející se ve špehované vesnici a vojsko mimo tuto vesnici, jež z ní pochází.
- Třístupňový panský dvůr; balíčkový systém šlechticů
- Mapový systém: 1000x1000, dělení na kontinenty
- Pravidlo selského dvora: Obvykle aktivní

W10-Style
- Výběr světové strany: Aktivní
- Morálka: Klasická
- Výzkum: Jednoduchý
- Špeh může zjistit vojsko, budovy a suroviny nacházející se ve špehované vesnici.
- Stoupající ceny šlechticů: Zlaté mince
- Mapový systém: 1000x1000, dělení na kontinenty
- Fake limit: Aktivní (pravděpodobně 1 % bodů vesnice)

SDS-Style auf W10-Basis
- Výběr světové strany: Aktivní
- Morálka: Klasická
- Výzkum: Jednoduchý
- Špeh může zjistit vojsko, budovy a suroviny nacházející se ve špehované vesnici.
- Třístupňový panský dvůr; konstantní ceny šlechticů
- Mapový systém: 1000x1000, dělení na kontinenty

W20-Style
- Výběr světové strany: Aktivní
- Morálka: Klasická
- Výzkum: Jednoduchý
- Pravděpodobně: Špeh může zjistit vojsko, budovy a suroviny nacházející se ve špehované vesnici.
- Stoupající ceny šlechticů: Zlaté mince
- Mapový systém: 1000x1000, dělení na kontinenty
- Paladin s předměty se starými bonusy
- Rostoucí barbarské vesnice s více bodovými stropy.
- Fake limit: Aktivní (pravděpodobně 1 % bodů vesnice)

SDS-Style auf W20-Basis
- Výběr světové strany: Aktivní
- Morálka: Klasická
- Výzkum: Jednoduchý
- Pravděpodobně: Špeh může zjistit vojsko, budovy a suroviny nacházející se ve špehované vesnici.
- Třístupňový panský dvůr; konstantní ceny šlechticů
- Mapový systém: 1000x1000, dělení na kontinenty
- Paladin s předměty se starými bonusy
- Rostoucí barbarské vesnice s více bodovými stropy.

W36-Style
- Výběr světové strany: Aktivní
- Morálka: Klasická
- Výzkum: Jednoduchý
- Pravděpodobně: Špeh může zjistit vojsko, budovy a suroviny nacházející se ve špehované vesnici.
- Stoupající ceny šlechticů: Zlaté mince
- Mapový systém: 1000x1000, dělení na kontinenty
- Paladin s předměty s novými bonusy
- Kostel: Aktivní
- Rostoucí barbarské vesnice a vylepšené bonusové vesnice s více bodovými stropy.
- Fake limit: Aktivní (pravděpodobně 1 % bodů vesnice)

SDS-Style auf W36-Basis
- Výběr světové strany: Aktivní
- Morálka: Klasická
- Výzkum: Jednoduchý
- Pravděpodobně: Špeh může zjistit vojsko, budovy a suroviny nacházející se ve špehované vesnici.
- Třístupňový panský dvůr; konstantní ceny šlechticů
- Mapový systém: 1000x1000, dělení na kontinenty
- Paladin s předměty s novými bonusy
- Kostel: Aktivní
- Rostoucí barbarské vesnice a vylepšené bonusové vesnice s více bodovými stropy.

Nizozemské styly (scénáře)


Modrý
- Morálka: Klasická
- Výzkum: 3-stupňový
- Špeha lze vyzkoumat na 3 stupně; v případě dostatečného prozkoumání může zjistit vojsko, budovy a suroviny nacházející se ve špehované vesnici a vojsko mimo tuto vesnici, jež z ní pochází.
- Paladin: Ano, bez předmětů
- Lučištníci: Ne
- Balíčkový systém šlechticů.
- Fake limit: Aktivní
New_buildtime_formula: Aktivní

Oranžový
- Morálka: Ne
- Výzkum: 3-stupňový
- Špeha lze vyzkoumat na 3 stupně; v případě dostatečného prozkoumání může zjistit vojsko, budovy a suroviny nacházející se ve špehované vesnici a vojsko mimo tuto vesnici, jež z ní pochází.
- Paladin: Ano, s předměty se starými bonusy
- Lučištníci: Ano
- Stoupající ceny šlechtice: Zlaté mince o poloviční ceně
- Fake limit: Aktivní

Fialový
- Morálka: Klasická
- Výzkum: Jednoduchý
- Paladin: Ne
- Lučištníci: Ne
- Třístupňový panský dvůr; konstantní ceny šlechticů
- Fake limit: Aktivní

Zelený
- Morálka: Ne
- Výzkum: Jednoduchý
- Špeh může zjistit pouze vojsko nacházející se ve špehované vesnici.
- Paladin: Ano, bez předmětů
- Lučištníci: Ne
- Stoupající ceny šlechticů: Zlaté mince
- Fake limit: Aktivní

Červený
- Morálka: Ne
- Výzkum: 10-stupňový
- Paladin: Ne
- Lučištníci: Ne
- Stoupající ceny šlechtice: Zlaté mince
- V jedné vesnici lze postavit maximálně 3 šlechtice.
- Fake limit: Neaktivní

Hnědý
- Morálka: Ne
- Výzkum: Jednoduchý
- Paladin: Ano, bez předmětů
- Lučištníci: Ne
- Třístupňový panský dvůr; konstantní ceny šlechticů
- Fake Limit: 2 % bodů vesnice

Žlutý
- Morálka: Klasická
- Výzkum: 3-stupňový
- Paladin: Ne
- Lučištníci: Ne
- Balíčkový systém šlechticů.
- Fake Limit: 2 % bodů vesnice

Černý
- Morálka: Klasická
- Výzkum: Jednoduchý
- Paladin: Ano, bez předmětů
- Lučištníci: Ano
- Stoupající ceny šlechtice: Zlaté mince
- Fake Limit: 2 % bodů vesnice

Světlý
- Morálka: Klasická
- Výzkum: Jednoduchý
- Paladin: Ano, s předměty se starými bonusy
- Lučištníci: Ano
- Stoupající ceny šlechtice: Zlaté mince
- Fake Limit: 2 % bodů vesnice

Scénář nizozemských speed kol, jež nepatří do žádného z předchozích, je nazýván Alternativní.

