Z Tribalwars Wiki CZ
Verze z 29. 10. 2017, 20:59, kterou vytvořila DragonLady (diskuse | příspěvky) (oprava chyb v nadpisech)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Česká speed kola


Odměny na českých speed kolech dosahují maximálně následujících hodnot:


Speed kola délky kratší než 6 hodin- bez odměny
Speed kola délky 6-24 hodin- 100 PB
Speed kola délky 48-72 hodin- 200 PB
Speed kola délky 5-6 dnů- 300 PB
Speed kola délky 7 dnů- 400 PB
Speed kola délky 14 dnů- 800 PB
Speed kola délky 28 a více dnů- 1000 PB


Odměny by měly docházet do 14 dnů od konce vyhraného speed kola.
U speed kol, která jsou součástí kmenové Speed ligy, se obvykle odměny nerozdávají
Existuje mnoho typů podmínek vítězství ve speed kole. Vyhrát může hráč, kmen, ale také například více hráčů, kteří splňují určité podmínky. V případě, že podmínky vítězství dosáhne hráč, který porušil pravidla, nebo pakliže podmínka vítězství není dosažena, není-li uvedeno jinak, nikdo odměnu nezískává. V případě, že se vítězem stane kmen, dostávají jeho členové, není-li uvedeno jinak, stejný počet prémiových bodů, toto číslo je vždy maximální možné dělitelné deseti a zároveň takové, aby celkový počet udělených PB nepřesahoval výše uvedené maximální hodnoty odměn pro speed kola určité délky. Například- kmen má 6 členů, speed je dlouhý 14 dní. Odměna pro každého člena vítězného kmene je tedy 130 PB. Nebo- kmen může mít maximálně 3 členy, délka speedu je 60 hodin, každý hráč tedy získá 60 PB. Tyto hodnoty jsou platné na jednotlivé hráče. Je tedy jedno, zda má vítězný kmen například 2 členy z 5 možných, pořád každý jeho člen získá na osmihodinovém speedu 20 PB, nikoli 50 PB.


Názvy speedů, na nichž mají celkové odměny určitou hodnotu:


Bez odměny- MiniBlesk, MiniBash, MiniCAT, Mini CAT vs. Bash, Mini Železná pevnost, MiniTantaller, MiniCheatdorf, Český metaller, Downgrade
100 PB- Blesk, Bash, CAT, CAT vs. Bash, Železná pevnost, Tantaller, Nulaller, Cheatdorf, Osada v kouzelném lese, 2/3/4/5 kmenů, Downgrade speciál, kombinované speedy
200 PB- Vítr, Vítr Bash, Železná pevnost, Osada v kouzelném lese
300 PB- Země, Země- Osada v kouzelném lese
400 PB- Země, Země- Osada v kouzelném lese
800 PB- Slunce
1000 PB- Slunce, Maximum Endurance

Zahraniční typy odměn


Udílení odměn kmenům obvykle funguje stejným stylem jako na českých DK, v případě porušení pravidel odměny také nejsou vypláceny.
Obecně platí, že na jazykových verzích, kde jsou odměny i u kratších speed kol, jsou tyto hodnoty buď kompenzovány jejich vzácnějším nastavováním nebo sníženými odměnami na delších speed kolech.
Ve výsledku tak často jako speed server, kde se rozdá nejvíce odměn, funguje právě ten český.

Příklady:


Francouzská speed kola
Pod 4 hodiny- bez odměny
4-24 hodin- 100 PB
48-72 hodin- 200 PB
1 týden- 400 PB
2 týdny- 800 PB
4 týdny- 1000 PB


Španělská speed kola
Pod 4 hodiny- bez odměny 4-9 hodin- 60 PB 10-24 hodin- 100 PB 48-72 hodin- 200 PB 1 týden- 400 PB 2 týdny- 800 PB 4 týdny- 1000 PB


Portugalská speed kola
Náhodné


Maďarská speed kola
Pod 3 hodiny- bez odměny
3-5 hodin- 30 PB
6-24 hodin- 60 PB
Nad 24 hodin- 90 PB


Ruská speed kola
Pod 6 hodin- bez odměny
6-24 hodin- 100 PB
48-72 hodin- 200 PB
1 týden- 400 PB
2 týdny- 800 PB
4 týdny- 1000 PB

Výjimky


Navýšení odměny za vítězství může být provedeno pouze za získání povolení od společnosti Inno games.
Tyto výjimky nejsou udíleny příliš často, jedná se především o jubilejní, výroční nebo sváteční speedy.
Například na polském speed kole číslo 2000 bylo rozdáno 2000 prémiových bodů. Na české jazykové verzi DK se však podobné věci obvykle nekonají, jelikož je díky nízké návštěvnosti příliš malá šance, že by Inno games výjimku povolilo.

Pravidla speed - odměny

Pravidla naleznete ZDE