Styly na masters verzi DK


Modrý
- Morálka: Klasická
- Výzkum: 10-stupňový
- Paladin: Ano, s předměty se starými bonusy
- Špeh může zjistit vojsko, budovy a suroviny ve špehované vesnici i vojsko mimo ni, jež z ní pochází.
- Balíčkový systém šlechticů; v jedné vesnici lze vystavět maximálně 3 šlechtice.
- Fake limit: Aktivní

Oranžový
- Morálka: Klasická
- Výzkum: Jednoduchý
- Paladin: Ano, s předměty s novými bonusy
- Lučištníci: Ano
- Špehové mohou zjistit pouze vojsko nacházející se ve špehované vesnici.
- Kostel: Aktivní
- Bonusové vesnice s novými bonusy.
- Fake limit: Aktivní
- Stoupající ceny šlechtice: Zlaté mince

Fialový
- Morálka: Časová (pravděpodobně limited_time_based)
- Výzkum: 3-stupňový
- Špeha lze vyzkoumat na 3 stupně. Po dostatečném vyzkoumání špeh může zjistit vojsko, budovy a suroviny ve špehované vesnici i vojsko mimo ni, jež z ní pochází.
- Bonusové vesnice se starými bonusy.
- Balíčkový systém šlechticů; první 3 šlechtici mají konstantní cenu, 4. šlechtic stojí 4 balíčky surovin, 5. šlechtic 5 balíčků atd.; v jedné vesnici lze postavit maximálně 3 šlechtice

Zelený
- Morálka: Časová (pravděpodobně limited_time_based)
- Výzkum: Jednoduchý
- Paladin: Ano, bez předmětů
- Lučištníci: Ano
- Špeh může zjistit vojsko, budovy a suroviny ve špehované vesnici i vojsko mimo ni, jež z ní pochází.
- Bonusové vesnice s novými bonusy.
- Fake limit: Aktivní
- Stoupající ceny šlechtice: Zlaté mince

Švýcarské styly


Modrý
- Kostel: Neaktivní
- Špeh může zjistit vojsko, budovy a suroviny nacházející se ve špehované vesnici.
- Výzkum: Jednoduchý
- Paladin: Ano, bez předmětů
- Lučištníci: Ne

Zelený
- Kostel: Neaktivní
- Výzkum: Jednoduchý
- Špeh může zjistit vojsko, budovy a suroviny nacházející se ve špehované vesnici.
- Paladin: Ano, bez předmětů
- Lučištníci: Ano

Hnědý
- Morálka: Klasická
- Kostel: Aktivní
- Výzkum: Jednoduchý
- Špeh může zjistit vojsko, budovy a suroviny nacházející se ve špehované vesnici.
- Paladin: Ano, s předměty se starými bonusy
- Lučištníci: Ne

Neonově zelený
- W1/W2 konfigurace
- Kostel: Neaktivní
- Výzkum: 10-stupňový
- Špeh může zjistit pouze vojsko ve špehované vesnici.
- Paladin: Ne
- Lučištníci: Ne
- Balíčkový systém šlechticů; v jedné vesnici lze postavit maximálně 3 šlechtice.

Červený
- W5 konfigurace
- Kostel: Neaktivní
- Výzkum: 3-stupňový
- Špeha lze vyzkoumat na 3 stupně. V případě dostatečného vyzkoumání může špeh zjistit vojsko, budovy a suroviny ve špehované vesnici i vojsko mimo ni, jež z ní pochází.
- Paladin: Ne
- Lučištníci: Ne
- Balíčkový systém šlechticů.

Černý
- W4 konfigurace
- Kostel: Neaktivní
- Výzkum: 3-stupňový
- Paladin: Ne
- Lučištníci: Ne
- Špeha lze vyzkoumat na 3 stupně. V případě dostatečného vyzkoumání může špeh zjistit vojsko, budovy a suroviny ve špehované vesnici i vojsko mimo ni, jež z ní pochází.
- Balíčkový systém šlechticů; první 3 šlechtici mají konstantní cenu, 4. šlechtic stojí 4 balíčky surovin, 5. šlechtic 5 balíčků atd.

Španělské druhy speedů

Speedy Gonzales Normal
- Rychlost: 350
- Morálka: Ne
- Fake limit: Ne
- Kostel: Ne
- Lučištníci: Ne
- Paladin: Ano
- Výzkum: 3-stupňový
- Začátečnická ochrana: 15-60 minutes, závisí na délce speed kola
- Rozestavěná vesnice: N3

Vítězí hráč s největším počtem bodů.

Speedy Gonzalez Classica
- Rychlost: 250
- Morálka: Ne
- Farm limit: 1 % bodů vesnice
- Kostel: Ne
- Lučištníci: Ne
- Paladin: Ano
- Výzkum: 10-stupňový
- Začátečnická ochrana: 15-60 minut, záleží na délce speedu
- Rozestavěná vesnice: N1

Vítězí hráč s největším počtem bodů.

Super Speedy Gonzalez
- Rychlost: 400
- Morálka: Ne
- Fake limit: Ne
- Kostel: Ne
- Lučištníci: Ne
- Paladin: Ano
- Výzkum: Jednoduchý
- Začátečnická ochrana: 15-60 minut, záleží na délce speedu
- Rozestavěná vesnice: N4

- Vítězí hráč s největším počtem bodů

Ronda de Catapultas
- Nelze dobývat vesnice.
- Rychlost: 350
- Morálka: Ano, pravděpodobně klasická
- Fake limit: Ne
- Kostel: Ne
- Lučištníci: Ano
- Paladin: Ano
- Začátečnická ochrana: 15 minut
- Rozestavěná vesnice: N2
- Rozesílání surovin pouze v rámci kmene.
- Podpory pouze v rámci kmene.
- Nelze útočit na členy vlastního kmene.
- Limit členů kmene: 3

- Vítězí hráč s největším počtem bodů.

Ronda de Catapultas Full
- Nelze dobývat vesnice.
- Rychlost: 400
- Morálka: Ano
- Fake limit: Ne
- Kostel: Ne
- Lučištníci: Ano
- Paladin: Ano
- Výzkum: Jednoduchý
- Začátečnická ochrana: 10 minut
- Rozestavěná vesnice: N4
- Rozesílání surovin pouze v rámci kmene.
- Podpory pouze v rámci kmene.
- Nelze útočit na členy vlastního kmene.
- Limit členů kmene: 2

- Vítězí hráč s největším počtem bodů

Ronda Catapultas Clásica
- Nelze dobývat vesnice.
- Rychlost: 250
- Morálka: Ano
- Fake limit: 1 % bodů vesnice
- Kostel: Ne
- Lučištníci: Ano
- Paladin: Ano
- Výzkum: 10-stupňový
- Začátečnická ochrana: 15 minut
- Rozestavěná vesnice: N1
- Rozesílání surovin pouze v rámci kmene.
- Podpory pouze v rámci kmene.
- Nelze útočit na členy vlastního kmene.
- Limit členů kmene: 3

- Vítězí hráč s největším počtem bodů.

Guerras vecinal
- Šlechtic může cestovat maximálně na vzdálenost 2 polí.
- Rychlost: 250 x
- Morálka: Ano
- Fake limit: Ne
- Kostel: Ne
- Lučištníci: Ano
- Paladin: Ano
- Začátečnická ochrana: 20 minut
- Rozestavěná vesnice: 26 bodů

- Vítězí hráč s největším počtem bodů

Tribu masiva
- Rychlost: 300
- Morálka: Ne
- Fake limit: Ne
- Kostel: Ano
- Lučištníci: Ano
- Paladin: Ano
- Začátečnická ochrana: 15 minut
- Rozestavěná vesnice: N2
- Podpory pouze v rámci kmene.
- Nelze útočit na členy vlastního kmene.
- Kmen lze opustit
- Limit členů kmene: 3

- Vítězí hráč s největším počtem bodů

Ronda de gemelos aliados
- Rychlost: 300
- Morálka: Ne
- Fake limit: Ne
- Kostel: Ne
- Lučištníci: Ano
- Paladin: Ano
- Začátečnická ochrana: 10 minut
- Rozestavěná vesnice: N2
- Rozesílání surovin pouze v rámci kmene.
- Podpory pouze v rámci kmene.
- Nelze útočit na členy vlastního kmene.
- Limit členů kmene: 2

- Vítězí kmen s největším počtem bodů

Los 4 mosqueteros
- Rychlost: 400
- Délka: 1-3 hodiny
- Morálka: Ne
- Fake limit: Ne
- Kostel: Ne
- Lučištníci: Ne
- Paladin: Ano
- Začátečnická ochrana: 10 minut
- Rozestavěná vesnice: N3
- Mnoho barbarských a bonusových vesnic na hráče.
- Rozesílání surovin pouze v rámci kmene.
- Podpory pouze v rámci kmene.
- Nelze útočit na členy vlastního kmene.
- Nelze opustit kmen.
- Limit členů kmene: 4

- Vítězí hráč nebo kmen s největším počtem bodů.

Ronda Bash
- Rychlost: 150-300 (závisí na délce speedu)
- Morálka: Ne
- Fake limit: Ne
- Kostel: Ne
- Lučištníci: Ano
- Paladin: Ano
- Začátečnická ochrana: 5 minut
- Rozestavěná vesnice: N3
- Bez kmenů.

- Vítězí hráč s největším OD rankem.

Ronda Bash Versión 2 = Bash v2
- Rychlost: 300 (většinou)
- Morálka: Ne
- Fake limit: Ano, 1 % bodů vesnice
- Kostel: Ne
- Lučištníci: Ano
- Paladin: Ano, s předměty se starými bonusy
- Začátečnická ochrana: 5 minut
- Rozestavěná vesnice: N3
- Bez kmenů.

- Vítězí hráč s největším OD rankem

Caballeros desterrados
- Rychlost: 100-400 (závisí na délce speed kola)
- Morálka: Ne
- Fake limit: Ne
- Kostel: Ne
- Lučištníci: Ne
- Paladin: Ano
- Začátečnická ochrana: 10 minut
- Rozestavěná vesnice: N3
- Po dobytí nelze začít znovu.
- Podpory pouze v rámci kmene.
- Nelze útočit na členy vlastního kmene.
- Nelze opustit kmen.
- Limit členů kmene: 5

- Vítězí kmen s největším počtem bodů.

Ronda Noob

- Rychlost: 400
- Morálka: Ne
- Fake limit: Ne
- Kostel: Ne
- Lučištníci: Ano
- Paladin: Ano
- Začátečnická ochrana: 10 minut
- Rozestavěná vesnice: N3
- Bez kmenů.
- Bez barbarských vesnic.
- Podpory pouze mezi vlastnimi vesnicemi.
- Po dobytí nelze začít znovu.

- Vítězí hráč s největším počtem bodů

Ronda Noob Extra
- Rychlost: 400
- Morálka: Ne
- Fake limit: Ne
- Kostel: Ne
- Lučištníci: Ano
- Paladin: Ano
- Výzkum: Jednoduchý
- Začátečnická ochrana: 10 minut
- Rozestavěná vesnice: N4
- Bez kmenů.
- Barbarské vesnice: Ne
- Podpory možné pouze mezi vlastními vesnicemi.
- Po dobytí nelze začít znovu.

- Vítězí hráč s největším počtem bodů

Ronda Noob Clásica
- Rychlost: 250
- Morálka: Ne
- Fake limit: Ano, 1 % bodů vesnice
- Kostel: Ne
- Lučištníci: Ano
- Paladin: Ano
- Výzkum: 10-stupňový
- Začátečnická ochrana: 10 minut
- Rozestavěná vesnice: N1
- Bez kmenů.
- Barbarské vesnice: Ne
- Podpory možné pouze mezi vlastními vesnicemi.
- Po dobytí nelze začít znovu.

- Vítězí hráč s největším počtem bodů.

Los 4 Reinos
Tento speed je používán pouze na turnajích.
- Rychlost: 100-350 (depending on length)
- Morálka: Ne
- Fake limit: Ne
- Kostel: Ne
- Lučištníci: Ano
- Paladin: Ano
- Začátečnická ochrana: 10 minut
- Rozestavěná vesnice: N1
- Hráči jsou automaticky rozděleni do 4 kmenů. Ze kmene nelze vystoupit, ani jej rozpustit. Podpory a rozesílání surovin možné pouze v rámci kmene. Nelze útočit na člena vlastního kmene.

- Vítězí hráč s největším počtem bodů.

Zumbizada
- Rychlost: 400
- Morálka: Ne
- Fake limit: Ne
- Kostel: Ne
- Lučištníci: Ano
- Paladin: Ne
- Začátečnická ochrana: 20 minut
- Rozestavěná vesnice: N4
- Mnoho barbarských vesnic rostoucích do 10.000 bodů.
- Nelze zaútočit na člena vlastního kmene.
- Nelze opustit kmen.
- Limit členů kmene: 2
- Volba světové strany: Ne
- Po dobytí nelze začít znovu.

- Vítězí hráč s největším počtem bodů.

Amigos Locos
- Rychlost: 150
- Morálka: Časová
- Fake limit: Ano, 1 % bodů vesnice Kostel: Ne
- Domobrana: Ano
- Lučištníci: Ne
- Paladin: V případě, že je aktivní, nemůže nacházet předměty
- Začátečnická ocrana: 60 minut
- Rozestavěná vesnice: N1
- Stoupající ceny šlechtice: Zlaté mince
- Barbarské vesnice rostou do 1000 bodů.
- Nelze zaútočit na člena vlastního kmene.
- Nelze opustit kmen.
- Limit členů kmene: 3
- Volba světové strany: Ne
- Po dobytí nelze začít znovu.

- Vítězí hráč s největším počtem bodl

Bárbaros al Poder
- Rychlost: 350
- Rychlost jednotek: 0.4
- Morálka: Ne
- Fake limit: Ano, 1 % bodů vesnice
- Farm limit: 1000
- Kostel: Ne
- Domobrana: Ano
- Lučištníci: Ne
- Paladin: Ne
- Začátečnická ochrana: 5 minut
- Rozestavěná vesnice: N4
- Stoupající ceny šlechtice: Zlaté mince
- Barbarské vesnice rostou do 10.000 bodů.
- Limit členů kmene: 1
- Ze kmene nelze vystoupit.
- Volba světové strany: Ano
- Po dobytí nelze začít znovu.
- Nelze rabovat suroviny.
- Nelze rabovat barbarské vesnice.

- Vítězí hráč s největším počtem bodů.

Bárbaros al Poder Light
- Rychlost: 400
- Rychlost jednotek: 1
- Morálka: Ne
- Fake limit: Ne
- Farm limit: Ne
- Výzkum: 3-stupňový
- Kostel: Ne
- Lučištníci: Ne
- Paladin: Ano
- Začátečnická ochrana: 10 minut
- Rozestavěná vesnice: N3
- Rostoucí ceny šlechticů: Zlaté mince
- Barbarské vesnice rostou do 10.000 bodů.
- Limit členů kmene: 3
- Nelze opustit kmen.
- Nelze zaútočit na člena vlastního kmene.
- Volba světové strany: Ano

- Vítězí hráč s největším počtem bodů.

Distancia Máxima
- Rychlost: 400
- Rychlost jednotek: 1
- Morálka: Ne
- Fake limit: Ne
- Výzkum: Jednoduchý
- Kostel: Ne
- Lučištníci: Ano
- Paladin: Ne
- Začátečnická ochrana: 7 minut.
- Rozestavěná vesnice: N4
- Stoupající ceny šlechtice: Zlaté mince
- Ztráta oddanosti šlechticem: Vždy 100
- Barbarské vesnice rostou do 2.000 bodů.
- Limit členů kmene: 2
- Nelze opustit kmen.
- Nelze zaútočit na člena vlastního kmene.
- Volba světové strany: Ne
- Po dobytí nelze začít znovu.

- Vítězí hráč s největším počtem bodů.

Distancia Mínima "Conquest without limits" Additional information: Complete loss of loyalty nobleman.
- Rychlost: 300
- Rychlost jednotek: 0.6
- Morálka: Klasická
- Fake limit: No
- Výzkum: 3-stupňový
- Kostel: Ne
- Lučištníci: Ne
- Paladn: Ano
- Začátečnická ochrana: 10 minut
- Rozestavěná vesnice: N3
- Stoupající ceny šlechticů: Zlaté mince
- Barbarské vesnice rostoucí do 2.000 bodů.
- Limit členů kmene: 5
- Nelze opustit kmen.
- Nelze zaútočit na člena vlastního kmene.
- Volba světové strany: Ne
- Po dobytí nelze začít znovu.

- Vítězí hráč s největším počtem bodů.

El Sobreviviente
- Rychlost: 380
- Rychlost jenotek: 0.8
- Morálka: Ne
- Fake limit: Ne
- Farm limit: 200
- Výzkum: Jednoduchý
- Kostel: Ne
- Lučištníci: Ne
- Paladin: Ne
- Začátečnická ochrana: 5 minut
- Rozestavěná vesnice: N2
- Stoupající ceny šlechtice: Zlaté mince
- Barbarské vesnice rostou do 1.800 bodů.
- Limit členů kmene: 3
- Nelze opustit kmen.
- Nelze zaútočit na člena vlastního kmene.
- Volba světové strany: Ano
- Po dobytí lze začít znovu.

- Vítězí hráč s největším počtem bodů.

Un Gran Pueblo
- Nelze dobývat vesnice.
- Rychlost: 370
- Rychlost vojska: 0.6
- Morálka: Ne
- Fake limit: Ne
- Výzkum: Jednoduchý
- Kostel: Ne
- Lučištníci: Ano
- Paladin: Ano, s předměty se starými bonusy
- Začátečnická ochrana: 40 minut
- Rozestavěná vesnice: N2
- Barbarské vesnice rostoucí do 2.500 bodů.
- Limit členů kmene: 1
- Nelze opustit kmen.
- Volba světové strany: Ne

- Vítězí hráč, který jako první dosáhne 12154 bodů

Lealtad Loopy
- Šlechtic snižuje oddanost o 35-50.
- Rychlost: 400
- Rychlost jednotek: 0.8
- Morálka: Ne
- Fake limit: Ano, 1 % bodů vesnice
- Výzkum: 3-stupňový
- Kostel: Nr
- Lučištníci: Ano
- Paladin: Ano, s předměty se starými bonusy
- Začátečnická ochrana: 20 minut
- Rozestavěná vesnice: N2
- Stoupající ceny šlechticů: Zlaté mince
- Barbarské vesnice rostoucí do 2.000 bodů.
- Limit členů kmene: 1
- Nelze opustit kmen.
- Volba světové strany: Ano
- Po dobytí lze začít znovu.

- Vítězí hráč s největším počtem bodů.

Mega Pueblo
- Rychlost: 350
- Rychlost jednotek: 1
- Morálka: Ne
- Fake limit: Ne
- Výzkum: Jednoduchý
- Kostel: Ne
- Lučištníci: Ano
- Paladin: Ano, s předměty
- Začátečnická ochrana: 15 minut
- Rozestavěná vesnice: + N4
- Stoupající ceny šlechtice: Zlaté mince
- Barbarské vesnice rostoucí do 30.000 bodů.
- Limit členů kmene: 3
- Nelze zaútočit na člena vlastního kmene.
- Nelze opustit kmen.
- Volba světové strany: Ano
- Po dobytí nelze začít znovu.

- Vítězí kmen s největším počtem bodů.

Nobles & Vecinos
- Maximální vzdálenost šlechtice limitována.
- Rychlost: 350
- Rychlost vojska: 0.7
- Morálka: Ne
- Fake limit: Ne
- Výzkum: Jednoduchý
- Kostel: Ne
- Lučištníci: Ano
- Paladin: Ano
- Začátečnická ochrana: 10 minut
- Rozestavěná vesnice: N2
- Stoupající ceny šlechticů: Zlaté mince
- Barbarské vesnice rostoucí do 2.000 bodů.
- Limit členů kmene: 5
- Nelze zaútočit na člena vlastního kmene.
- Nelze opustit kmen.
- Volba světové strany: Ano
- Po dobytí lze začít znovu.

- Vítězí hráč s největším počtem bodů.

Nobles en Rebajas
- Rychlost: 350
- Rychlost jednotek: 0.5
- Morálka: Ne
- Fake limit: Ne
- Výzkum: Jednoduchý
- Kostel: Ne
- Lučištníci: Ne
- Paladin: Ne
- Začátečnická ochrana: 5 minut
- Rozestavěná vesnice: N2
- Stoupající ceny šlechticů: Zlaté mince o poloviční ceně
- Barbarské vesnice rostoucí do 3.000 bodů.
- Limit členů kmene: 3
- Nelze zaútočit na člena kmene.
- Nelze opustit kmen.
- Volba světové strany: Ano
- Po dobytí lze začít znovu.

- Vítězí hráč s největším počtem bodů.

Ronda Expansión
- Šlechtic snižuje oddanost o 30-50.
- Rychlost: 400
- Rychlost jednotek: 1
- Morálka: Ne
- Fake limit: Ne
- Výzkum: Jednoduchý
- Kostel: Ne
- Lučištníci: Ne
- Paladin: Ne
- Začátečnická ochrana: 5 minut
- Rozestsvěná vesnice: N2
- Stoupající ceny šlechtice: Zlaté mince
- Barbarské vesnice rostoucí do 1.800 bodů.
- Limit členů kmene: 3
- Nelze zaútočit na člena vlastního kmene.
- Nelze opustit kmen.
- Volba světové strany: Ano
- Po dobytí lze začít znovu.

- Vítězí hráč s největším počtem bodů.

Speed Doble Catas & Bash
- Rychlost: 350
- Rychlost jednotek: 0.6
- Morálka: Ne
- Fake limit: Ano, 8 % bodů vesnice
- Farm limit: 100
- Výzkum: Jednoduchý
- Kostel: Ne
- Lučištníci: Ne
- Paladin: Ne
- Začátečnická ochrana: 10 minut
- Rozestavěná vesnice: N2
- Stoupající ceny šlechticů: Zlaté mince
- Barbarské vesnice rostoucí do 3.000 bodů.
- Limit členů kmene: 2
- Nelze zaútočit na členy vlastního kmene.
- Nelze opustit kmen.
- Volba světové strany: Ano
- Po dobytí lze začít znovu.

- Vítězí hráč s největším počtem bodů.

Guerreros Salvajes
- Útoky se liší až o 10 sekund oproti regulérnímu času dopadu.
- Limitováno vyrabovatelné množství surovin.
- Rychlost: 400
- Rychlost jednotek: 0.5
- Morálka: Ne
- Fake limit: Ano, 10 % bodů vesnice
- Farm limit: 1000
- Výzkum: Jednoduchý
- Kostel: Ano
- Lučištníci: Ne
- Paladin: Ano, s předměty se starými bonusy
- Začátečnická ochrana: 20 minut
- Rozestavěná vesnice: N2
- Stoupající ceny šlechticů: Zlaté mince
- Barbarské vesnice rostoucí do 1.000 bodů.
- Bez kmenů.
- Volba světové strany: Ano
- Po dobytí lze začít znovu.

- Vítězí hráč s největším počtem bodů.

El Renacimiento
- Maximální vzdálenost šlechtice: 10 polí
- Rychlost: 300
- Rychlost jednotek: 0.6
- Morálka: Ano
- Fake limit: Ne
- Výzkum: 3-stupňový
- Kostel: Ne
- Domobrana: Ano
- Lučištníci: Ne
- Paladin: Ano, bez předmětů
- Začátečnická ochrana: 20 minut
- Rozestavěná vesnice: Neurčeno
- Balíčkový systém šlechticů.
- Barbarské vesnice rostoucí do 3.000 bodů.
- Limit členů kmene: 1
- Podpory možné pouze v rámci kmene.
- Volba světové strany: Ano
- Po dobytí nelze začít znovu.

- Vítězí hráč s největším počtem bodů.

La Tropa
- Nelze zabírat barbarské vesnice.
- Rychlost: 400
- Rychlost jednotek: 0.7
- Morálka: Ne
- Fake limit: Ne
- Výzkum: Jednoduchý
- Kostel: Ne
- Lučištníci: Ne
- Paladin: Ne
- Začátečnická ochrana: 25 minut
- Rozestavěná vesnice: N1
- Stoupající ceny šlechticů: Zlaté mince
- Barbarské vesnice rostoucí do 2.000 bodů.
- Limit členů kmene: 3
- Podpory možné pouze v rámci kmene.
- Lze útočit na členy vlastního kmene.
- Nelze opustit kmen.
- Volba světové strany: Ne
- Po dobytí lze začít znovu.

- Vítězí hráč s největším počtem bodů.

Los Bashificadores
- Rychlost: 350
- Rychlost jednotek: 0.9
- Morálka: Ne
- Fake limit: Ne
- Farm limit: 1000
- Výzkum: 3-stupňový
- Kostel: Ne
- Lučištníci: Ne
- Paladin: Ne
- Začátečnická ochrana: 20 minut
- Rozestavěná vesnice: N2
- Stoupající ceny šlechticů: Zlaté mince
- Barbarské vesnice rostoucí do 1.000 bodů.
- Limit členů kmene: 3
- Podpory možné pouze v rámci kmene.
- Nelze zaútočit na člena vlastního kmene.
- Nelze opustit kmen.
- Volba světové strany: Ne
- Po dobytí nelze začít znovu.

- Vítězí hráč s největším OD rankem.

Speed Fugaz
- Délka: 1 hodina
- Rychlost: 350
- Rychlost jednotek: 0.4
- Morálka: Ne
- Fake limit: Ano, 1 % bodů vesnice
- Farm limit: 1000
- Výzkum: Jednoduchý
- Kostel: Ne
- Domobrana: Ano
- Lučištníci: Ne
- Paladin: Ne
- Začátečnická ochrana: 5 minut
- Rozestavěná vesnice: N4
- Balíčkový systém šlechticů.
- Barbarské vesnice rostoucí do 10.000 bodů
- Limit členů kmene: 1
- Podpory možné pouze v rámci kmene.
- Nelze opustit kmen.
- Volba světové strany: Ano
- Po dobytí lze začít znovu.

- Vítězí hráč s největším počtem bodů.

Ruské druhy speedů

Na ruských DK existuje mnoho typů speed kol. Některé z nich lze považovat za styly, neboť jejich nastavení je stále stejné. Naopak u jiných se nastavení mění, je-li zachována jeho základní podstata (např. klasický Bash, Cluster atd.)
Níže jsou uvedeny pouze druhy speedů odpovídající stylům.

New Bash
Začátečnická ochrana: 30 minut
Maximální poměr útočník:obránce: Ne
Paladin: Ano
Lučištníci: Ne
Výzkum: Jednoduchý
Kostel: Ne
Rozestavěná vesnice: 10 (pozn.: české a ruské základní rozestavěné vesnice 0-10 jsou stejné)
Fake limit: 1 % bodů vesnice
Růst opuštěných vesnic: do 12.154 bodů
Čas pro zrušení vojenského příkazu: 60 sekund
Čas pro zrušení poslané dodávky surovin: 30 sekund
Limit členů kmene: 2
Podpory možné pouze v rámci kmene.
Nelze opustit nebo rozpustit kmen.
Nelze zaútočit na člena vlastního kmene.
Počet barbarských vesnic na hráče: 2
Počet bonusových vesnic na hráče: 1
Vylepšené bonusové vesnice: Ano
Noční režim: Ne
Zástup v dovolené: Ne
Farm limit: 50

Super Bash
Podmínka vítězství: Hráč s největším off rankem
Rychlost: 400
Rychlost vojska: 0,5
Začátečnická ochrana: 60 minut
Rozestavěná vesnice: Ruská železná pevnost
Paladin: Ano
Lučištníci: Ne
Kostel: Ne
Výzkum: Jednoduchý
Počet barbarských vesnic na hráče: 0
Počet bonusových vesnic na hráče: 0
Farm limit: 150
Fake limit: 1 % bodů vesnice
Morálka: Ano
Šlechtic: Ne
Limit členů kmene: 2
Podpory možné pouze v rámci kmene.
Nelze opustit nebo rozpustit kmen.
Nelze zaútočit na člena vlastního kmene.
Noční režim: Ne
Zástup v dovolené: Ne
Stavební smyčka: Ano

Super Offer
Podmínka vítězství: Hráč s největším off rankem
Rychlost: 400
Rychlost vojska: 1
Začátečnická ochrana: 5 minut
Maximální poměr útočník:obránce: Ne
Paladin: Ne
Lučištníci: Ne
Kostel: Ne
Výzkum: 3-stupňový
Šlechtic: Ne
Rozestavěná vesnice: 3
Fake limit: 1 % bodů vesnice
Růst opuštěných vesnic: do 8.000 bodů (rychlost růstu: 1)
Čas pro zrušení vojenského příkazu: 60 sekund
Čas pro zrušení poslané dodávky surovin: 30 sekund
Limit členů kmene: 1
Podpory možné pouze v rámci kmene.
Nelze opustit nebo rozpustit kmen.
Nelze zaútočit na člena vlastního kmene.
Počet barbarských vesnic na hráče: 0,1
Počet bonusových vesnic na hráče: 0,1
Vylepšené bonusové vesnice: Ano
Noční režim: Ne
Zástup v dovolené: Ne
Farm limit: 10
Stavební smyčka: Ano

Super Deffer
Podmínka vítězství: Hráč s největším deff rankem a počtem bodů
Rychlost: 400
Rychlost vojska: 1
Začátečnická ochrana: 10 minut
Maximální poměr útočník:obránce: Ne
Paladin: Ano
Lučištníci: Ne
Kostel: Ne
Výzkum: 10-stupňový
Šlechtic: Ano
Nelze zabírat opuštěné vesnice.
Rozestavěná vesnice: 3, každý hráč začíná se 2 vesnicemi
Fake limit: 1 % bodů vesnice
Růst opuštěných vesnic: do 8.000 bodů (rychlost růstu: 1)
Čas pro zrušení vojenského příkazu: 60 sekund
Čas pro zrušení poslané dodávky surovin: 30 sekund
Limit členů kmene: 1
Podpory možné pouze v rámci kmene.
Nelze opustit nebo rozpustit kmen.
Nelze zaútočit na člena vlastního kmene.
Počet barbarských vesnic na hráče: 1
Počet bonusových vesnic na hráče: 0,3
Vylepšené bonusové vesnice: Ano
Noční režim: Ne
Zástup v dovolené: Ne
Farm limit: 666
Stavební smyčka: Ano

New CAT
Podmínka vítězství: Hráč, který jako první dosáhne 12.154 bodů / poté se speed automaticky ukončí
Začátečnická ochrana: 20 minut
Paladin: Ano
Lučištníci: Ne
Výzkum: Jednoduchý
Fake limit: 1 % bodů vesnice
Šlechtic: Ne
Limit členů kmene: Ne
Volba světové strany: Ano
Farm limit: 200
Rozestavěná vesnice: 0
Limit členů kmene: 1
Podpory možné pouze v rámci kmene.
Nelze opustit nebo rozpustit kmen.
Nelze zaútočit na člena vlastního kmene.
Růst opuštěných vesnic: do 1.000 bodů (rychle rostoucí)
Rychlost: 400
Rychlost vojska: 0,25
Noční režim: Ne
Zástup v dovolené: Ne
Stavební smyčka: Ano

Super CAT
Podmínka vítězství: Hráč s největším počtem bodů
Rychlost: 400
Rychlost vojska: 0,5
Začátečnická ochrana: 30 minut
Rozestavěná vesnice: 10
Paladin: Ano
Lučištníci: Ano
Kostel: Ne
Výzkum: Jednoduchý
Šlechtic: Ne
Počet barbarských vesnic na hráče: 1
Počet bonusových vesnic na hráče: 1
Růst opuštěných vesnic: do 12.154 bodů (rychlost růstu: 1)
Farm limit: 150
Fake limit: Ne
Morálka: Ano
Limit členů kmene: 2
Podpory možné pouze v rámci kmene.
Nelze opustit nebo rozpustit kmen.
Nelze zaútočit na člena vlastního kmene.
Nelze začít znovu.
Noční režim: Ne
Zástup v dovolené: Ne
Volba světové strany: Ano
Stavební smyčka: Ano

Mega CAT
Podmínka vítězství: Hráč s největším počtem bodů
Rychlost: 400
Rychlost vojska: 0,5
Nelze začít znovu.
Začátečnická ochrana: Ne
Maximální poměr útočník:obránce: Ne
Paladin: Ne
Lučištníci: Ne
Kostel: Ne
Výzkum: 3-stupňový
Rozestavěná vesnice: Ruská pevnost
Fake limit: 0,2 % bodů vesnice
Morálka: Ne
Růst opuštěných vesnic: do počtu bodů odpovídajícího ruské železné pevnosti (rychlost růstu: 1)
Šlechtic: Ne
Čas pro zrušení vojenského příkazu: 60 sekund
Čas pro zrušení poslané dodávky surovin: 30 sekund
Limit členů kmene: 3
Podpory možné pouze v rámci kmene.
Nelze opustit nebo rozpustit kmen.
Nelze zaútočit na člena vlastního kmene.
Počet barbarských vesnic na hráče: 0
Počet bonusových vesnic na hráče: 0
Noční režim: Ne
Zástup v dovolené: Ne
Farm limit: 250
Stavební smyčka: Ano

Fresh
Podmínka vítězství: Hráč s největším počtem bodů
Rychlost: 400
Rychlost vojska: 1
Po dobytí nelze začít znovu.
Začátečnická ochrana: 5 minut
Maximální poměr útočník:obránce: Ne
Paladin: Ano
Lučištníci: Ano
Kostel: Ne
Výzkum: Jednoduchý
Rozestavěná vesnice: Ruská pevnost
Fake limit: 1 % bodů vesnice
Morálka: Ne
Růst opuštěných vesnic: do počtu bodů odpovídajícího ruské železné pevnosti (rychlost růstu: 1)
Stoupající ceny šlechtice: Zlaté mince o dvojnásobné ceně
Šlechtic snižuje oddanost vždy o: 20-35
Dosah šlechtice: 1415 polí
Čas pro zrušení vojenského příkazu: 60 sekund
Čas pro zrušení poslané dodávky surovin: 30 sekund
Limit členů kmene: 2
Podpory možné pouze v rámci kmene.
Nelze opustit nebo rozpustit kmen.
Nelze zaútočit na člena vlastního kmene.
Počet barbarských vesnic na hráče: 0
Počet bonusových vesnic na hráče: 0
Noční režim: Ne
Zástup v dovolené: Ne
Farm limit: 250
Stavební smyčka: Ano

Fresh light
Podmínka vítězství: Hráč s největším počtem bodů
Rychlost: 400
Rychlost vojska: 1
Po dobytí nelze začít znovu.
Začátečnická ochrana: 5 minut
Maximální poměr útočník:obránce: Ne
Paladin: Ano
Lučištníci: Ano
Kostel: Ne
Výzkum: Jednoduchý
Rozestavěná vesnice: Ruská železná pevnost
Fake limit: Ne
Morálka: Ne
Růst opuštěných vesnic: do počtu bodů odpovídajícího ruské železné pevnosti (rychlost růstu: 1)
Stoupající ceny šlechtice: Zlaté mince o dvojnásobné ceně
Šlechtic snižuje oddanost vždy o: 20-35
Dosah šlechtice: 1415 polí
Čas pro zrušení vojenského příkazu: 60 sekund
Čas pro zrušení poslané dodávky surovin: 30 sekund
Limit členů kmene: 2
Podpory možné pouze v rámci kmene.
Nelze opustit nebo rozpustit kmen.
Nelze zaútočit na člena vlastního kmene.
Počet barbarských vesnic na hráče: 0
Počet bonusových vesnic na hráče: 0
Noční režim: Ne
Zástup v dovolené: Ne
Farm limit: 250
Stavební smyčka: Ano

Fresh super high
Podmínka vítězství: Hráč s největším počtem bodů
Rychlost: 400
Rychlost vojska: 1
Po dobytí nelze začít znovu.
Začátečnická ochrana: 5 minut
Maximální poměr útočník:obránce: Ne
Paladin: Ano
Lučištníci: Ano
Kostel: Ne
Výzkum: Jednoduchý
Rozestavěná vesnice: ruská super železná pevnost = super high performance
Fake limit: 1 % bodů vesnice
Morálka: Ne
Růst opuštěných vesnic: do počtu bodů odpovídajícího ruské super železné pevnosti (rychlost růstu: 1)
Stoupající ceny šlechtice: Zlaté mince o dvojnásobné ceně
Šlechtic snižuje oddanost vždy o: 20-35
Dosah šlechtice: 1415 polí
Čas pro zrušení vojenského příkazu: 60 sekund
Čas pro zrušení poslané dodávky surovin: 30 sekund
Limit členů kmene: 2
Podpory možné pouze v rámci kmene.
Nelze opustit nebo rozpustit kmen.
Nelze zaútočit na člena vlastního kmene.
Počet barbarských vesnic na hráče: 0
Počet bonusových vesnic na hráče: 0
Noční režim: Ne
Zástup v dovolené: Ne
Farm limit: 250
Stavební smyčka: Ano

Král hory
Podmínka vítězství: Hráč držící centrální horu (ruskou železnou pevnost na koordinátech 500|500) na konci speedu
Rychlost: 400
Rychlost vojska: 1
Začátečnická ochrana: 40 minut
Rozestavěná vesnice: 3
Paladin: Ne
Lučištníci: Ne
Kostel: Ne
Výzkum: Jednoduchý
Počet barbarských vesnic na hráče: 1
Počet bonusových vesnic na hráče: 1
Růst opuštěných vesnic: do 5.000 bodů (rychlost růstu: 1)
Farm limit: Ne
Fake limit: 1 % bodů vesnice
Morálka: Ano
Stoupající ceny šlechtice: Zlaté mince
Šlechtic snižuje oddanost vždy o: 20-35
Dosah šlechtice: 1415 polí
Limit členů kmene: 2
Podpory možné pouze v rámci kmene.
Nelze opustit nebo rozpustit kmen.
Nelze zaútočit na člena vlastního kmene.
Noční režim: Ne
Zástup v dovolené: Ne
Volba světové strany: Ano
Stavební smyčka: Ano

Od zdi ke zdi
Podmínka vítězství: Hráč s největším počtem bodů
Rychlost: 400
Rychlost vojska: 1
Začátečnická ochrana: Pravděpodobně 35 minut
Rozestavěná vesnice: 0
Paladin: Ano
Lučištníci: Ano
Kostel: Ne
Výzkum: Jednoduchý
Počet barbarských vesnic na hráče: 0,5
Počet bonusových vesnic na hráče: 0
Růst opuštěných vesnic: do 3.000 bodů (rychlost růstu: 1)
Farm limit: Ne
Fake limit: Ne
Morálka: Ano
Stoupající ceny šlechtice: Zlaté mince
Šlechtic snižuje oddanost vždy o: 20-35
Dosah šlechtice: 8 polí
Limit členů kmene: 48
Podpory možné pouze v rámci kmene.
Nelze opustit nebo rozpustit kmen.
Nelze zaútočit na člena vlastního kmene.
Nelze začít znovu.
Noční režim: Ne
Zástup v dovolené: Ne
Volba světové strany: Ano
Stavební smyčka: Ano